AIDS


Kategorie: AIDS Aktuality 
18.květen 2016

Každý třetí obyvatel ČR ve věku 18 až 59 let se dopouští nevěry, více než polovina z nich volí formu tzv. úletu, jak zaznělo rovněž ve zprávách ČTV. Testy na pohlavní choroby ale po takovém sexu absolvuje jen každý desátý. Kondom přitom používá jen třetina respondentů. Alarmující čísla přinesl průzkum agentury STEM/MARK. Z jeho výsledků také vyplynulo, že přibližně 100 tisícům Čechů ve věku 18 až 59 již byla na základě nevěry diagnostikována alespoň jedna pohlavní choroba, a že přibližně 120 tisíc českých mužů ve stejném věku bylo své partnerce nevěrných s mužem. Právě homosexuální a bisexuální muži patří k nejčastěji infikovaným virem HIV, jehož záchyt letos opět rapidně roste – nejvíce od roku 1985. Průzkum byl realizován při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí AIDS, který letos připadl na 15. května.

 


Kategorie: AIDS Aktuality 
01.prosinec 2015

Výdaje Všeobecné zdravotní pojišťovny za léčbu pacientů s HIV stouply za posledních pět let o více než 100 milionů korun, což představuje nárůst bezmála 70 %. Počet klientů s touto nemocí se přitom za stejnou dobu zvýšil o 27 %. Důvodem, proč náklady rostou rychleji než počty nemocných, spočívají v tom, že pacientům jsou dostupné stále modernější a účinnější léky, které ovšem jsou finančně nákladnější. Pojišťovna tyto údaje zveřejňuje při příležitosti Světového dne boje proti AIDS, který připadá na 1. prosince.


Kategorie: AIDS 
01.prosinec 2013
Všeobecná zdravotní pojišťovna zajistí svým klientům infikovaným virem HIV moderní lék, který doposud není v České republice hrazen z veřejného zdravotního pojištění. VZP tak bude přípravek americké firmy spjaté se jménem světoznámého českého chemika Antonína Holého hradit jako první v ČR. Přípravek s obchodním názvem Stribild bude VZP hradit pacientům, u kterých nelze použít doposud dostupné léky.

Kategorie: AIDS 
25.listopad 2011
U příležitosti Světového dne boje proti AIDS připomněli v listopadu 2011 na TK v Praze odborníci historii choroby, její závažnost a současné možnosti léčby. V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) neboli Syndrom získaného selhání imunity. Krátce poté, v roce 1983, byl objeven původce nemoci – virus, který byl nazván HIV (Human Immunodeficiency Virus). Tento virus poškozuje imunitní systém tak, že postupně dochází ke ztrátě imunity, tj. obranyschopnosti organismu. Lidský organismus začíná být náchylný k řadě dalších infekčních a nádorových onemocnění. V současné době jsou známy dva typy lidských virů způsobujících onemocnění AIDS, které jsou nazývány HIV-1 a HIV-2. Za celosvětové rozšíření HIV infekce je přitom zodpovědný především virus HIV-1.

Kategorie: AIDS 
07.březen 2010
Odložení život zachraňující operace nebo strach před krevní transfuzí či darováním krve z obavy před HIV je dnes zcela neuvěřitelné, ale před 25 lety to byla realita. Svět bojoval, aby uchránil zásoby krve před smrtelným virem HIV.

Kategorie: AIDS 
30.březen 2009
Mnoho lidí může získat infekci HIV i ve vyšším věku, jak vyplývá ze zpráv WHO. Celosvětově stoupá počet lidí ve věku 50ti let (i starších) nakažených virem HIV, ale lékaři zřídka pokládají za nutné provádět u nich screening na HIV, takže správná diagnóza je u nich uzavřena opožděně, jak bylo publikováno v Bulletinu WHO. Tito jedinci totiž bezpečný sex vůbec neprovozují.

Kategorie: AIDS 
10.duben 2007
Farmaceutická společnost GlaxoSmithKline (GSK) připravila pro letošní rok novinku ve svých veřejně prospěšných aktivitách v České republice. Neziskovým organizacím, které se dlouhodobě věnují podpoře seniorů, nemocných dětí a nemocných s HIV/AIDS, rozdělí prostřednictvím grantového řízení z GSK Orange Fondu 1 milion korun. Uzávěrka grantového řízení je pro letošní rok 30. dubna 2007.

Kategorie: AIDS 
23.únor 2007
Dr. Margaret Chan, generální ředitelka WHO oznamuje, že Kanadská vláda ve spolupráci s Nadací Billa a Melindy Gates finančně podpořila výzkum a výrobu vakcíny proti viru HIV.

Kategorie: AIDS 
24.listopad 2006
V listopadových dnech se dostávají k tisícům mladých lidí červené stužky – symbolika HIV/AIDS. Stužka znamená především pochopení problému i doplnění a oživení informací o této chorobě - o získaném deficitu obranyschopnosti (acquired immunodeficiency syndrome – AIDS). Na onemocnění, šíření i možnosti prevence neustále upozorňuje rovněž Světová zdravotnická organizace.

Kategorie: AIDS 
07.květen 2006
Více než deset let se snaží Afričané ovlivnit šíření viru HIV pomocí různých metod – od kondomů přes kampaně nabádající k sexuální zdrženlivosti až po podávání antiretrovirových léků těhotným ženám. Nyní do Afriky přichází nová vlna boje proti AIDS pomocí obřízky.