Aktuality


Kategorie: Aktuality 
12.červenec 2001
Alkohol a nemoci: stále nedořešené téma. Už to málem vypadalo, že lékaři nám jednohlasně doporučí preventivní mírnou spotřebu pomůže v prevenci kardiovaskulárních chorob a vylepší mentální funkce (viz Prospívá starším ženám alkohol? Neviditelný pes 19.6.2001). A znovu to mezi lékaři kvůli problému ""prospěšnosti"" alkoholu vře.

Kategorie: Aktuality 
27.červen 2001
U mnoha starších pacientů je akutní onemocnění vyžadující hospitalizaci následováno postupným zhoršováním stavu, který ve vysokém počtu případů končí fatálně. Pro včasné odhalování takových pacientů slouží prognostické indexy.

Kategorie: Aktuality Onkologické aktuality 
21.červen 2001
MUDr. Karel Fortýn, CSc., český chirurg, který se devitalizační technikou zabýval déle než třicet let, marně lékařské veřejnosti nabízel tento postup pro léčbu některých typů zhoubných nádorů. Po jeho náhlém úmrtí na plicní embolii v lednu 2001 se ujali tohoto nesnadného úkolu jeho žáci a spolupracovníci z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově.pod vedením RNDr. Vratislava Horáka, CSc.

Kategorie: Aktuality Onkologické aktuality 
21.červen 2001
Téměř volným pokračováním jednání v pražském IKEMu, které se uskutečnilo 19. června za přítomnosti chirurgů, by mohla být 1. konference o devitalizaci organizovaná Svazem pacientů, která se konala následujícího dne - 20. června ve velkém jednacím sále pražského magistrátu.

Kategorie: Novinky ze zdravotnictví 
04.květen 2000
3. část - Podrobná rozprava.

Kategorie: Novinky ze zdravotnictví 
04.květen 2000
2. část - Obecná rozprava