První pomoc


Kategorie: První pomoc 
27.červenec 2007
Horké letní měsíce ohrožují především kardiaky a hypertoniky, u kterých stoupá riziko náhlých příhod. Cévní mozková příhoda (iktus, lidově mrtvice), je v České republice třetí nejčastější příčinou úmrtí, jak jsme již opakovaně psali. Zatímco o koronárních jednotkách je veřejnost většinou dobře informovaná, iktová centra jsou do určité míry opomíjeny. Vznikala sice v průběhu uplynulých deseti let a většinou jsou součástí neurologických oddělení nebo klinik, ale doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc., vedoucí lékař iktového centra 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, koordinátor organizace pražských iktových center však upozorňuje, že ani v těchto centrech není potřebný počet lůžek.

Kategorie: První pomoc Cestování První pomoc 
22.srpen 2002
V rámci první pomoci si dnes něco řekneme o možných nepříjemných překvapeních při letních stravovacích radovánkách i při běžném jídle, které přeci aspoň trochu vybočuje z našich zvyklostí.

Kategorie: První pomoc Cestování První pomoc 
23.červenec 2001
Chování a jednání našich blízkých lze do určité míry předvídat. Kdy nás překvapí nezvyklá reakce ? Jak vlastně souvisí s první pomocí ?

Kategorie: První pomoc Cestování První pomoc 
16.červenec 2001
Také při této bohulibé činnosti může dojít k nepředvídaným situacím, při kterých je nutno zasáhnout, protože může dojít k ohrožení zdraví.

Kategorie: První pomoc Cestování První pomoc 
09.červenec 2001
Ve vymýšlení pestrého jídelníčku přicházejí na pořad houby a ryby. Pokud možno vlastní rukou nalezené, připravené a snědené.

Kategorie: Cestování První pomoc První pomoc 
22.červen 2001
Slíbili jsme pokračování o tom, co je vhodné vědět o možném zdravotním riziku při dovolené na chalupě a jak mu předejít  nebo jak se vyrovnat s náhlým ohrožením. Uvědomili jsme si přitom, že stále ještě pobýváme pouze na chalupě a že se nám možnosti postupně rozrostou.  Ale takovou mnohotvárnost přináší dnešní život a jeho všestranné možnosti a my se jim vlastně jen přizpůsobujeme.

Kategorie: První pomoc Cestování První pomoc 
15.červen 2001
V předchozích částech jsme začali uvádět možnosti úrazu. Dnes budeme pokračovat a připomínat další postupy první pomoci, kterou může zvládnout každý.

Kategorie: První pomoc První pomoc 
08.červen 2001
V předchozím oddíle jsme se začali chystat na dovolenou. Rady a poučení můžeme pochopitelně využít celoročně.