Choroby


Kategorie: Aktuality Choroby 
16.listopad 2020

Kupodivu nižší počet případů akutního zhoršení, které vyžadují okamžitý zásah lékařů a někdy i pobyt v nemocnici, zaznamenali v těchto týdnech čeští pneumologové u svých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). A to díky nošení roušek, které do velké míry zabraňují přenosu různých bakteriálních infekcí. Pacienty s CHOPN, kteří se obvykle na podzim potýkají s vyšším výskytem tzv. exacerbací (zhoršením dušnosti a kašle, únavy a bolestí na hrudníku) tak roušky chrání před přenosem infekce od okolí. Pneumologové na to upozorňují u příležitosti Světového dne CHOPN a připomínají, že pacienti s CHOPN patří ke skupinám zvláště ohroženým covidem-19 – zejména když ještě kouří.


Kategorie: Aktuality Choroby 
12.říjen 2020

Neochota spolupracovat, negramotnost, výrazně rozdílné hodnotové orientace komplikují boj slovenských lékařů jak s tuberkulózou, tak nově s nemocí COVID-19 v romských osadách. Na Slovensku žije v segregovaných osadách 300 tisíc Romů, vzdálených mnoho kilometrů od většinové společnosti. Bez přístupu k vodě, v nedobrých hygienických podmínkách a v nejasných rodinných konstelacích je téměř nemožné dohledat kontakty, a to jak u COVIDU-19, tak u tuberkulózy (TBC). Strach z nákazy koronavirem a karantény však vede k tomu, že se obyvatelé osad více hlídají.


Kategorie: Aktuality Choroby 
16.září 2019

Smrtelným onemocněním, které postupně jizví plíce a člověk se nemůže nadechnout, trpí v Česku přibližně 2 000 lidí. Více než čtvrtině z nich se ale nedostává odpovídající léčby, protože pojišťovny hradí léčbu pouze těm, kterým nemoc již pokročila a jejichž plicní kapacita klesla pod stanovenou hranici. Včasná léčba přitom může nemocným výrazně zkvalitnit život a prodloužit jej o více než polovinu. Na tento problém upozorňují pneumologové u příležitosti Týdne IPF (intersticiální plicní fibrózy), který začíná v pondělí 16. září 2019.


Kategorie: Aktuality Choroby 
14.září 2019

Začal 30. ročník osvětové kampaně Týdny pro duševní zdraví. V celé republice se počínaje 10. zářím 2019 uskutečnila a uskuteční celá řada akcí - besed, dnů otevřených dveří, koncertů, výstav, happeningů, jejichž společnou myšlenkou je osvěta a boj proti předsudkům v oblasti duševního zdraví. Týdny vrcholí Světovým dnem duševního zdraví - 10. října 2019, který letos WHO věnuje prevenci sebevražd. Viz  http://www.tdz.cz/


Kategorie: Choroby Aktuality 
29.květen 2019

V současné době se rozhoduje o přidělení statutu centra vysoce specializované péče u 15 stávajících zařízení pro léčbu roztroušené sklerózy. Aby tento prestižní titul získala, musela centra splnit řadu podmínek, např. dostupnost fyzioterapie a psychologické péče. Odborníci o tom informují u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy, který letos připadá na 29. května 2019.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Choroby 
30.duben 2019

V těchto dnech – koncem dubna 2019 připravují praktici a pneumologové způsob, jak posílat pacienty, u kterých je riziko, že mají chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN). V Česku jde o zhruba 300 000 lidí. Kdyby se jejich nemoc našla a léčila včas, nemusela by mít fatální následky. Z tohoto důvodu zahájilo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR dvouletý screeningový program. Společně s lékaři chce plošně vyšetřit 7 000 rizikových Čechů – akci, která se v ČR provádí poprvé.


Kategorie: Aktuality Choroby 
08.duben 2019

Přibližně 300 000 lidí s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a 200 000 lidí s astmatem o své nemoci neví nebo její příznaky ignoruje. Včasné stanovení diagnózy, zahájení léčby a změna životních návyků jsou přitom pro oddálení fatálních následků plicních chorob klíčové. Lékárníci proto spouští 8. dubna 2019 Týden měření plicního věku, v jehož rámci ve vybraných lékárnách vyšetří plíce až 2 000 lidem.


Kategorie: Aktuality Choroby 
24.březen 2017

Tuberkulóza je infekční onemocnění, které se přenáší z člověka na člověka. Pro nemoc je typický déletrvající kašel s vykašláváním hlenů, zhoršený dech, teplota a pocení, celková slabost a váhový úbytek, bolesti na hrudníku nebo vykašlávání krve. TBC lékaři připomínají v rámci Světového dne boje proti tuberkulóze, který je 24. března. Letos je to 135 let, kdy německý lékař Robert Koch odhalil bacil Mycobacterium tuberculosis, jenž onemocnění způsobuje.


Kategorie: Aktuality Choroby 
22.listopad 2016

Chronický kašel, zadýchávání, únava, vykašlávání hlenů … s těmito potížemi, typickými pro Chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), se potýká přibližně 800 000 Čechů. Plicní lékaři však léčí pouze 250 000 z nich. Zbytek nemocných o tom, že má CHOPN, neví. Přestože jim není dobře, k plicnímu lékaři nejdou. Nemoc se postupně zhoršuje a každoročně na ni umírá čím dál více nemocných – upozorňují na to plicní lékaři v rámci Světového dne CHOPN, který letos připadl na 16. listopadu.


Kategorie: Aktuality Choroby 
17.listopad 2016

Listopadový seminář 2016 z cyklu Dialýza v praxi, jejímž dlouholetým podporovatelem je provozovatel dialyzačních středisek a výrobce dialyzačních technologií – společnost Fresenius Medical Care, byl zaměřen tentokrát na kritické stavy v nefrologii a přinesl nové poznatky o akutním selhání ledvin, jeho diagnostice a možnostech léčby.