Abstinence


Kategorie: Abstinence 
16.duben 2009
Tisková beseda o.s. Sananim u příležitosti konference pořádané v Praze ve dnech 15. – 16. dubna t.r. na stejné téma se věnovala problematice uživatelů ilegálních drog (většinou injekčních uživatelů opioidů a pervitinu) se zaměřením na ženy. Ženy tvoří totiž celou třetinu těchto problémových uživatelů a připadá na ně každé třetí úmrtí v souvislosti s užíváním drog.

Kategorie: Abstinence Práva pacientů Zajímavosti 
23.květen 2002
Stoupající konzumace alkoholických nápojů v České republice je provázena nárůstem počtu pacientů, kteří vyhledávají pomoc lékaře po požití většího či menšího množství alkoholických nápojů s následným větším či menším stupněm alkoholického opojení. Tito pacienti se také podílejí výraznou měrou na počtu podaných stížností a trestních oznámení na ošetřujícího lékaře, protože ošetření bývá provázeno konflikty.

Kategorie: Kontracepce Abstinence 
01.červen 2000
Regulaci početí je možné provádět tzv. periodickou sexuální abstinencí, znamená to tedy vynechat soulož v období zvýšené plodnosti ženy.