Novinky ze zdravotnictví


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
10.leden 2018

Vážené kolegyně a kolegové,
rád bych vás stručně informoval o zasedání zdravotního výboru Poslanecké sněmovny dne 9.1.2018, které bylo věnováno elektronickým receptům.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
02.leden 2018

Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní onemocnění, při němž dochází k poškození mozkové tkáně v důsledku poruchy krevního zásobení. Tento stav bývá většinou způsoben ucpáním cévy krevní sraženinou (až v 85 % případů), v menší míře pak prasknutím cévy a následným krvácením do mozku. Celosvětově, ale i v České republice se jedná o jednu z nejčastějších příčin úmrtí a dlouhodobé invalidity.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
19.prosinec 2017

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) vydal kladné stanovisko k aktualizaci evropského souhrnu údajů o přípravku Pradaxa® (dabigatran-etexilát) užívaného k léčbě pacientů s fibrilací síní (FS). Výbor CHMP doporučil zařadit nedávná zjištění z klinické studie RE-CIRCUIT®, během které bylo pozorováno méně závažných krvácení při nepřerušované léčbě přípravkem Pradaxa® v dávce 150 mg dvakrát denně než u nepřerušované léčby warfarinem u pacientů s fibrilací síní podstupujících katetrizační ablaci (KA). Pokud bude Evropskou komisí aktualizace souhrnu údajů o přípravku schválena, bude v něm uvedeno, že pacienti s FS podstupující KA, kteří užívají přípravek Pradaxa® v dávce 150 mg dvakrát denně nemusí přerušovat léčbu tímto přípravkem.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
18.prosinec 2017

Zavedení elektronické evidence tržeb (EET) pro soukromé lékaře a
některé další kategorie podnikatelů zrušil Ústavní soud. Nebude-li
přijat do 28. února 2018 nový zákon (což je s ohledem na složitost
legislativního procesu nepravděpodobné), není třeba EET v
lékařských ordinacích zavádět. V současné době je tedy zavádění
EET u lékařů předčasné a patrně zbytečné.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
18.prosinec 2017

Pouze čtvrtina Čechů má zdravé cévy, zbývajícím 75 % stárnou cévy rychleji než oni sami. Lékárnici ve vybraných lékárnách po celé ČR již rok měří lidem tzv. cévní věk – parametr, který dokáže odhalit riziko kardiovaskulárních onemocnění. Speciálním přístrojem prověřili cévy už 17,5 tisícům zájemců.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
16.prosinec 2017

Tradiční setkání nad novinkami – opět se 350 účastníky multidisciplinárního zastoupení -  zaplnilo historický sál v Nové budově Národního muzea v Praze dne 9. prosince 2017. Kongres má dlouholetou, každoroční předvánoční tradici a věnuje se vždy především novinkám za poslední rok v postgraduálním pojetí a zařazuje i více hodinových sekcí s kazuistikami. Ty jsou obzvláště oblíbené; mapují vždy zajímavé a poučné případy, často raritní, s komplikacemi, náročnými na neodkladná řešení, s příznivým a bohužel i nepříznivým vyústěním, a s rozborem a poučením pro všechny budoucí záludnosti na styčné hranici obou oborů. Je doprovázen výstavou nových přípravků i technického vybavení pro porodnictví, pro těhotné, pro maminky, s možností nákupu odborných knižních novinek, podpořen sponzory a všestrannou kvalitní organizací.


Kategorie: Rakovina Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
12.prosinec 2017

Myelodysplastický syndrom (MDS) představuje velmi různorodou skupinu onemocnění kostní dřeně, jejíž příčina není ve většině případů známá; nemoc není dědičná. U zdravých osob produkuje kostní dřeň tři druhy krevních buněk – červené krvinky (erytrocyty), bílé krvinky (leukocyty) a krevní destičky (trombocyty). Všechny tři druhy vycházejí ze společné kmenové (zárodečné) buňky. Nezralé krevní buňky, které za normálních okolností vyzrávají ve funkční červené a bílé krvinky či krevní destičky, se nazývají blasty.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
09.prosinec 2017

Lékařská genetika a genomika v posledních několika letech překročily řadu milníků, které v blízké budoucnosti pravděpodobně změní způsob, jakým se na základě čtení (tzv. sekvenace) a interpretace dědičné genetické informace v DNA provádí prevence, predikce, diagnostika a léčba mnoha onemocnění.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
07.prosinec 2017

Podle statistik v ČR dlouhodobě přibývá nákazy bakterií Legionellou, v letošním roce by pak měl jejich počet dál narůstat. Na takzvanou legionářskou nemoc jsou náchylní hlavně muži. Bakterie se nejvíce množí v rozsáhlejších soustavách rozvodů teplé vody a klimatizačních systémech, nejčastěji v hotelech, nemocnicích či domovech důchodců. Řešením může být dezinfekce vody chlorováním, UV zářením nebo vysokou teplotou či příprava teplé vody v hygienických zásobnících.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
05.prosinec 2017

V poslední době několika málo let se významně zvýšily počty i závažnost infekcí, způsobených Clostridium difficile (dále CDI), a to ve všech zařízeních zdravotnické péče včetně péče intenzivní. Odhaduje se, že 10 – 20 % pacientů je asymptomaticky kolonizováno a že spóry CD přežívají i na pracovištích intenzivní péče. Nelze však odhadnout ani předvídat, kdy se kolonizace změní v infekci. Nadsázkou se uvedená situace vystihuje příměrem, že „pacient spí se svým vlastním nepřítelem, o němž netuší, kdy se vzbudí“.