Demence


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality Demence 
24.únor 2020

Podle Alzheimer Europe je počet Evropanů s demencí zřejmě o milión nižší, než předpokládala 12 let stará studie. Svoji roli nejspíš hraje prevence demence, na niž klade důraz například také WHO. Předpokládané počty lidí s demencí se nicméně do roku 2050 zdvojnásobí.


Kategorie: Aktuality Demence 
21.září 2019

Stárnutím populace přibývá klientů s Alzheimerovou chorobou, v posledních letech i mezi klienty VZP. Za posledních pět let se jejich počet zvýšil o 38 %. Ještě mnohem rychleji rostou náklady na léčbu – za stejnou dobu stouply o 71 % a loni přesáhly 1,27 miliardy korun. Neradostná statistika vyplývá z analýzy, kterou pojišťovna zpracovala při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby.


Kategorie: Demence Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
27.duben 2017

Přestože již uplynulo více než století od doby, kdy Alois Alzheimer popsal symptomy onemocnění dementia praecox, jde stále o nemoc, kterou nikdo nedokáže vyléčit. Problematika Alzheimerovy nemoci a demence je oblastí, která dlouho stála mimo hlavní pozornost médií, politické i široké veřejnosti, víme proto o ní i vzdor úsilí vědců stále velmi málo. Přestože se situace ve vyspělém světě mění a nejrůznější mezinárodní organizace i jednotlivé státy začínají problémům lidí s demencí věnovat pozornost, stále chybí přehledné a srovnatelné informace.


Kategorie: Demence Aktuality 
21.září 2016

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích už není schopen se sám o sebe postarat. Více o nemoci, jejích příčinách či možnostech léčby najdete ZDE.


Kategorie: Aktuality Demence 
20.leden 2016

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., zveřejnila počátkem ledna 2016 Zprávu o stavu demence 2015 s podtitulem Jaký názor má veřejnost a co prezentují média? Zpráva navazuje na první přehledový dokument vydaný v roce 2014 a kromě shrnutí dostupných dat o demenci v ČR a aktualizaci prevalenčních odhadů předkládá také základní mediální analýzu a hlavní výsledky šetření provedeného ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.


Kategorie: Deprese Demence Aktuality 
19.leden 2016

Depresivní symptomatologie je častější u seniorů a to především ve spojení s demencí. Ve 30 % doprovází vaskulární demenci, m. Alzheimer a ve více než ve 40 % Parkinsonovu a Huntingtonovu chorobu.


Kategorie: Aktuality Demence 
03.červenec 2015

Alzheimerova nemoc je závažné, neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k zániku mozkových buněk a následnému ubývání mozkové hmoty. Lidé chřadnou a jakoby pomalu mizeli před očima. Poslední stádium této nemoci je nejhorší.  Projevuje se poruchami chůze – často s nepříjemnými pády, dále neurologickými poruchami i poruchami chování. Bývají často také zmatení, nepoznávají členy vlastní rodiny, odmítají potravu, neudrží moč a stolici a neporadí si s osobní hygienou. Nemocní také ztratí schopnost řeči. Jsou zcela odkázáni na cizí pomoc. Alzheimerova choroba sama o sobě je zatím nevyléčitelná, její průběh se však dá ovlivnit způsobem života, který se vede již před vypuknutím onemocnění. Je známo, že u lidí s aktivním životním stylem a bohatým duševním životem je průběh onemocnění pomalejší.


Kategorie: Demence 
21.září 2013
Londýn, Praha 20. září 2013: Světová zpráva o Alzheimerově chorobě, kterou dnes zveřejnila mezinárodní alzheimerovská asociace Alzheimer’s Disease International (ADI), zkoumá nejnovější světové a regionální trendy v potřebě péče o lidi s demencí a představuje analýzu systémů dlouhodobé péče. Světová zpráva o Alzheimerově chorobě (World Alzheimer’s Report 2013) upozorňuje především na nedostatek pečovatelů a na nedostatek podpory rodinných příslušníků. Počet závislých seniorů dosáhne v roce 2050 277 milionů, polovina z nich bude mít Alzheimerovu chorobu nebo jinou demenci.

Kategorie: Demence 
24.září 2012
Mezinárodním dnem Alzheimerovy choroby (World Alzheimer's Day) je 21. září. Je příležitostí k rozšiřování povědomí o této chorobě a informování o ničivých dopadech Alzheimerovy choroby a jiných demencí. Česká alzheimerovská společnost si Mezinárodní den Alzheimerovy choroby připomíná Pomerančovým týdnem, kdy na mnoha místech České republiky probíhají informační akce spojené se sbírkou. Informační materiály, které se v těchto dnech distribuují, tvoří přílohu této zprávy.

Kategorie: Demence 
24.říjen 2011
Vyšší věk s sebou přináší zkušenosti i nadhled, ale žel patří k němu také různé tělesné i psychické neduhy. Mezi nejčastější psychické obtíže patří zhoršující se paměť. Lidé si stěžují, že si špatně vybavují jména či méně frekventovaná slova, hůře se učí novým věcem. Takové stesky bývají ""normální"". Někdy ale přesáhnou hranici normy. Pak hovoříme o tzv. mírné kognitivní poruše.