Nemoc a zdraví


Kategorie: Lymeská borelióza Encefalitida Aktuality 
12.červenec 2017

Většina z nás se před rizikem chycení klíštěte chrání převážně v období letních prázdnin. Hlavní sezóna výskytu klíšťat je ale na jaře a na podzim. Při vysokých teplotách zalézají klíšťata pod zem, naopak nejraději mají vlhko. Málo kdo ví, že začínají být aktivní již při 5° C.


Kategorie: Rakovina Aktuality 
09.červenec 2017

Zaznamenaný pravdivý příběh ženy, který by se dal označit poselstvím naděje a vůle k životu.
Rok 1966 byl pro mnohé obdobím politického uvolňování a naděje na lepší život ve společnosti. Pro mě to ale byla pochmurná doba, kdy jsem poprvé vážně onemocněla. Bylo mi 28 let a pracovala jsem jako zubní instrumentářka, když mi lékaři zjistili zhoubný nádor tenkého střeva. Byla jsem vdaná a měla jedno dítě. V té době byla rakovina považována za konečný ortel.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
05.červenec 2017

Lidé s leukemií si často kladou otázky, zda nebudou nemocí trpět jejich děti nebo příbuzní? Ale i zdraví lidé mají někdy obavy, zda nemají dispozice ke vzniku rakoviny. Brněnští lékaři dnes dokáží díky nejnovějším metodám na tyto otázky odpovídat stále lépe, a včas tak pomáhat rodinám a jedincům, kteří jsou leukemií potenciálně ohroženi.


Kategorie: Očkování Aktuality 
30.červen 2017

Podmínkou pro přijetí dítěte na tábor, školu v přírodě nebo jinou zotavovací akci je mimo jiné platný očkovací průkaz nebo doložení zákonné výjimky z povinného očkování. S touto podmínkou podle aktuálního průzkumu* plně souhlasí šest z deseti žen, které ve většině rodin řeší otázku vakcinace. Tuto legislativní normu vnímají pozitivně, zejména v souvislosti s tzv. kolektivní imunitou a obecnou ochranou ostatních účastnících se dětí. Význam proočkovanosti populace si uvědomují i zastupitelé okolních evropských států, kteří v posledních týdnech přistupují k legislativním úpravám a zpřísnění podmínek pro osoby nerespektující zákonnou povinnost vakcinace.


Kategorie: Kouření Aktuality 
19.červen 2017

Od 31. května 2017 platí v Česku zákaz kouření v restauračních zařízeních. Na základě zkušeností ze zahraničí předpokládají analytici ze společnosti BDO, že pokles tržeb u restauračních zařízení bude v řádu jednotek procent a nepřesáhne dvoucifernou hranici. Objem prodaných tabákových výrobků sice mírně klesne, ale v následujících letech se předpokládá návrat na původní úroveň. I přes snížení daňových příjmů do státního rozpočtu způsobené poklesem tržeb, by měl být dopad na státní rozpočet z dlouhodobého hlediska pozitivní. Náklady spojené s léčbou nemocí přímo způsobené kouřením jsou pro stát vyšší než daňové příjmy. Tyto předpoklady vznikly mimo jiné na základě analýzy z dopadů u států, jež v minulých letech zákaz také zavedly. Jedná se o Irsko, Norsko, Itálii, Skotsko a Anglii.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
18.červen 2017

Dle TZ z 15. června 2017 Celkem sedm požadavků je obsahem memoranda, které koncem května podepsaly organizace sdružené pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu. Společně chtějí jednat se zástupci státní správy, politické scény, zdravotních pojišťoven i se zástupci odborné lékařské společnosti a upozornit je na aktuální problémy žen s nevyléčitelnou nemocí.


Kategorie: Aktuality AIDS 
09.červen 2017

Díky moderním terapeutickým postupům dosáhla léčba HIV v posledních letech značného pokroku. Dokonce pacient s pozitivní odezvou na léčbu má šanci na dožití očekávaného věku běžné populace. Počet pacientů celosvětově je však alarmující a neustále roste. Proto je další vývoj v léčbě HIV pro farmaceutický průmysl velkou výzvou. V loňském roce bylo v klinickém testování evidováno
12 nových přípravků a jejich kombinací. Trendem ve vývoji je snižování dávek, vývoj vakcín, pediatrická léčba a alternativní léčba k antiretrovirotikům. V České republice bylo od objevení nemoci registrováno bezmála tři tisíce HIV pozitivních. Jejich léčba je koncentrována do osmi specializovaných center. Péči o dvě třetiny těchto pacientů provádí pražské AIDS centrum Na Bulovce.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
08.červen 2017

Nádorová onemocnění mozku představuje pro člověka závažný problém, ať už se jedná o jeho zhoubnou či nezhoubnou formu. Prostor v lebce, která mozek chrání, je limitovaný, a proto mohou i nezhoubné nádory svým růstem a tlakem na okolní tkáň ohrozit jedince na životě.


Kategorie: Aktuality Abstinence Kouření 
31.květen 2017

Po mnohaletém projednávání vstoupí ve středu 31. 5. 2017 v platnost konečně zákon o veřejných prostorách bez kouře. Kouzlem nechtěného je tento den od roku 1988 Světovým dnem bez tabáku, který vyhlašuje již od roku 1988 WHO – Světová zdravotnická organizace. Letošním podtitulem je heslo: Tabák brání rozvoji.

 


Kategorie: Aktuality Kouření 
30.květen 2017

Aby upozornili na zákon, světový den a zároveň 10 let České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO), uspořádali 30. 5. 2017 pneumologové a lékaři dalších odborností výroční konferenci Plicní nemoci a kouření – 10 let boje za zdravé plíce. Přijel i předseda Globální aliance proti chronickým respiračním onemocněním Světové zdravotnické organizace (WHO) Nikolai Khaltaev.