Alergie


Kategorie: Aktuality Alergie 
28.květen 2018

Exogenní alergická alveolitida (někdy se jí laicky říká farmářská plíce nebo holubářská plíce) je nemoc vzniklá alergií na bakterie, plísně a sliny, sérum či srst a peří zvířat. Tato plicní choroba ohrožuje zdraví osob pracujících v odvětvích, kde se zpracovávají organické produkty – při práci s plesnivým sladem, kožešinami, plesnivými sýry nebo při zpracování dřeva. Riziko podstupují pracovníci v rostlinné a živočišné výrobě po opakovaných expozicích plesnivému senu, slámě a zrní. Navíc jsou ohroženi také chovatelé domácího ptactva nebo třeba chovatelé laboratorních zvířat, onemocnění vzniká i při práci s peřím a exkrementy. U dětí je vzácné, vzniká nejčastěji inhalací organických prachů z ptáků, jako jsou holubi, papoušci či andulky. Relativně novým zdrojem jsou i bakterie ve vodních nádržích – kupříkladu domácích vířivkách či klimatizačních systémech.


Kategorie: Aktuality Alergie 
07.duben 2017

 Letošní Světový týden alergie, který každoročně vyhlašuje Světová alergologická organizace (WAO), začal v neděli 2. dubna. WAO se snaží pravidelně upozorňovat na problémy, které alergie způsobuje jednotlivcům i celé společnosti.


Kategorie: Alergie Aktuality 
28.duben 2016

Alergie na bílkoviny kravského mléka má široké spektrum příznaků. Nebývá proto snadné ji rozpoznat a často zůstává nediagnostikovaná po dlouhé měsíce. Přestože diagnózu může stanovit jen lékař, důležitá je vnímavost rodičů k potížím miminka. Rodičům je nyní k dispozici jednoduchý skórovací nástroj s označením CoMiSS (Cow's Milk-related Symptom Score), který jim pomůže odhadnout pravděpodobnost této alergie u jejich dítěte a včas je přimět k návštěvě lékaře.


Kategorie: Alergie Aktuality 
01.říjen 2014
Kopřivka (urticaria) je jedním z 20 nejčastějších kožních onemocnění, které může postihovat v průběhu života až 20 % světové populace.[1] Jedná se o onemocnění charakterizované výskytem svědivých pupenů a/nebo otokem měkkých tkání – rtů či očních víček. Toto onemocnění velmi komplikuje život pacientům.[2-5] Ti proto letos spojili svoje síly napříč Evropou a vyhlásili 1. říjen Světovým dnem kopřivky. V České republice při této příležitosti vzniká specializovaná webová stránka www.chcizdravoukuzi.cz, která pacientům s chronickou spontánní kopřivkou přinese informace o tomto onemocnění a jak s ním bojovat.

Kategorie: Alergie Aktuality 
07.duben 2014

Pod jménem kopřivka (latinsky urticaria, z latinského slova urtica – kopřiva) si asi nejčastěji představíme pupence na kůži a svědění. Kopřivka má však mnoho tváří. Zejména déle trvající, chronická, často pro pacienta znamená vedle dlouhodobých obtíží zasahujících téměř do každé oblasti života, také nutnost absolvovat hledání příčiny kopřivky a jejího řešení.


Kategorie: Aktuality Alergie Antikoncepce Antikoncepce  
24.květen 2013
Sdružení Linka bezpečí pořádá u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí Pomněnkový den, který upozorňuje na ztracené a pohřešované děti. Každoročně jich v České republice policie hledá několik tisíc, v loňském roce jich bylo celkem 5 564.

Kategorie: Alergie 
06.květen 2013
Astma a alergie trápí dospělé i děti. Astmatem trpí 5 % populace, u dětí číslo v posledních letech vystouplo na 8 %. S alergií bojuje každý třetí Čech. Na tento problém poukazuje každoročně v prvních květnových dnech Světový den astmatu a alergie.

Kategorie: Alergie 
22.červen 2012
Dlouhodobé studie svědčí o velmi různorodých příčinách úrazů při paraglidingu. V historické německé statistice z let 1997 – 1999, kdy úrazy při paraglidingu byly ještě častější než v současné době, došlo ročně k více než 100 těžkým až smrtelným úrazům. Setrvale se mezi nimi i nadále ve 40 % vyskytují závažná spinální traumata. Úrazy vznikají především v odlehlém horském terénu; bezprostřední mortalita se pohybuje kolem 8 % a její příčina souvisí se získaným úrazem.

Kategorie: Alergie 
02.duben 2012
Tyto dvě nemoci spolu úzce souvisí. Často podceňované „banální“ onemocnění chronickou rýmou představuje ve skutečnosti závažný rizikový faktor pro rozvoj bronchiálního astmatu. Průběh onemocnění a případný rozvoj astmatu nebo dalších komplikací je v počátečních fázích dán především genetickou výbavou pacienta a faktory vnějšího prostředí, kterým je vystaven. Riziko rozvoje astmatu u pacientů s chronickou (také nealergickou!) rýmou je 3x – 4x vyšší než u pacientů bez rýmy. Pokud se alergická rýma objeví jako první onemocnění dítěte, zvyšuje se riziko vzniku astmatu oproti zdravé populaci dokonce až čtyřnásobně. Statistiky pak uvádějí, že alergická rýma časem vymizí pouze u 10 – 23 % dětí.

Kategorie: Alergie 
28.březen 2011
Alergická rýma patří k nejčastějším neinfekčním onemocněním dýchacích cest. Jde o chronické zánětlivé onemocnění nosní sliznice vyvolané působením alergenů. Kolik lidí trápí alergická rýma, nelze přesně určit. Podle odhadů jí trpí na celém světě více než miliarda obyvatel, přičemž výskyt alergických onemocnění v populaci neustále stoupá. Předpokládá se, že v České republice žije v populaci 25 % alergiků (2,5 milionu obyvatel), 16 % lidí trpí alergickou rýmou (1,6 milionu obyvatel), ekzematiků je v populaci 10 % a astmatiků 8 %, přičemž u některých osob se uvedená onemocnění mohou vyskytovat současně.