Astma


Kategorie: Astma Aktuality 
01.březen 2019

Astma patří ve světě k nejčastějším chronickým onemocněním postihujícím děti i dospělé. Díky správné léčbě lze žít s touto nemocí bez astmatických záchvatů. Z tohoto důvodu se prevenci astmatu věnuje celosvětová kampaň Astma Zero – nulová tolerance k astmatickým příznakům, ke které se připojila i Česká iniciativa pro astma (ČIPA).  Projekt si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s možnostmi prevence astmatu s důrazem na dlouhodobou a pravidelnou léčbu. Díky té je možné astmatickým příznakům předcházet a zlepšit kvalitu života pacientů. Součástí projektu Astma Zero – nulová tolerance k astmatickým příznakům jsou webové stránky www.astma-zero.cz


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Astma 
29.červenec 2017

Společnosti GlaxoSmithKline plc (LSE/NYSE: GSK) a Innoviva Inc (NASDAQ: INVA) oznámily pozitivní výsledky průkopnické Salfordské plicní studie (Salford Lung Study, SLS) astmatu prováděné na 4 233 pacientech léčených vlastním praktickým lékařem v každodenní klinické praxi. Tato otevřená randomizovaná studie ukázala, že ve srovnání s pacienty, kteří pokračovali v užívání svých obvyklých léků, dosáhlo zlepšení v kontrole astmatu významně více pacientů s astmatem léčených přípravkem Relvar Ellipta 100/25 μg nebo 200/25 μg (flutikason furoát „FF“/vilanterol „VI“ nebo „FF/VI“).


Kategorie: Aktuality Astma 
05.květen 2014

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které postiženému ztěžuje dýchání a může vést až k dechové nedostatečnosti. Často se projevuje záchvaty suchého dráždivého kašle a slyšitelnými změnami dýchání. V horším případě přichází astmatický záchvat, který může v kritických situacích, pokud není včas poskytnuta lékařská pomoc, skončit až smrtí. Nemoc se obvykle vyskytuje u lidí trpících alergií, vznik astmatu ale může souviset i s genetikou, s faktory životního prostředí nebo životosprávou.

 


Kategorie: Astma 
09.květen 2013
Namáhavé dýchání, častý kašel, rychlá únava a dechové potíže při hrách nebo sportu – to vše mohou být první varovné signály, že dítě trpí astmatem. Zvláště, pokud se přidá i pověstné „hvízdání“ v průduškách. Pak už je to téměř jisté. Zvláštní pozornost si choroba zaslouží především proto, že se čím dál více projevuje u dětí v předškolním věku. Patří tak k vůbec nejčastějším chronickým onemocněním v dětském věku, neboť trápí až 10 - 15 % dětí. Mohou za to především vlivy prostředí v domácnostech i venku, životní styl, zvyšující se množství průmyslově vyráběných potravin i rostoucí znečištění životního prostředí. Rozhodnutí, jestli svého potomka vezmete včas k lékaři, přitom dokáže zásadně ovlivnit to, jak těžký zdravotní dopad bude mít astma na jeho život v dospělosti.

Kategorie: Astma 
23.duben 2012
Astma je v současné době nejčastější chronickou nemocí v dětském věku a jednou z nejčastějších u dospělých. Tento vysoký výskyt je mezi chronickými onemocněními neobvyklý, proto se problematikou astmatu zabývají odborníci v celosvětovém měřítku.

Kategorie: Astma 
08.prosinec 2009
Světová zdravotnická organizace (WHO) a Světová alergologická organizace (WAO) letos vyhlásily 9. prosinec Světovým dnem dětského astmatu. V České republice den jej vyhlásila Kancelář WHO v ČR, Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP a Česká iniciativa pro astma o.p.s.

Kategorie: Astma 
01.květen 2009
Astma, chronický alergický zánět průdušek spojený s jejich zvýšenou reaktivitou na různé podněty a s přestavbou stěny průdušek vzniká u vrozeně disponovaných jedinců jako nepřiměřená reakce na některé běžné látky z prostředí. Patří mezi ně prach, peří, pyly, roztoče, zvířecí alergeny, plísně, ale také některé potraviny – ořechy, ryby, sýr, ovoce. Někdy je alergie zkřížená, klasickým příkladem je alergie na pyl břízy se současnou reakcí na jablka či kořenovou zeleninu.

Kategorie: Astma 
28.duben 2006
Astma je chronický neinfekční zánět průdušek spojený s jejich hyperreaktivitou a přestavbou průduškové stěny. Podstatou alergie je přecitlivělost na běžné látky z prostředí. Mezi tyto látky patří prach, peří, pyly, roztoče, zvířecí alergeny, plísně, ale také některé potraviny –ořechy, ryby, sýr, ovoce. Někdy je alergie zkřížená, např. alergie na pyl břízy se současnou reakcí na jablka či kořenovou zeleninu.

Kategorie: Astma 
27.duben 2006
V letošním prvním květnovém týdnu bude v mnoha zemích probíhat připomenutí Světového dne astmatu. Ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jej vyhlašují Globální iniciativa pro astma a Globální iniciativa pro alergickou rýmu. Česká republika se připojuje k těmto významným celosvětovým aktivitám. Jejich spolupořadatelem je Česká iniciativa pro astma (ČIPA o.p.s.). Téma letošního ročníku je stejné jako v předchozím roce: “Nenaplněné potřeby v péči o astma“. Cílem Světového dne astmatu 2006 není jen ukázat úspěchy, ale i kriticky zhodnotit současný stav péče o astmatiky a alergiky v jednotlivých zemích, jak upozornili prim. MUDr. Viktor Kašák, z oddělení respiračních onemocnění a sekretář Čipa o.p.s., prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.,z dětského odd. FN Na Bulovce a ředitel Čipa o.p.s., a MUDr. Irena Krčmová, CSc., z alergologického odd. v Hradci Králové na tiskové konferenci 26. 4. 06 v Praze.

Kategorie: Astma 
27.únor 2006
Polští vědci pod vedením doktora Wojciecha Feleszka zjistili, že u dětí s alergickým astmatem zhoršuje pasivní kouření příznaky astmatu. Výsledky studie byly uveřejněny v lednovém čísle časopisu Journal of Allergy and Clinical Immunology.