Knižní recenze a anotace


Kategorie: Aktuality Knižní recenze a anotace 
08.leden 2016

Europrint, 2015, vydání první, str. 224

Návod na dobrý životní styl s podtextem „skvělé recepty podporující dobrou náladu, paměť a jasnou mysl“ předložili tvůrci – český psychiatr prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., a autorka mnoha kuchařek a knih o etiketě. Vyšli z vlastních zkušeností, mezinárodních studií, historických postřehů i současných poznatků.


Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
23.červen 2015

Axonite, 2015, vydání první, str. 445

Kniha je logicky členěna – od morfologické klasifikace nádorů, zásad odběru materiálu k vyšetření, prediktivního vyšetření solidních nádorů i klinického využití solubilních nádorových markerů.


Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
27.duben 2015

Axonite, Edice Asclepius, 2015, vydání první, str. 216.

Autoři podávají přehled současné farmakoterapie především pro praktického lékaře, který je navíc velice často vystaven dotazům nejen na účinnost léků, ale i na působení nejrůznějších doplňků stravy a zdravotnických prostředků.


Kategorie: Aktuality Knižní recenze a anotace 
09.duben 2015

GRADA Publishing, a .s., 2015,vydání první, str. 228

Barevná, bohatě obrazově dokumentovaná publikace, která obsahuje více než 140 obrázků a 20 tabulek, je určena pro studenty vysokých škol lékařských a jiných medicínských oborů, jako jsou například fyzioterapie, všeobecná sestra, intenzivní péče a dalších. 


Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
03.listopad 2014

Axonite, 2014, druhé rozšířené vydání, str. 266

Kniha vyšla poprvé v roce 2011. Její nová verze reaguje na současný stav péče o diabetiky v ČR. Podle autora by měla být nadstavbou Doporučeného postupu léčby cukrovky, který byl vytvořen se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP a Českou diabetologickou společností ČLS JEP a měl by to být určitý návod (dle autora „kuchařka“) péče o pacienta především v první linii.


Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
20.říjen 2014
Grada Publishing, Praha 2014, vydání první, 320 stran Atlas byl připraven v Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze během let 2011 - 2013. Důvodem byla potřeba moderního anatomického atlasu, protože dosud jediným atlasem české provenience byl Janošíkův atlas z roku 1904. Dosud byla tato potřeba opakovaně řešena zakoupením licence k vydání zahraničního atlasu. K obrázkům byly do češtiny překládány doprovodné a vysvětlující texty.

Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
03.červenec 2014

Praktický průvodce rakovinou pro nemocné a jejich blízké.

Nakladatelství  Grifart, Brno, 2014, vydání první, str. 288

Publikace docentky Laury Janečkové je pevnou rukou, která bezpečně převádí vyděšeného přes vratkou lávku. Pomáhá v prvních okamžicích pacientovi, kterému byla sdělená osudová diagnóza a  bezpečně ho vede dál přes všechna úskalí sděleného až po cílenou mobilizaci jeho sil.


Kategorie: Léčivé rostliny Knižní recenze a anotace Aktuality 
26.červen 2014
Pacientský spolek KOPAC, jehož cílem je hájit práva všech pacientů, pro něž je indikováno konopí zahajuje v červnových dnech 2014 své aktivity. Přes legislativní změny, které již více než před rokem v České republice umožnily předepisování léčebného konopí, je totiž léčebné konopí pro pacienty dosud legální cestou zcela nedostupné. (TK 24. června 2014 v Praze.)

Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
23.červen 2014

Nakladatelství Axonite CZ, Edice Asclepius, 2014, vydání první, str. 375

Autor v úvodu velice přehledné a čtivé publikace upozorňuje na pozvolnou přeměnu kardiologie, jejíž náplň vždy reflektovala vývojové děje společnosti i veliký technický rozvoj. Neplní stránky nadměrným množstvím citací, ale předkládá vše důležité, co by měl vědět student, ale i lékař, jehož hlavním oborem není kardiologie.


Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
09.červen 2014
Mladá fronta ISBN: 978-80-204-3149-3, EAN: 9788020431493 2014, 1. vydání, 304 stran, 14,5 × 20,5 cm