Bolesti hlavy


Kategorie: Bolesti hlavy 
08.říjen 2004
Mezinárodní organizace pro bolesti hlavy uveřejnila, že přes 45 miliónů Američanů trpí chronickými vracejícími se bolestmi hlavy. 28 miliónů Američanů trpí migrénou, kolem 20 % dětí a adolescentů má bolesti hlavy.

Kategorie: Bolesti hlavy 
22.leden 2003
Cluster headache je onemocněním podstatně méně známým než migréna. Příčinou je nejen jeho menší frekvence, ale i fakt, že jeho klinický popis a definice byly donedávna dosti neurčité, a tak tato bolest hlavy často unikala pozornosti.

Kategorie: Bolesti hlavy 
16.leden 2003
Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy z roku 1988, kterou ukazuje přiložená tabulka, respektuje základní dělení na bolesti hlavy primární (migréna, tenzní bolest hlavy) a na sekundární bolesti, tedy takové, které jsou vedlejším příznakem jiného onemocnění.

Kategorie: Bolesti hlavy Choroby 
16.říjen 2002
Tenzní (tlakové) bolesti hlavy jsou nejčastějšími bolestmi hlavy vůbec.

Kategorie: Bolesti hlavy Doporučené očkování Encefalitida Choroby Imunita Očkování Paraziti Pravidelné očkování Proč očkování 
11.říjen 2002
Klíšťová encefalitida je infekční onemocnění mozku a mozkových blan, které je přenášeno klíšťaty. Počet nemocných se každým rokem mírně zvyšuje a jedinou účinnou ochranou (jako i u jiných nemocí virového původu) zůstává včasné očkování.

Kategorie: Bolesti hlavy 
11.únor 2000
Tato klinická jednotka se oficiálně nazývá kombinovaná chronická cefalgie spojená s dlouhodobým užíváním analgetik (drug induced headache) a je produktem nesprávné – nadměrné a nespecifické – léčby migrény (65 procent) nebo tenzní bolesti hlavy (30 procent). Jen výjimečně vzniká jiným způsobem.

Kategorie: Bolesti hlavy 
11.únor 2000
Migréna je nejstarší klinickou jednotkou z primárních bolestí hlavy, její detailní klinický popis je znám již od starověku. Poznání patogeneze migrenózního záchvatu je však datováno podstatně později, teprve do počátku 20. století.