Alergie


Kategorie: Alergie 
28.duben 2010
Astma patří mezi celosvětově rozšířená onemocnění. Projevuje se ztíženým dýcháním, někdy až výraznou dušností, jindy jen suchým kašlem. Těžké zhoršení astmatu označujeme jako astmatický záchvat, při kterém může dojít ke stažení průdušek, nemocný nemůže „popadnout dech“. Odhaduje se, že ve světě v současné době trpí astmatem více než 300 milionů lidí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se celosvětově každoročně objeví až 17,5 milionů nových případů astmatu a 250 tisíc lidí v důsledku astmatu umírá.

Kategorie: Alergie 
31.březen 2010
Alergická rýma patří mezi nejčastější chronická neinfekční onemocnění dýchacích cest. Bývá častou součástí alergického komplexu, který se obvykle neomezuje jen na nosní sliznici, ale většinou postihuje více systémů včetně dolních dýchacích cest. Alergická rýma se projevuje vždy alespoň dvěma příznaky z následujících čtyř - svědění nosu, kýchání, vodnatá sekrece a neprůchodnost nosní. Pokud tyto příznaky přetrvávají více než 1 hodinu denně po většinu dní, jedná se o chronickou alergickou rýmu. Pokud se rýma objevuje v „pylovém období“, hovoříme o rýmě sezónní, v případě výskytu i v jiných ročních obdobích o rýmě celoroční. Novější klasifikace však dělí rýmu dle délky výskytu na intermitentní (krátce trvající) nebo perzistující a dle tíže příznaků na lehkou, středně těžkou a těžkou.

Kategorie: Alergie 
21.duben 2009
Alergická rýma je chronické zánětlivé onemocnění nosní sliznice s typickými příznaky (rýma s kýcháním, ucpaný nos, bolest nosních dutin, svědění, opuchlost či bolest očí). Mezi spouštěče alergického zánětu sliznic nosohltanu i vedlejších nosních sliznic patří především pyly, roztoči, plísňové spory a zvířecí alergeny. Patří mezi nejčastější chronická neinfekční onemocnění dýchacích cest. Jen v České republice jí trpí přibližně pětina obyvatel.

Kategorie: Alergie 
09.říjen 2008
(Synonyma: dermatitis atopica, eczema atopicum, endogenní ekzém, neurodermitis disseminata, neurodermitis difussa, neurodermitis constitutionalis, prurigo Besnier aj.) Ačkoliv se užívá většinou název atopický ekzém, který je vžitý a jeho používání není chybné, v lékařské literatuře se v současnosti dává přednost označení atopická dermatitida (dále AD), protože označení nejvíce vystihuje změny v kůži a variabilitu jejich projevů. Evropská Bílá kniha o alergii odhaduje kvalifikovaně počet atopiků na 30 až 40 % populace a počet jedinců s klinickými projevy atopie na 20 až 25 %. Pro evropskou populaci platí odhady, že AD má 3 % dospělé populace, 12 % předškolních dětí a 16 % dětí do 4 let. Odhaduje se, že v ČR žije 1 až 1,2 miliony pacientů s alergickou rýmou, 0,8 milionu lidí s AD a 0,6 milionů astmatiků.

Kategorie: Alergie 
24.duben 2008
Astma patří mezi celosvětově rozšířená onemocnění. Odhaduje se, že ve světě v současné době trpí astmatem 300 milionů lidí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se celosvětově každoročně objeví 17,5 milionů nových případů astmatu a 250 tisíc lidí v důsledku astmatu umírá. Úmrtnost na astma je v České republice tradičně velmi nízká a pohybuje se těsně kolem 100 úmrtí ročně., jak zaznělo z úst odborníků na TK v Praze v dubnu 2008.

Kategorie: Alergie 
18.duben 2008
Alergická patří mezi nejčastější chronická neinfekční onemocnění dýchacích cest. Bývá součástí alergického komplexu, který se většinou neomezuje jen na nosní sliznici, ale postihuje často více systémů, včetně dolních dýchacích cest, jak upozornil na dubnové tiskové besedě v Praze MUDr. Martin Fuchs, primář dětského oddělení FN Bulovka.

Kategorie: Alergie 
27.květen 2007
„Podle údajů expertů trpí v České republice alergií každý čtvrtý člověk, a počet alergiků se každým rokem dále zvyšuje. Za extrakty alergenů určené k léčbě a určování typu alergie zaplatila VZP ČR jen v minulém roce téměř 73 milionů korun. Celkové výdaje na léky, zmírňující alergické reakce, jsou však mnohem vyšší,“ upozorňuje Jana Víšková, tisková mluvčí VZP ČR.

Kategorie: Alergie 
25.květen 2007
Pomocnou ruku všem pacientům s pylovou alergií nově podávají internetové stránky www.bez-alergie.cz, které jsou unikátním zdrojem informací pro pacienty a lékaře. Kromě užitečných rad jak na projevy a léčbu alergické rýmy, poskytují pylové zpravodajství, které si alergik může nechat posílat i na svůj mobilní telefon formou SMS zprávy jednou týdně.

Kategorie: Alergie 
14.červen 2006
Předpokladem toho, aby se u disponovaného člověka - atopika (to znamená u člověka s alergickými rodiči nebo sourozenci) vyvinulo alergické onemocnění, je kontakt s alergenem (látka vyvolávající u člověka alergickou reakci).

Kategorie: Alergie 
23.duben 2006
Vědci z univerzity v Athénách zjistili, že zánět středního ucha s výtokem z ucha má mnoho příčin. Výsledky studie vědci uveřejnili v březnovém čísle časopisu Allergy.