Sexuální úchylky


Kategorie: Sexuální úchylky 
28.duben 2000
Vzrušení je zde dosahováno překonáváním odporu anonymního ženského objektu. Patologická sexuální agresivita patří vůbec k nejnebezpečnějším deviacím.

Kategorie: Sexuální úchylky 
28.duben 2000
Vzrušení je dosahováno psaním dopisů s erotickým obsahem neznámým objektům. Erotografomana uspokojuje pak představa, jak dotyčná žena čte tento dopis

Kategorie: Sexuální úchylky 
28.duben 2000
Vzrušení je dosahováno třením se o anonymní, neznámé ženské objekty v tlačenicích (ve frontách, v tramvajích).

Kategorie: Sexuální úchylky 
28.duben 2000
Sadismus (vzrušení je dosahováno totální kontrolou objektu) a masochismus (vzrušení je dosahováno totálním odevzdáním se, ponížením) se obvykle vyskytují společně, mluvíme proto o sadomasochismu.

Kategorie: Sexuální úchylky 
28.duben 2000
U skatofilie (nebo erotofilie) Vzrušení je dosahováno anonymními telefonáty s erotickým obsahem. Muži, které vzrušuje hovory s erotickým obsahem, jsou většinou úplně sexuálně normální.

Kategorie: Sexuální úchylky 
28.duben 2000
Vzrušení je dosahováno doteky intimních míst anonymních ženských objektů. Tušér obvykle jakoby náhodou sáhne v parku či v dopravním prostředku na ňadro, zadek či genitál kolemjdoucí ženy.

Kategorie: Sexuální úchylky 
28.duben 2000
Vzrušení je dosahováno sledováním intimního počínání nic netušících anonymních objektů (svlékajících se žen, souložících párů).

Kategorie: Sexuální úchylky 
28.duben 2000
U transvestitismu (nebo také velkého fetišismu) je vzrušení dosahováno převlékáním se do šatů opačného pohlaví a vystupováním v roli opačného pohlaví.

Kategorie: Sexuální úchylky 
28.duben 2000
Jde o erotické zaměření na předměty nebo části těla, které zastupují normální sexuální objekt. V jistém smyslu lze mezi fetišistické zaměření zařadit:

Kategorie: Sexuální úchylky 
28.duben 2000
Jedná se o erotické zaměření na objekty v prepubertálním věku (tedy na chlapce a dívky bez znaků dospívání), nejčastěji ve věku 5 až 12 let.