Léčiva


Kategorie: Aktuality Léčiva Ateroskleróza 
31.červenec 2018

Doporučená hladina celkového cholesterolu v krvi by se měla pohybovat kolem 4,5 mmol/l. V ČR trpí značná část populace některým z metabolických onemocnění, která se vyznačují mnohonásobně vyššími hodnotami cholesterolu. Patří k nim dyslipidemie a familiární hypercholesterolemie (FH). Dyslipidemie je nejčastější metabolické onemocnění, které postihne až 85 % populace nad 55 let věku. Pacienti s vysokou hladinou cholesterolu mohou kromě úpravy životního stylu, péče o vlastní zdraví a stávajících léků, díky schválené úhradě z veřejného zdravotního pojištění využívat od 1. 6. 2018 nový léčebný přípravek.


Kategorie: Aktuality Léčivé rostliny Volně prodejné léky Ateroskleróza 
22.září 2017

Nejčastějšími příčinami smrti v demograficky vyspělých zemích jsou stále v posledním desetiletí nemoci oběhové soustavy. Téměř za polovinou úmrtí v České republice stojí špatné srdce a cévy. Na srdeční choroby v ČR nejčastěji umírají muži ve věku 55 až 59 let, ale postihují i ženy, ale nevyhýbají se ani mladým lidem. Ačkoliv v případě těchto nemocí hraje svou roli také genetika, existuje množství faktorů, které ovlivnit můžeme. V rámci Světového dne srdce, který připadá na 29. září, přinášíme preventivní tipy, jak o své srdce a cévy pečovat.


Kategorie: Léky a lidé Aktuality 
21.březen 2017

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je součástí projektu SECURE, ve kterém se zjišťuje účinnost kombinované tablety zahrnující léky pro sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů ve věku nad 65 let. Studie má zhodnotit potenciální přínos kombinované tablety ve srovnání s běžnou terapií (tří samostatných léků).


Kategorie: Aktuality Léky a lidé Kapavka 
11.říjen 2016

V roce 2014 se citlivost gonokoků ke dvěma doporučovaným ATB snížila, velmi významně však jejich citlivost vzrostla vůči dalšímu ATB, vhodnému pro účinnou duální terapii. Patogeny sleduje CDC (Control Data Corporation) a změny citlivosti nejsou pouze v USA a v Evropě, ale mění se v posledních 30 letech. Nově narůstá i výskyt gonorey - v USA je ohlášeno každoročně 350 000 případů.


Kategorie: Aktuality Volně prodejné léky Výživa 
13.květen 2016

Zdravý životní styl se dnes u řady lidí neobejde bez zvýšeného přísunu vitamínů. Ty jsou pro správné fungování těla i jeho imunitu velmi důležité. I přesto však o nich ve společnosti panují některé mylné představy.


Kategorie: Aktuality Léčiva 
05.květen 2016

Každý měsíc hlásí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) nový výskyt padělků léků a počet odhalených případů narůstá. Často se jedná o specializované přípravky na předpis, jako jsou antibiotika nebo cytostatika. Nelegální léky ale mohou obsahovat zdraví škodlivé látky a jejich užití může přímo ohrozit zdraví člověka. Riziko narůstá v souvislosti s tím, že více než 72 % Čechů by padělaný lék nepoznalo. Část si také předpisové léky obstarává přes internet, kde je riziko koupě nelegálního léčivého přípravku největší. To vyplynulo z aktuálního průzkumu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).


Kategorie: Léky a lidé Aktuality 
11.duben 2016

Dle TZ z dubna 2016 senioři v zařízeních sociální péče jsou ohroženi užíváním vysokého počtu léků i kombinacemi nevhodných léčiv vzhledem k jejich věku. Domovy seniorů se totiž potýkají s nedostatkem kapacity praktických lékařů a specialistů, kteří mohou zdravotní stav klientů pravidelně sledovat. Potvrzují to výsledky šetření neziskové organizace Ústav lékového průvodce a klinických farmaceutů Nemocnice Na Homolce.


Kategorie: Volně prodejné léky 
27.únor 2009
Nakupování a užívání léků dle atraktivních titulů na zvýšení sexuální výkonnosti je poměrně značně rozšířeno. Může však vést až ke katastrofickým klinickým následkům. Ačkoliv uvedená „epidemiologická kasuistika“ je z Dálného Východu, je nutno si uvědomit, že ilegální trh s podobnými přípravky přichází překvapivými cestami i k nám. Ilegální designérské i přírodní přípravky, které potencují sexuální výkonnost, obsahují syntetické inhibitory PDE – fosfodiesterázy typu 5. V Singapuru vznikla náhlá epidemie kritických hypoglykémií, protože nejvíce prodávaný ilegální přípravek s uvedeným slibovaným účinkem byl kontaminován glyburidem.

Kategorie: Léčiva 
26.květen 2006
Ačkoliv dle údajů Světové zdravotnické organizace neumíme stále léčit tři čtvrtiny z téměř 30 000 známých nemocí, mnohá závažná onemocnění je možné dnes léčit moderními léky, které zcela změnily život pacientů uvedla při TK Mgr. Jana Mikotová, výkonná ředitelka MAF 25. 5. 06 v Praze..

Kategorie: Léčiva 
17.listopad 2005
Lymfomy jsou v České republice šestým nejčastějším zhoubným nádorem a pátou nejčastější příčinou úmrtí. Jejich četnost každoročně stoupá. Jedná se o skupinu nádorových onemocnění postihující buňky imunitního systému (T nebo B lymfocytů), lymfatických tkání – lymfatické uzliny, slezinu, játra a kostní dřeň. Patří sem Hodgkinův lymfom a mnohočetná skupina tzv. non-hodgkinských lymfomů.