Léčiva


Kategorie: Aktuality Léčiva 
02.březen 2021

Jeden z fondů investiční skupiny RSJ, Gradus, který se zaměřuje na investice v oblasti life sciences, oznámil zhodnocení své investice do společnosti BioXcel Therapeutics. Došlo k němu díky skvělým výsledkům ve vývoji léčby akutních psychiatrických jevů jako je právě neklid provázející schizofrenii, bipolární poruchu, demenci, delirium nebo léčbu závislostí.


Kategorie: Aktuality Léčiva Onemocnění kloubů 
25.únor 2021

Mezi nejběžnější postižení kloubů patří osteoartróza, vznikající úbytkem kyseliny hyaluronové, jejíž nedostatek v kloubech způsobuje opotřebování chrupavky. Po celém světě se dosud nepodařilo najít trvalé řešení tohoto stavu. V české laboratoři nyní vzniká surovina, která by měla účinek léčiv na klouby prodloužit na trojnásobek oproti současným přípravkům.


Kategorie: Aktuality Léčiva 
20.říjen 2020

Ve farmakoterapii velmi potentními látkami, antibiotiky, antivirotiky v akutních kritických stavech se poměrně málo často zvažuje aktuální eGFR - odhadnutá glomerulární filtrace, dále vzájemná interakce v kombinovaných ordinacích, nasazení mimotělních metod typu CRRT, alterované farmakokinetické a farmakodynamické faktory a úměrně upravené volby dávkování remdesiviru a kontroly jeho hladin. Požadavky se značně zdlůrazňují, protože u daných pacientů / pacientek se zcela zásadně dotýká i remdesiviru, přijatého a klinicky nezpochybňovaného léku zejména pro závažnější a velmi závažné infekce COVID-19. Specifickou pozornost má nyní poměr přínos/riziko u remdesiviru a při eGFR s hodnotou < 30 ml / min (+- 0,5 ml / s).

 


Kategorie: Aktuality Léčiva 
19.květen 2020

Léčba rakoviny a také některých zánětlivých autoimunitních nemocí stojí ročně český zdravotní systém miliardy korun. Moderní biologická léčba je natolik drahá, že by se nedostala ke každému potřebnému – cenu však v posledních letech razantně snižují následníci originálních biologických léků– tzv. biosimilars. Účinkují stejně jako originály, cena je však až o polovinu nižší. Spotřeba biosimilars roste meziročně o desítky procent. Díky vstupu biosimilárních adalimumabů se očekává úspora až 1,4 miliard korun při léčbě některých autoimunitních onemocnění. Lékaři považují používání biosimilars za zlom v medicíně, díky kterému se biologická léčba stává dostupnou pro tisíce nových pacientů ročně.


Kategorie: Aktuality Léčiva 
28.listopad 2019

Pracovnímu týmu Univerzity Karlovy se podařilo zapojit mezi evropská akademická pracoviště zabývající se farmakologickou léčbou novorozenců a dětí. Do evropského projektu se zapojil Ústav farmakologie 1. lékařské fakulty a VFN spolu s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty VFN pod vedením prof. MUDr. Ondřeje Slanaře PhD., přednosty Farmakologického ústavu 1. LF UK, a MUDr. Pavly Pokorné PhD. Projekt je plánován na období 2018–2024.   


Kategorie: Léčiva Aktuality 
31.leden 2019

Správně indikovaná a užívaná antibiotika jsou léky, které zachraňují lidské životy. Spolu se smrtícími patogeny ale bohužel ničí také „přátelské“ bakterie, které jsou součástí našeho trávicího a imunitního systému. Výsledkem narušení rovnováhy ve střevech je průjem, se kterým má při nebo po antibiotické léčbě zkušenost 30 % dospělých. I když děti od 1 do 4 let začínají mít podobné složení bakterií ve střevě jako dospělí, antibiotiky způsobené průjmy se u nich vyskytují dokonce ve 40 procentech. Pravděpodobnost průjmu je vyšší při užívání širokospektrých antibiotik a roste přímo úměrně s délkou jejich užívání.


Kategorie: Aktuality Léčiva Ateroskleróza 
31.červenec 2018

Doporučená hladina celkového cholesterolu v krvi by se měla pohybovat kolem 4,5 mmol/l. V ČR trpí značná část populace některým z metabolických onemocnění, která se vyznačují mnohonásobně vyššími hodnotami cholesterolu. Patří k nim dyslipidemie a familiární hypercholesterolemie (FH). Dyslipidemie je nejčastější metabolické onemocnění, které postihne až 85 % populace nad 55 let věku. Pacienti s vysokou hladinou cholesterolu mohou kromě úpravy životního stylu, péče o vlastní zdraví a stávajících léků, díky schválené úhradě z veřejného zdravotního pojištění využívat od 1. 6. 2018 nový léčebný přípravek.


Kategorie: Aktuality Léčivé rostliny Volně prodejné léky Ateroskleróza 
22.září 2017

Nejčastějšími příčinami smrti v demograficky vyspělých zemích jsou stále v posledním desetiletí nemoci oběhové soustavy. Téměř za polovinou úmrtí v České republice stojí špatné srdce a cévy. Na srdeční choroby v ČR nejčastěji umírají muži ve věku 55 až 59 let, ale postihují i ženy, ale nevyhýbají se ani mladým lidem. Ačkoliv v případě těchto nemocí hraje svou roli také genetika, existuje množství faktorů, které ovlivnit můžeme. V rámci Světového dne srdce, který připadá na 29. září, přinášíme preventivní tipy, jak o své srdce a cévy pečovat.


Kategorie: Léky a lidé Aktuality 
21.březen 2017

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je součástí projektu SECURE, ve kterém se zjišťuje účinnost kombinované tablety zahrnující léky pro sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů ve věku nad 65 let. Studie má zhodnotit potenciální přínos kombinované tablety ve srovnání s běžnou terapií (tří samostatných léků).


Kategorie: Aktuality Léky a lidé Kapavka 
11.říjen 2016

V roce 2014 se citlivost gonokoků ke dvěma doporučovaným ATB snížila, velmi významně však jejich citlivost vzrostla vůči dalšímu ATB, vhodnému pro účinnou duální terapii. Patogeny sleduje CDC (Control Data Corporation) a změny citlivosti nejsou pouze v USA a v Evropě, ale mění se v posledních 30 letech. Nově narůstá i výskyt gonorey - v USA je ohlášeno každoročně 350 000 případů.