Agorafobie


Kategorie: Agorafobie Choroby 
17.leden 2003
Co se stane, když se člověk situaci, ze které má obavy, nevyhne? Většina lidí má dojem, že by úzkost dále rostla a nakonec by se stalo něco strašného. Zkušenost z léčby úzkosti a z mnoha psychologických testů však ukazuje opak.

Kategorie: Agorafobie 
22.říjen 2002
Typickým problémem, s nímž se dnes setkávají lidé trpící agorafobií, je strach cestovat dopravními prostředky, nakupovat v samoobsluhách, navštěvovat kina, divadla apod.

Kategorie: Agorafobie Choroby 
14.únor 2002
Jasné příčiny vzniku agorafobie a panické poruchy zatím nejsou úplně známy. Pravděpodobně půjde o kombinaci mnoha faktorů. Zkusíme si něco říci o nejdůležitějších z nich.

Kategorie: Agorafobie 
05.říjen 2001
Mnoho lidí má mírné pocity závratě nebo bušení srdce, když se ocitnou uprostřed prázdného volného prostranství.

Kategorie: Agorafobie 
05.říjen 2000
Vegetativní příznaky panického záchvatu jsme schopni v kterékoli situaci rychle ztlumit kontrolou dechu.

Kategorie: Agorafobie 
05.říjen 2000
To, jaké emoce prožíváme a jak se chováme v určité situaci, závisí na našem hodnocení této situace

Kategorie: Agorafobie 
05.říjen 2000
Když někdo pociťuje úzkost, sestává tato reakce ze tří složek:

Kategorie: Agorafobie 
05.říjen 2000
Nejefektivnějším způsobem, jak rozrušit bludný kruh úzkosti, bude vystavit se situacím, jichž se bojíme, a naučit se jim čelit.

Kategorie: Agorafobie 
05.říjen 2000
U lidí trpících agorafobií mívají automatické myšlenky ohrožující charakter.