Další


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality Demence 
24.únor 2020

Podle Alzheimer Europe je počet Evropanů s demencí zřejmě o milión nižší, než předpokládala 12 let stará studie. Svoji roli nejspíš hraje prevence demence, na niž klade důraz například také WHO. Předpokládané počty lidí s demencí se nicméně do roku 2050 zdvojnásobí.


Kategorie: Onemocnění kloubů Aktuality 
06.únor 2020

Revmatická onemocnění (revma) postihují pohybový aparát (klouby, kosti, páteř, ale i svaly, vazy, šlachové úpony), mnohdy i některé jiné orgány. Rozdělují se do několika základních skupin: revmatická onemocnění zánětlivá (revmatoidní artritida, tzv. systémové nemoci a další), degenerativní revmatické nemoci (artróza), infekční artritidy, metabolické a endokrinní choroby spojené s revmatickými stavy (dna) a mimokloubní revmatismus. Mezi nejčastější a nejznámější patří zejména revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc a dna. Revmatoidní artritida, která se objevuje nejčastěji mezi 30. a 50. rokem života, může vést často až k plnému invalidnímu důchodu. V Česku jí trpí přibližně 85 000 lidí a každý rok jich dalších asi 3 500 přibude. Změnit život už dnes může moderní – biosimilární léčba.

 


Kategorie: Lázně Aktuality 
30.prosinec 2019

Účinek hydroterapie je znám již z dávné historie, což opakovaně dokazují i současné klinické studie. První písemná zmínka o vodoléčbě je z doby kolem roku 1500 před naším letopočtem z Indie. Vodou se regenerovali Egypťané, Peršané, Řekové a samozřejmě Římané. Dnes je doloženo, že kromě jiných účinků, zlepšuje prokrvení, výživu a elasticitu kůže. Stejně tak i fototerapii, tedy léčbu světlem, znali už staří Egypťané, Sumerové a Číňané. Tyto zkušenosti se využívají i v současnosti u kožních onemocnění.  


Kategorie: Inkontinence Aktuality 
26.listopad 2019

Začátkem prosince 2019 vstupují v platnost změny zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, upravující výše finančních a kusových limitů na zdravotnické prostředky, které pojišťovny hradí pacientům. Mezi zdravotnické prostředky se řadí i inkontinenční pomůcky. Klíčovými změnami pro oblast inkontinenčních zdravotnických prostředků, které s sebou novela zákona přináší, jsou změna metodiky pro lékaře, podle níž se stanovuje stupeň inkontinence, možnost kombinovat jednotlivé typy inkontinenčních pomůcek podle potřeb pacienta a fixní spoluúčast pacientů s diagnostikovaným I. a II. stupněm inkontinence.


Kategorie: Žloutenka AIDS Aktuality 
15.listopad 2019

Farmaceutická společnost Gilead Sciences ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc spustila osvětovou kampaň, jejímž cílem je motivovat lidi k tomu, aby se nechali testovat na přítomnost viru HIV a hepatitidy typu C. Podle odborníků totiž v České republice neví o své nákaze HIV až tisíc lidí a o své nákaze hepatitidou C i několik desítek tisíc lidí. Obě infekce mají společné to, že mohou desítky let probíhat bez příznaků. Pro úspěšnou léčbu je však zásadní podchytit je v raném stádiu. Cílem kampaně je upozornit lidi na danou problematiku, informovat je o možnostech testování a především v konečném důsledku snížit počet osob infikovaných virem HIV nebo hepatitidou C, které o své nákaze neví, ale žijí běžný život, navazují vztahy a mohou potenciálně šířit infekci dál. Hlavním zdrojem kampaně jsou 2 informační weby (www.hiv-prevence.cz a www.hepatest.cz), kde se zájemci dozví jak informace o testování na obě zmíněné infekce, tak podrobnosti o jejich příznacích, léčbě a další zajímavosti. Osvětová kampaň probíhá v rozhlasovém vysílání, na internetu, sociálních sítích a v MHD.


Kategorie: Nemoci a jejich příznaky Ateroskleróza Aktuality 
28.říjen 2019

Konec října Světovým dnem mrtvice se upozorňuje na problematiku. Doplňují ji i údaje VZP. Nemoci oběhové soustavy jsou vůbec nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Mezi nimi mají hned po ischemické chorobě srdeční na svědomí nejvíce životů cévní mozkové příhody. Při cévní mozkové příhodě, která bývá laicky označována též jako mrtvice, je přerušen průtok krve mozkem. Důvodem je ucpání mozkové cévy sraženinou nebo její prasknutí.

 


Kategorie: Aktuality Žloutenka 
22.říjen 2019

,,Nevybavím si, že by v nějakém jiném oboru existovala generace lékařů, která by za svůj profesní život stačila chorobu, resp. jejího původce objevit, naučit se ji léčit a nakonec ji dovést až k eliminaci,” těmito slovy komentuje prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., vedoucí lékař Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu Interní kliniky 1. LFUK a ÚVN, Praha skutečnost, že virus hepatitidy („žloutenky“) typu C byl objeven teprve roku 1989 – a dnes už existuje reálný plán Světové zdravotnické organizace na to, jak jej eliminovat z populace, resp. jak snížit jeho cirkulaci v populaci na úroveň, kdy se již nemůže šířit a přestává být hrozbou pro veřejné zdraví."


Kategorie: Aktuality Onemocnění kloubů 
20.říjen 2019

Světový den osteoporózy připomíná závážnost onemocnění, důležitost prevence, včasný záchyt a správnou léčbu. Nemoc se vyznačuje snížením kvality a množství kostního minerálu, tak zvaným „řídnutím kostí“, což vede k závažným zlomeninám kostí i po minimálním úrazovém ději. Správná léčba osteoporózy se v České republice dostane jen k malému počtu pacientů, podléčenost se blíží k hranici 80 %. Česká populace stárne a zvyšují se i počty těch, pro které se řídnutí kostní hmoty stává aktuálním problémem. Odhady zveřejněné IOF (Mezinárodní nadace pro osteoporózu) předpokládají, že v roce 2050 bude polovina české populace starší 50 let a čtvrtina populace dokonce starší 70 let. Dramaticky tak roste význam prevence tohoto onemocnění - zejména pro ty, kteří už utrpěli osteoporotickou zlomeninu.


Kategorie: Ateroskleróza Aktuality 
13.říjen 2019

Zájemci, kteří navštíví nebo již navštívili tzv. Poradny cévního věku od října 2019 naleznou (nalezli) ve vybraných lékárnách po celé České republice odpovědi na to, zda jsou ohroženi mrtvicí nebo srdečním infarktem.


Kategorie: Aktuality Dlouhověkost 
04.říjen 2019

Ke změnám ve stáří dochází zevně i uvnitř organismu. Starší lidé mají v těle méně bílých krvinek a jejich reakce na bakterie i viry v organismu se zpomalují. Zároveň klesá množství protilátek a  zhoršuje se obranyschopnost. Starší lidé by proto měli věnovat zvýšenou pozornost posilování své imunity, a to hlavně pohybem na čerstvém vzduchu i pestrým jídelníčkem.