Neplodnost


Kategorie: Neplodnost 
12.listopad 2009
Porodnosti v České republice začala znovu klesat. Ovlivňujících faktorů je celá řada. Objevuje se stále větší počet těch, kteří mají s početím potomka problémy. Přestože devíti z deseti těchto párů by pomohla asistovaná reprodukce, pomocí této metody se u nás narodí jen 4 % dětí. V Belgii, Finsku nebo Dánsku je to kolem 17 %. Jedním z důvodů může být i skutečnost, že lidé o problémech s početím neradi mluví a o asistované reprodukci nemají odpovídající informace.

Kategorie: Neplodnost 
18.červen 2007
Počet dětí po léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce již přesáhl 3 miliony. (Podle kvalifikovaného odhadu za třetinu všech IVF dětí vděčíme také Puregonu, rekombinantnímu FSH společnosti Organon.) Celosvětově se díky metodám asistované reprodukce rodí stále více dětí. Zatímco v roce 1989 bylo hlášeno ve světě 30 000 dětí (u nás maximálně desítky) v současné době se jedná o statisíce (okolo 200 000 v roce 2002) a u nás téměř 3000 dětí (3 % všech narozených!).

Kategorie: Neplodnost 
18.červen 2007
Internet se v současné době stává jedním z nejdůležitějších informačních zdrojů. To se v plné míře týká i zdravotnických informací. Firma Organon uvedla již před 5 lety do provozu server www.neplodnost.cz s cílem poskytnout laické i odborné veřejnosti přiměřené informace o této problematice a možnostech léčby neplodnosti u nás, nabídnout spojení na specializovaná centra asistované reprodukce a další odborníky na reprodukční zdraví a přispět tak k naplnění touhy co největšího počtu nechtěně bezdětných párů po úplné rodině.

Kategorie: Neplodnost 
13.září 2005
Ve dvou patrech moderní výškové budovy Lighthouse v pražských Holešovicích vzniklo zdravotnické zařízení ISCARE I.V.F a.s., které se po desetiletém působení přestěhovalo z Hloubětína. V současné době se centrum pod vedením Prof. MUDr. Martina Frieda, CSc. a MUDr. Milana Mrázka, Ph.D. soustřeďuje na léčebné úkony a zákroky v léčbě neplodnosti, chirurgické zákroky při léčbě obezity, vyšetření trávicího traktu pomocí speciální technologie. Centrum provádí rovněž chirurgické výkony na oddělení „jednodenní chirurgie“.

Kategorie: Neplodnost 
28.listopad 2002
Ve dnech 16. a 17. listopadu proběhla v Praze 2. globální konference o neplodnosti. Tématem konference byly především moderní metody léčby neplodnosti.

Kategorie: Neplodnost 
08.červenec 2002
Možností léčby neplodnosti je řada a v posledním desetiletí naděje na úspěch výrazně stouply díky novému oboru zvanému asistovaná reprodukce.

Kategorie: Neplodnost 
10.duben 2000
Názory na potřebnost genetického vyšetření v léčbě neplodnosti se různí. Jeho přínos v 99 procentech případů není žádný a jeho paušální provádění je vesměs zbytečné.

Kategorie: Neplodnost 
10.duben 2000
Pracoviště, provádějící metody asistované reprodukce, tedy především IVF, se obecně nazývají centra asistované reprodukce nebo centra reprodukční medicíny.

Kategorie: Neplodnost 
10.duben 2000
Podrobné informace o metodách vyšetření a způsobech léčby při sterilitě lze nalézt v knize Léčba neplodnosti aneb Co dělat, když chceme dítě (Karel Řežábek), vydané v roce 1999.

Kategorie: Neplodnost 
10.duben 2000
V následujícím článku jsou uvedena základní fakta a body, které bychom měli mít na paměti vždy když máme podezření na neplodnost.