Rakovina


Kategorie: Rakovina Aktuality 
11.květen 2018

Před třemi lety si Všeobecná fakultní nemocnice v Praze jako první nemocnice v ČR pořídila nový ozařovač pro tomoterapii. Pacientům od té doby nabízí efektivnější léčbu zhoubných nádorů a současně minimální ozáření okolní zdravé tkáně. Díky tomu má výhodu při léčbě nádorů, které jsou v blízkosti životně důležitých struktur nebo v oblastech, kde je riziko trvalého poškození okolních zdravých orgánů. Za 3 roky fungování bylo ozářeno přes tisíc pacientů.


Kategorie: Rakovina Aktuality 
09.květen 2018

Zhoubný melanom je nejagresivnějším typem rakoviny kůže a nezřídka bývá smrtelný. Pokud se ho ovšem podaří odhalit včas, má nemocný mnohem větší šanci na vyléčení. VZP se proto dlouhodobě snaží vést své klienty k prevenci a přispívá jim na vyšetření kožních znamének. Za poslední tři roky díky tomu počet lidí, kteří tuto možnost využili, stoupl více než dvojnásobně. Loni si příspěvek vyzvedlo už 11 284 klientů a nejsilnější zdravotní pojišťovna jim na ruku vyplatila bezmála 5,2 milionu korun.

 


Kategorie: Aktuality Rakovina 
16.duben 2018

Dle kalendáře už do léta příliš mnoho času nezbývá. I přes to, že v evropských statistikách pacientů postižených melanomem zaujímáme přední pozice, se stále nedaří v Češích zakořenit důležitost absolvování preventivních prohlídek, které by toto onemocnění pomohly eliminovat. Právě teď je ideální čas na kontrolu mateřských znamének a pigmentových skvrn.

 


Kategorie: Rakovina Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
11.duben 2018

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 bude v Dříteči u Pardubic zahájen již VIII. ročník odborné konference. Konference, kterou již tradičně pořádá společnost Multiscan i pod hlavičkou Komplexního onkologického centra Pardubického kraje (dále KOC), je garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP, koná se pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky JEP a bude trvat do pátku 13. dubna. Záštitu nad ní převzali také Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR, JUDr. Martin Netolický, Ph.D. hejtman Pardubického kraje, Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic a prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice


Kategorie: Aktuality Rakovina 
09.duben 2018

Co mám dělat, když moji léčbu nehradí zdravotní pojišťovna? Jak to, že určitý léčivý přípravek není dosud hrazený v ČR? Na takovéto a podobné otázky odpovídali zástupci Onko Unie, o. p. s. v rámci své edukativní kampaně Nejsem na odpis zájemcům na několika místech v Praze – na Andělu, Floře a Karlově náměstí dne 4. 4. 2018. Zároveň rozdávali nově vydanou brožuru Jak překonat bariéry v dostupnosti léčby a odkaz na webové stránky www.nejsemnaodpis.cz, kde je brožura ke stažení pro všechny pacienty v republice. Zakončení celé akce proběhlo ve 12:30 hodin na Palackého náměstí před budovou Ministerstva zdravotnictví ČR, kde byla brožura předána prof. MUDr. Romanovi Prymulovi, CSc., Ph.D., náměstkovi pro zdravotní péči na Ministerstvu zdravotnictví ČR.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
29.březen 2018

Národní den myelomu byl vyhlášen 30. března 2017 ve spolupráci Klubu pacientů mnohočetného myelomu a skupiny předních českých odborníků sdružených do České myelomové skupiny u příležitosti světového měsíce myelomu. Jeho cílem je nejen každoroční připomenutí vážného onemocnění, na které zemřou ročně desetitisíce lidí na celém světě, ale také zvýšení informovanosti veřejnosti. Ta je v současné době na velmi nízké úrovni.V Česku myelom postihuje přibližně 1500 lidí, většinou starších 60 let. Přirozená bolest zad v tomto věku a malá informovanost veřejnosti i praktických lékařů o této nemoci mají často za následek pozdní identifikaci nemoci, která se v pokročilém stádiu hůře léčí. Odborníci proto apelují na lidi, aby se při dlouhodobých bolestech zad nenechali odbýt a požadovali důkladné vyšetření, které vyloučí nebo potvrdí, zda se jedná o mnohočetný myelom.

 


Kategorie: Rakovina Aktuality 
16.březen 2018

Nové moderní léky mají pro pacienty významný přínos a často představují průlomové řešení léčebných potřeb pacientů, které dosavadní metody nedokázaly řešit vůbec nebo nedostatečně. Pacient by měl být léčen terapií, která je pro něj individuálně vybrána ošetřujícím lékařem jako nejlepší. Mnoho léků, a to i těch nejmodernějších a nejúčinnějších, však není hrazeno zdravotními pojišťovnami a někteří čeští pacienti tak čelí různým překážkám v přístupu k nim.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
19.únor 2018

Rakovina se považuje za jedno z nejzákeřnějších lidských onemocnění, a proto je vítán každý pokrok ve vývoji její léčby. Cílem lékařské vědy je samozřejmě najít účinný lék. V posledních letech však také sílí snaha vyvinout medikaci jak fungující, tak i co nejméně toxickou. Léky pomáhají, ale též poškozují další životně důležité orgány. Nové iniciativy vědců při protinádorové léčbě vycházejí z vlastností bílkovin nebo tuků.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Rakovina 
16.únor 2018

Je všeobecně známé, že díky vysoké úspěšnosti léčby dětských nádorů přibývá vyléčených pacientů. Na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol (KDHO) je šance na úplné uzdravení nemocných dětí více než 80%. V podvědomí široké veřejnosti se však moc neví, že léčba dětských pacientů se solidními nádory a leukémiemi je doprovázena nejen četnými časnými, ale zejména i pozdními komplikacemi, které mohou významně ovlivňovat následnou kvalitu jejich života. Riziko je tím vyšší, čím mladší je léčené dítě.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
16.únor 2018

Stovky bývalých i současných malých onkologických pacientů z celé České republiky se svými rodinami se v sobotu 17. února 2018 sjedou do Prahy, aby zde společně s tisíci dalšími lidmi prožili Den dětské onkologie. Cílem čtvrtého ročníku je přispět k odstranění mýtů a nepravd, které stále ve společnosti o zhoubném nádorovém onemocnění v dětském věku přetrvávají. Právě tady se může každý na vlastní oči přesvědčit, že onkologická onemocnění přežívá více než 80 procent dětí a že i v době léčby jsou tyto děti stále dětmi, které se smějí, hrají si, učí se a potřebují kamarády jako předtím, než onemocněly.