Inkontinence


Kategorie: Aktuality Inkontinence 
17.březen 2017

Pacienti s fekální inkontinencí mají novou naději na důstojnější život. Negativní projevy onemocnění významně snižuje nejmodernější metoda léčby – sakrální neuromodulace. Terapie využívá do podkoží implantovaný neurostimulátor, který slabými elektrickými impulzy napomáhá obnovit ovládání svěračů v oblasti konečníku střevního traktu. V ČR unikátní zákrok provádějí chirurgové Fakultní nemocnice Hradec Králové.


Kategorie: Aktuality Inkontinence 
05.prosinec 2016

Inkontinencí – mimoděčným únikem moči trpí mladí i staří. V údobí raného dětství je vzhledem k nezralosti řídících nervových struktur pomočování normální. Plné denní i noční kontinence by děti měly dosáhnout do cca. 5 - 6 roku věku. Ale i potom přetrvává u 3 - 15 % dětí noční pomočování. U patnáctiletých se tento problém objevuje asi v 1 %.


Kategorie: Rakovina Inkontinence Aktuality 
26.září 2016

Tradiční Urologický týden pořádaný z iniciativy Evropské urologické asociace (EAU) si klade za cíl osvětu a podporu prevence a léčby závažných urologických onemocnění. Letos připadá na 26.–30. září 2016. V České republice a na Urologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se věnuje zvláště tématu nádorů močového měchýře a opomíjenému problému – mužské inkontinenci (úniky moči). 


Kategorie: Aktuality Inkontinence 
22.říjen 2013
Problematika inkontinence je jedním z nejaktuálnějších témat současné urologie. V posledních několika letech je jí věnována mimořádná pozornost zejména s ohledem na výsledky mezinárodních epidemiologických studií, které ukazují na její vysoký výskyt v populaci. Veřejnost se navíc mylně domnívá, že se jedná o ryze ženský problém, inkontinence však postihuje i muže. Potýká se s ní více než třetina starších mužů.

Kategorie: Inkontinence 
02.říjen 2013
O samovolném úniku moči jsme již opakovaně informovali. Inkontinence moči patří stále mezi nejčastější a nejzávažnější zdravotní problémy. Dle výsledků mezinárodních studií se s ní během svého života setká až 16 % populace Evropy a Severní Ameriky. Ačkoli je toto onemocnění velmi nepříjemné a nese s sebou mnohá sociální omezení a moderní metody léčby nemoci dokáží pomoci velkému množství pacientů znovu se zapojit do běžného života, stále přicházejí pacienti do ordinací s tímto problémem s ostychem.

Kategorie: Inkontinence 
30.listopad 2009
Problém inkontinence (stav, kdy jedinec není schopen sám vědomě regulovat odchod moči/stolice) není jen záležitostí starší generace. Na celém světě má tento problém mnoho pacientů všech věkových skupin. Nejčastěji se však týká žen. (Dle statistik inkontinencí trpí 35 % obyvatel, hypertenzí 25 % a depresí 20 %!).

Kategorie: Inkontinence 
20.říjen 2009
V říjnu 2009 byla představena společností Hartmann (MoliCare Mobile) další inovovaná pomůcka umožňující mobilním pacientům se středním až těžkým únikem moči aktivní život. Jedná se o natahovací kalhotky, které jsou určeny také pacientům po mozkové příhodě, mentálně postiženým pacientům, dokonce i dětem nad tři roky věku (splňující potřebnou diagnózu např. mentálního postižení nebo trvalé inkontinence!). Manipulace je jednoduchá, natahují se jako klasické spodní prádlo, u ležících pacientů lze po použití lehce postranní části odtrhnout.

Kategorie: Inkontinence 
15.září 2008
Pod slovem inkontinence rozumíme samovolný únik moči či stolice. Udává se, že lehký stupeň inkontinence postihuje až 20 % žen ve věku kolem 45 let a stále častěji se objevuje i v mladším věku. Závažnější formy úniku moči postihují 15 % žen a 8 % mužů ve věku nad 65 let, jak jsme již opakovaně uváděli. Celosvětově trpí vážnou formou inkontinence více než 200 miliónů osob.

Kategorie: Inkontinence 
14.květen 2008
Nedobrovolný únik moči neboli močová inkontinence je jednou z nejrozšířenějších ženských obtíží. Průzkumy ukazují, že v současné době trpí těmito problémy každá pátá žena ve věku 45 let. Potíže s věkem narůstají. Závažné je, že onemocnění je určitým způsobem na veřejnosti tabuizováno a řada žen se za své obtíže stydí – k lékaři se vypraví asi jen 5 % žen.

Kategorie: Inkontinence 
07.prosinec 2007
Hyperaktivní měchýř je chorobou častou, postihuje téměř jednu pětinu dospělých ve věku nad 40 let. Mezinárodní odborná společnost zařadila OAB do seznamu uznávaných diagnóz v roce 2002. I za pět let od oficiálního uznání této diagnózy jde o chorobu stále podceňovanou a tabuizovanou, jak uvedl na tiskové konferenci počátkem prosince v Praze primář MUDr. Roman Chmel, z Urogynekologické kliniky FN Motol.