Novinky ze zdravotnictví


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
27.únor 2014

Ačkoliv je protonová terapie vhodná pro desítky pacientů, pro většinu diagnóz nejsou důkazy o její bezpečnosti. Protonovou terapii nelze tedy podle aktuálně dostupných dat  z celého světa považovat za dostatečně bezpečnou a účinnou, aby bylo možné podpořit její standardní využití v léčbě pacientů s četnými typy nádorových onemocnění. Takový je jednoznačný závěr obsáhlé HTA* analýzy, kterou vypracovali odborníci za Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s předními zástupci odborných lékařských společností. Důkazy o klinické účinnosti protonové léčby jsou podle téže analýzy u vzácných diagnóz, které se vyskytnou zhruba u tří desítek pacientů v ČR ročně, jak uvádí TZ VZP z konce února 2014. ( [*] Health Technology Assessment – multidisciplinární analýza, která systematicky hodnotí klinickou účinnost, bezpečnost, nákladovou efektivitu, organizační dopady, sociální konsekvence, právní a etické okolnosti zavádění zdravotnické technologie).


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
24.únor 2014

Nový rektor Univerzity Karlovy, profesor MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, v únoru 2014 na jednání v pražském Karolinu představil jednotlivé členy Kolegia rektora a následně uvedl nový směr, kterým by se měla nejstarší česká univerzita po následující čtyři roky ubírat. Důraz bude kladen na rozvoj a modernizaci výukových vzdělávacích programů, rozšíření spolupráce mezi vysokými školami a Akademií věd ČR. 


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví 
16.duben 2012
Naději a důležitou podporu pacientům, kteří čekají na transplantaci, poskytuje nejen tým ošetřujících lékařů a nejbližší rodina. Důležitou roli hrají i další lidé, kterým není osud ostatních lhostejný – dárci orgánů. Jejich počet je však u nás stále nedostatečný, počet čekatelů na transplantaci se přitom každoročně zvyšuje. Zvrátit tuto nepříznivou situaci by měl nový transplantační zákon, který byl připraven odborníky ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a Koordinačním střediskem transplantací a který v nejbližší době projedná vláda. Zároveň u nás již druhým rokem probíhají školení dárcovských konzultantů, kteří mají tuto problematiku na starosti v jednotlivých nemocnicích.

Kategorie: Novinky ze zdravotnictví 
18.září 2008
Popáleniny, drobné odřeniny, či pořezání patří k nejčastějším poraněním při každodenní práci, při sportu, na chatě, v přírodě.Při jejich ošetření se zpravidla každý obejde bez lékařské pomoci a ránu po vyčištění většinou přelepí náplastí či ošetří obvazem.

Kategorie: Novinky ze zdravotnictví 
28.květen 2007
Dlaha – speciální zpevňovací pomůcka je součástí konzervativní léčby. Je nezbytná pro znehybnění postižené končetiny úrazem, zánětem nebo degenerativním procesem.

Kategorie: Novinky ze zdravotnictví 
20.srpen 2001
Cílem sdružení SNAD je práce v oblasti humanitární, v celospolečenské primární prevenci šíření AIDS a drogové závislosti, se zaměřením především na mladou generaci. Členem sdružení se mohou stát právnické i fyzické osoby, včetně zahraničních institucí, které se hlásí k poslání tohoto sdružení.

Kategorie: Novinky ze zdravotnictví 
04.květen 2000
3. část - Podrobná rozprava.

Kategorie: Novinky ze zdravotnictví 
04.květen 2000
2. část - Obecná rozprava