Rakovina


Kategorie: Rakovina Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
09.říjen 2017

Pacienti se závažnými chorobami se potýkají s nedostupností léků. Moderní biologická terapie je sice účinná, bohužel je však také extrémně nákladná. Možné řešení představují biosimilars. Jsou stejně účinné, bezpečné a kvalitní jako biologika, mají však nižší cenu. Oblastí, kde můžou biosimilární přípravky v blízké budoucnosti nejvíce pomoci, je podle odborníků především onkologie. Tyto a další závěry vyplývají z výstupů konference ESMO 2017 v Madridu.


Kategorie: Rakovina Aktuality 
03.říjen 2017

Rakovinou plic ročně onemocní zhruba 6 400 Čechů. U 8 z 10 případů je nemoc diagnostikována v pokročilém stádiu, kdy jsou i při spolupráci specialistů z různých medicínských oborů vyhlídky na 5leté přežití minimální. Hlavním rizikovým faktorem zůstává kouření, ovšem onemocnět mohou i nekuřáci, a to převážně díky genetické predispozici. Příkladem je nemalobuněčný karcinom plic, podtyp ALK-pozitivní. Principem vzniku této rakoviny postihující převážně nekuřáky ve věku kolem 50 let je mutace v DNA, kdy dojde ke změně pořadí dvou genů, čímž se vytvoří prorakovinový efekt. Stanovení podtypu rakoviny na molekulární úrovni má pro pacienta zásadní význam, protože určuje strategii následné léčby.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
24.srpen 2017

Na preventivní vyšetření, které může včas odhalit nejagresivnější typ rakoviny kůže, přichází poslední dobou stále více klientů VZP. Značně tím snižují riziko, že by u nich mohl propuknout zhoubný melanom. Pozitivní trend je výsledkem vytrvalé kampaně, v níž VZP nabízí svým pojištěncům příspěvek na vyšetření kožních znamének. Jen v prvním pololetí letos tuto možnost využilo více lidí (5 590) než ještě před dvěma lety za celý rok (5 444). Odborníci upozorňují, že právě v následujících týdnech, tedy po skončení hlavní letní sezóny, by si lidé měli nechat znaménka zkontrolovat.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
17.srpen 2017

Rakovina prsu je po rakovině kůže druhým nejčastějším onkologickým onemocněním u žen. Ze statistik vyplývá, že až třiceti procentům žen, kterým byla diagnostikována rakovina prsu v raném stadiu a byly úspěšně léčeny, se nemoc vrátí, zpravidla už ve čtvrtém, metastatickém, stadiu. V této fázi se nádor z prsu šíří do dalších orgánů těla, nejčastěji jsou metastázami zasaženy játra, plíce, kosti a mozek. Ale I v této nevyléčitelné fázi je  metastatický karcinom prsu dobře léčitelný a umožňuje nemocným vést plnohodnotný kvalitní život.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Rakovina 
10.srpen 2017

V červnu 2017 se na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity konala další z besed zabývajících se rakovinou prostaty. Problémem, který trápí tisíce mužů v Česku. Předseda sdružení pacientů s onemocněním prostaty Prostak, o.p.s., prof. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc., dobře ví, co vše se změní pro pacienta po operaci prostaty. Jedině pravidelné preventivní prohlídky, všímavost k signálům vlastního těla a nepodceňování genetických dispozic jsou možností, jak předejít nemoci nebo alespoň zahájit léčbu včas.


Kategorie: Rakovina Aktuality 
09.červenec 2017

Zaznamenaný pravdivý příběh ženy, který by se dal označit poselstvím naděje a vůle k životu.
Rok 1966 byl pro mnohé obdobím politického uvolňování a naděje na lepší život ve společnosti. Pro mě to ale byla pochmurná doba, kdy jsem poprvé vážně onemocněla. Bylo mi 28 let a pracovala jsem jako zubní instrumentářka, když mi lékaři zjistili zhoubný nádor tenkého střeva. Byla jsem vdaná a měla jedno dítě. V té době byla rakovina považována za konečný ortel.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
05.červenec 2017

Lidé s leukemií si často kladou otázky, zda nebudou nemocí trpět jejich děti nebo příbuzní? Ale i zdraví lidé mají někdy obavy, zda nemají dispozice ke vzniku rakoviny. Brněnští lékaři dnes dokáží díky nejnovějším metodám na tyto otázky odpovídat stále lépe, a včas tak pomáhat rodinám a jedincům, kteří jsou leukemií potenciálně ohroženi.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
18.červen 2017

Dle TZ z 15. června 2017 Celkem sedm požadavků je obsahem memoranda, které koncem května podepsaly organizace sdružené pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu. Společně chtějí jednat se zástupci státní správy, politické scény, zdravotních pojišťoven i se zástupci odborné lékařské společnosti a upozornit je na aktuální problémy žen s nevyléčitelnou nemocí.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
08.červen 2017

Nádorová onemocnění mozku představuje pro člověka závažný problém, ať už se jedná o jeho zhoubnou či nezhoubnou formu. Prostor v lebce, která mozek chrání, je limitovaný, a proto mohou i nezhoubné nádory svým růstem a tlakem na okolní tkáň ohrozit jedince na životě.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
28.duben 2017

Proaktivní přístup zdravotních pojišťoven a rychlá reakce Státního ústavu pro kontrolu léčiv umožnili snížení ceny za léčivý přípravek Sutent o 5 %. Díky tomu bude tento lék v České republice od 1. 6. 2017 dostupný pro více onkologických pacientů.