Astma


Kategorie: Aktuality Astma 
14.srpen 2019

Astma je chronické onemocnění průdušek, jehož příčinou je zánětlivá reakce v průduškové sliznici. Je nejčastější chronickou nemocí dětského věku. Nejnovější statistiky uvádějí, že na světě žije asi 300 miliónů astmatiků, v České republice nemocí trpí 800 000 – 900 000 lidí. Mezi země s nejvyšším výskytem astmatu v Evropě patří Velká Británie a Irsko. Astma se v dospělém věku častěji vyskytuje u žen. Varovné příznaky astmatu jsou dechové potíže při tělesné zátěži nebo v klidu, provázené ztíženým průtokem vzduchu do plic, náhlá dušnost a kašel. (Dráždivý kašel astmatika se často zhoršuje během noci a narušuje jeho klidný spánek). Nepříjemný tlak nebo pocit sevření hrudníku.


Kategorie: Aktuality Astma 
07.květen 2019

Také v letošním roce vyhlašuje Globální iniciativa pro astma na začátek května „Světový den astmatu“. Letos si tento den připomeneme v úterý 7. května. Celosvětová edukační a osvětová aktivita tohoto významného dne upozorňuje na průduškové astma jako na onemocnění, které lze v současné době účinně léčit a snížit tak zátěž, kterou pro nemocné představuje. Astmatem celosvětově trpí až 300 milionů nemocných. Jde tak o jednu z nejčastějších chronických nemocí vůbec. Neléčené nebo špatně léčené astma může své nositele nejen významně omezovat a zatěžovat, ale může je i ohrozit na životě. Proto se informační a vzdělávací aktivity v ČR i ve světě soustředí hlavně na to, aby se nemocní dozvěděli, že astma lze účinně léčit a akutním stavům lze předcházet.


Kategorie: Astma Aktuality 
01.březen 2019

Astma patří ve světě k nejčastějším chronickým onemocněním postihujícím děti i dospělé. Díky správné léčbě lze žít s touto nemocí bez astmatických záchvatů. Z tohoto důvodu se prevenci astmatu věnuje celosvětová kampaň Astma Zero – nulová tolerance k astmatickým příznakům, ke které se připojila i Česká iniciativa pro astma (ČIPA).  Projekt si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s možnostmi prevence astmatu s důrazem na dlouhodobou a pravidelnou léčbu. Díky té je možné astmatickým příznakům předcházet a zlepšit kvalitu života pacientů. Součástí projektu Astma Zero – nulová tolerance k astmatickým příznakům jsou webové stránky www.astma-zero.cz


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Astma 
29.červenec 2017

Společnosti GlaxoSmithKline plc (LSE/NYSE: GSK) a Innoviva Inc (NASDAQ: INVA) oznámily pozitivní výsledky průkopnické Salfordské plicní studie (Salford Lung Study, SLS) astmatu prováděné na 4 233 pacientech léčených vlastním praktickým lékařem v každodenní klinické praxi. Tato otevřená randomizovaná studie ukázala, že ve srovnání s pacienty, kteří pokračovali v užívání svých obvyklých léků, dosáhlo zlepšení v kontrole astmatu významně více pacientů s astmatem léčených přípravkem Relvar Ellipta 100/25 μg nebo 200/25 μg (flutikason furoát „FF“/vilanterol „VI“ nebo „FF/VI“).


Kategorie: Aktuality Astma 
05.květen 2014

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které postiženému ztěžuje dýchání a může vést až k dechové nedostatečnosti. Často se projevuje záchvaty suchého dráždivého kašle a slyšitelnými změnami dýchání. V horším případě přichází astmatický záchvat, který může v kritických situacích, pokud není včas poskytnuta lékařská pomoc, skončit až smrtí. Nemoc se obvykle vyskytuje u lidí trpících alergií, vznik astmatu ale může souviset i s genetikou, s faktory životního prostředí nebo životosprávou.

 


Kategorie: Astma 
09.květen 2013
Namáhavé dýchání, častý kašel, rychlá únava a dechové potíže při hrách nebo sportu – to vše mohou být první varovné signály, že dítě trpí astmatem. Zvláště, pokud se přidá i pověstné „hvízdání“ v průduškách. Pak už je to téměř jisté. Zvláštní pozornost si choroba zaslouží především proto, že se čím dál více projevuje u dětí v předškolním věku. Patří tak k vůbec nejčastějším chronickým onemocněním v dětském věku, neboť trápí až 10 - 15 % dětí. Mohou za to především vlivy prostředí v domácnostech i venku, životní styl, zvyšující se množství průmyslově vyráběných potravin i rostoucí znečištění životního prostředí. Rozhodnutí, jestli svého potomka vezmete včas k lékaři, přitom dokáže zásadně ovlivnit to, jak těžký zdravotní dopad bude mít astma na jeho život v dospělosti.

Kategorie: Astma 
23.duben 2012
Astma je v současné době nejčastější chronickou nemocí v dětském věku a jednou z nejčastějších u dospělých. Tento vysoký výskyt je mezi chronickými onemocněními neobvyklý, proto se problematikou astmatu zabývají odborníci v celosvětovém měřítku.

Kategorie: Astma 
08.prosinec 2009
Světová zdravotnická organizace (WHO) a Světová alergologická organizace (WAO) letos vyhlásily 9. prosinec Světovým dnem dětského astmatu. V České republice den jej vyhlásila Kancelář WHO v ČR, Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP a Česká iniciativa pro astma o.p.s.

Kategorie: Astma 
01.květen 2009
Astma, chronický alergický zánět průdušek spojený s jejich zvýšenou reaktivitou na různé podněty a s přestavbou stěny průdušek vzniká u vrozeně disponovaných jedinců jako nepřiměřená reakce na některé běžné látky z prostředí. Patří mezi ně prach, peří, pyly, roztoče, zvířecí alergeny, plísně, ale také některé potraviny – ořechy, ryby, sýr, ovoce. Někdy je alergie zkřížená, klasickým příkladem je alergie na pyl břízy se současnou reakcí na jablka či kořenovou zeleninu.

Kategorie: Astma 
28.duben 2006
Astma je chronický neinfekční zánět průdušek spojený s jejich hyperreaktivitou a přestavbou průduškové stěny. Podstatou alergie je přecitlivělost na běžné látky z prostředí. Mezi tyto látky patří prach, peří, pyly, roztoče, zvířecí alergeny, plísně, ale také některé potraviny –ořechy, ryby, sýr, ovoce. Někdy je alergie zkřížená, např. alergie na pyl břízy se současnou reakcí na jablka či kořenovou zeleninu.