Dlouhověkost


Kategorie: Aktuality Dlouhověkost 
04.říjen 2019

Ke změnám ve stáří dochází zevně i uvnitř organismu. Starší lidé mají v těle méně bílých krvinek a jejich reakce na bakterie i viry v organismu se zpomalují. Zároveň klesá množství protilátek a  zhoršuje se obranyschopnost. Starší lidé by proto měli věnovat zvýšenou pozornost posilování své imunity, a to hlavně pohybem na čerstvém vzduchu i pestrým jídelníčkem.


Kategorie: Dlouhověkost Aktuality 
19.červenec 2019

Sportovní aktivita má výrazný pozitivní vliv na lidské zdraví a zpomaluje biologické procesy stárnutí. Seriózní pokusy o zmapování efektu konkrétního sportu, který je prováděn pravidelně ve volném čase, na zdraví a prodloužení života, jsou zatím vzácné. Nové poznatky naznačují, že nikoli intenzita či doba cvičení, ale i další faktory včetně sociálních interakcí, mají vliv na zdravotní přínos a délku aktivního života.


Kategorie: Aktuality Dlouhověkost 
04.listopad 2016

Seniorská organizace Život 90 ve spolupráci s projektem Nejsem na odpis pořádá přednášku o důležitosti pohybu a výživě v každém věku.Přednáška se bude konat v pondělí 7. listopadu 2016 od 16 hodin v sále Dřevák v pražském seniorském centru Život 90 v ulici Karolíny Světlé 18.


Kategorie: Dlouhověkost Aktuality 
29.srpen 2014

Stárnutí populace nemusí znamenat pro zdravotní pojišťovny jen hrozbu rostoucích nákladů. Z dat, která shromáždila a aktuálně vyhodnotila VZP překvapivě vyplývá, že klienti nad 100 let věku jsou z hlediska nákladů na zdravotní péči výrazně levnější, než například sedmdesátníci či osmdesátníci. Klientů ve věku 100+ má VZP celkem 618 a průměrné náklady na jednoho činí 37 383 korun. Pro srovnání: u skupiny klientů o dvacet let mladších jde v průměru o více než 51 tisíc korun.

 


Kategorie: Dlouhověkost 
20.listopad 2012
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v rámci Evropského roku seniorů spolupořádala 16. 11. 2012 konferenci s názvem, který vyzývá k zamyšlení: “Všechno, co jste kdy chtěli vědět o stáří, ale báli jste se zeptat“. Přednášky významných předních českých odborníků z oblasti geriatrie, praktického lékařství, etiky a skutečné praxe z péče o seniorskou populaci by měly vést k prohloubení a zvýšení vzdělanostní úrovně nelékařských i lékařských pracovníků ve zdravotnictví.

Kategorie: Dlouhověkost 
15.červen 2005
Doktor Tim Spector se svými kolegy z St. Thomas' Hospital v Londýně zjistil, že obézní ženy a kuřačky mají kratší délku telomer v porovnání se štíhlými a nekuřačkami. Výsledky své studie vědci uveřejnili v červnovém čísle časopisu The Lancet.

Kategorie: Dlouhověkost Klimakterium Zajímavosti 
18.září 2002
Je potěšitelné, že se lidský věk prodlužuje. Podle údajů Českého statistického úřadu se tak děje v České republice rychleji než kdekoli v Evropě.

Kategorie: Dlouhověkost 
12.leden 2000
Nejen chlebem živ je člověk a nejen strava mu dává dlouhý život. Ruch velkoměsta, zplodiny, všudypřítomné poletující částečky nebo docela obyčejný stres nám život zkracují, ať jíme, co chceme.

Kategorie: Dlouhověkost 
12.leden 2000
Stárnout musíme, ale proč vlastně? Zeptejme se svých genů. V jejich možnostech je udržet nás při životě třeba tři sta let, není to však v jejich zájmu.