Bolest


Kategorie: Bolest Aktuality 
07.červenec 2015

Aktuální průzkum agentury Datank ukázal, že 85 % praktických lékařů doporučuje svým pacientům trpícím chronickou bolestí návštěvu specialisty – algeziologa. Jsou si vědomi toho, že přetrvávající bolest patří do rukou odborníka a že neustálé zvyšování dávek analgetik nemusí být tou jedinou cestou, jak pacienta bolesti zbavit. Překvapivé je, že v jejich snaze jim někdy brání právě samotní pacienti a návštěvu algeziologa odmítnou. Nejčastějším důvodem je, že pacient léčbu nepovažuje za nutnou a žádá jen léky na bolest. Ti, kteří ale na radu praktika dají a specialistu navštíví, hodnotí návštěvu v 77 % pozitivně, ve 22 % dokonce velmi pozitivně.  

 


Kategorie: Bolest 
31.říjen 2013
Ataky průlomové bolesti se nejčastěji vyskytují u pacientů s nádorem plic, prostaty, konečníku a prsu, častý je i výskyt při metastatickém postižení kostí a páteře a u prorůstání nádorů do nervových pletení. Při těchto onemocněních se rozlišují dva základní druhy bolesti – bolest základní a bolest průlomová. V současnosti se jedná o stále aktuálnější téma spojené s léčbou onkologických onemocnění, které postihuje 40 až 80 % pacientů.

Kategorie: Bolesti zad 
09.leden 2007
Novým trendem, který se začíná uplatňovat i v oboru spinální chirurgie je použití endoskopické techniky v případech, kdy je např. nutno uvolnit nervové struktury komprimované poškozeným obratlem, následně páteř fixovat a provést výplň operovaného obratle.

Kategorie: Bolesti zad 
11.červenec 2006
Na Evropském revmatologickém kongresu EULAR 2006 (European League Against Rheumatism), který se konal koncem června v Amsterodamu, prezentovala farmaceutická společnost Abbott výsledky dvou analýz z fáze III velké klinické studie s lékem HUMIRA (adalimumab) u ankylozující spondylitidy (AS).

Kategorie: Bolesti zad 
02.červenec 2006
Páteřní chirurgie představuje v celosvětovém měřítku jeden z nejmladších a nejrychleji se rozvíjejících chirurgických oborů současnosti. Nové medicínské poznatky a převratné technologie napomohly vytvoření úzké specializace, která v sobě spojuje tři lékařské obory – neurochirurgii, ortopedii a traumatologii. V České republice existuje 19 specializovaných pracovišť, která se věnují páteřní (spinální) chirurgii a kde se provádí operační léčba onemocnění páteře a míchy. Jedno z těchto center se nachází v Krajské nemocnici Liberec. Pracoviště představili na TK 29. 6. 06 v Praze přednosta Neurocentra a zakladatel Neurochirurgického oddělení v liberecké nemocnici primář MUDr. Petr Suchomel, PhD., a MUDr. Pavel Barsa, neurochirurg Nemocnice v Liberci v Praze. Ti seznámili posluchače mj. s historii náhrad krčních meziobratlových plotének i s moderními operačními postupy.

Kategorie: Bolesti hlavy 
13.červen 2006
Již téměř třicet let se diskutuje o nejrůznějších zdravotních problémech spojených s používáním umělých sladidel. Nejčastějším zmiňovaným následkem konzumace umělých sladidel jsou však bolesti hlavy.

Kategorie: Bolesti hlavy 
27.duben 2006
Migréna snižuje kvalitu života téměř 10ti % populace. Přesto má více než polovina migreniků pocit viny, pokud musí nečekaně odejít kvůli bolesti hlavy ze zaměstnání či ze školy. Čtvrtina z nich je pak přesvědčená o tom, že migréna negativně ovlivnila jejich kariéru, a že nadřízený považuje bolest hlavy pouze za výmluvu. Tyto údaje vyplynuly z mezinárodního průzkumu The Migraine Experience, organizovaného v deseti evropských zemích. Výsledky průzkumu dále ukazují, že téměř 70 % migreniků projevuje zájem o preventivní léčbu. Jedná se o medikamentózní léčbu, která spočívá v každodenním užívání léků s cílem omezit četnost a intenzitu záchvatů.

Kategorie: Bolesti hlavy 
17.březen 2006
Doktor Shuu-Jiun Wang se svými kolegy z Taipei Veterans General Hospital v rámci studie zjistili, že chronické bolesti hlavy bývají u adolescentů nedostatečně léčeny. Výsledky studie vědci uveřejnili v časopisu Neurology.

Kategorie: Bolesti zad 
03.leden 2006
V dnešní době stále roste výskyt bolestí zad, a to ve stále nižším věku. Podobně jako u jiných problémů i zde existuje určitá náchylnost ke vzniku bolestí zad.

Kategorie: Bolesti hlavy 
01.září 2005
V současné době jsou bolesti hlavy jedním z nejčastějších důvodů návštěvy lékaře. Průběh bolesti může být lehčí či těžší. Většinou se dělí na primární ( u kterých se nedaří odhalit příčinu), nebo sekundární, které provázejí nějaké další onemocnění (vysoký krevní tlak, zánět vedlejších nosních dutin). Mohou rovněž vznikat působením chemických látek – například alkoholu. Nepoznané příčiny sekundárních bolestí hlavy mohou mít pro nemocného neblahé důsledky.