Léky a lidé


Kategorie: Léky a lidé Aktuality 
21.březen 2017

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je součástí projektu SECURE, ve kterém se zjišťuje účinnost kombinované tablety zahrnující léky pro sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů ve věku nad 65 let. Studie má zhodnotit potenciální přínos kombinované tablety ve srovnání s běžnou terapií (tří samostatných léků).


Kategorie: Aktuality Léky a lidé Kapavka 
11.říjen 2016

V roce 2014 se citlivost gonokoků ke dvěma doporučovaným ATB snížila, velmi významně však jejich citlivost vzrostla vůči dalšímu ATB, vhodnému pro účinnou duální terapii. Patogeny sleduje CDC (Control Data Corporation) a změny citlivosti nejsou pouze v USA a v Evropě, ale mění se v posledních 30 letech. Nově narůstá i výskyt gonorey - v USA je ohlášeno každoročně 350 000 případů.


Kategorie: Léky a lidé Aktuality 
11.duben 2016

Dle TZ z dubna 2016 senioři v zařízeních sociální péče jsou ohroženi užíváním vysokého počtu léků i kombinacemi nevhodných léčiv vzhledem k jejich věku. Domovy seniorů se totiž potýkají s nedostatkem kapacity praktických lékařů a specialistů, kteří mohou zdravotní stav klientů pravidelně sledovat. Potvrzují to výsledky šetření neziskové organizace Ústav lékového průvodce a klinických farmaceutů Nemocnice Na Homolce.


Kategorie: Léky a lidé 
13.prosinec 2002
Není pochyb o tom, že homeopatický lék je placebo, ale jeho působení je reálné. Ani není pochyb o tom, že homeopatie někdy pacientovi pomůže. Zpravidla pomáhá tím účinněji, čím více si za ni pacient zaplatí.

Kategorie: Léky a lidé 
14.listopad 2002
Charakter i délka putování léku v našem těle závisí na tom, v jaké formě, jak a kde je lék aplikován. Většina léčiv může místa svého účinku dosáhnout jen krevním oběhem - a proto se do něj musí nejprve dostat.

Kategorie: Léky a lidé 
23.září 2002
Podle předpisů platných v ČR nesmí řidič usednout za volant, je-li pod vlivem alkoholu, drog či léků, které by mohly omezit jeho schopnost řízení. Prokázat alkohol v krvi a odhadnout jeho účinky není velký problém.

Kategorie: Léky a lidé 
23.srpen 2002
Aby mohl lék působit, musí se obvykle dostat nejprve do krve - právě ona ho totiž může donést až na místo určení. Proto musí nejprve proniknout do srdce jako centrální pumpy našeho krevního oběhu.

Kategorie: Léky a lidé Kouření 
06.květen 2002
S ohledem na relativně rozšířené kuřáctví, představuje tabakismus významný faktor, který negativně ovlivňuje celkový zdravotní stav, morbiditu a mortalitu populace.

Kategorie: Léky a lidé 
29.duben 2002
Zhruba 15 procent léků, které útočí na choroboplodné mikroby, působí na dosud neznámou cílovou molekulu v lidském těle. O ostatních 85 procentech víme, že působí jen na 417 různých cílových molekul.

Kategorie: Léky a lidé 
21.prosinec 2000
Klinický výzkum léků dodnes organizují pracovníci výrobce, tedy farmaceutických firem. V následujících letech však poroste význam servisních organizací, které provedou výzkum na zakázku. Díky tomu se pravděpodobně zvětší objektivita při hodnocení účinků léků.