Aktuality


Kategorie: Aktuality 
01.duben 2003
Od 1. dubna do 31. května bude v České republice již počtvrté probíhat akce „Třetí dávka zdarma“. Lidé, kteří si od dubna do května nechají aplikovat první dávku kombinované vakcíny chránící před virovými hepatitidami A a B, získají její třetí dávku zdarma. Program zaštiťují Odborná společnost praktických dětských lékařů JEP a Česká společnost podpory zdraví.

Kategorie: Aktuality 
31.březen 2003
Suicidium (sebevražda) i suicidiální jednání představují závažný problém, který je v centru zájmu řady odborníků. Je možné na něj pohlížet z hlediska medicínského, psychologického, filozofického, etického, sociologického i právního. Mnoha lidem se nedostane účinné pomoci proto, že si jejich okolí myslí, že ten, kdo mluví o sebevraždě, ji nikdy nespáchá. Sebevražedné chování je opředeno mnoha mýty.

Kategorie: Aktuality 
25.březen 2003
Rozdíly mezi mužem a ženou byly prokázány i při zkoumání vlivu kouření na ženský a mužský organismus.

Kategorie: Aktuality 
24.březen 2003
Ačkoliv by se mohlo zdát, že je tato informace předčasná, je určitě užitečná, protože mnozí plánují dovolenou s určitým předstihem nebo vyjíždějí do zahraničí služebně. Ročně vycestují za hranice (jen letecky) přibližně dva miliony Čechů. Z celkového počtu se šedesát procent cest uskuteční po Evropě (nejvíce Španělsko a Itálie), ostatní tvoří místa exotičtější – ve východní a jižní Asii, v severní Africe nebo Jihoafrické republice. V poslední době vzbuzují zájem země Střední a Jižní Ameriky, např. Mexiko, Peru a Brazílie.

Kategorie: Aktuality 
20.březen 2003
Melanoma Day v České republice navazuje na Evropský den melanomu, který je každoročně organizován skupinou dermatologů sdružených do tzv Melanoma Task Force. Skupina pracuje pod záštitou největší evropské odborné dermatologické společnosti European Academy of Dermatology and Venerology.

Kategorie: Aktuality 
18.březen 2003
Jak jsme již informovali, proběhl v týdnu od 10. března do 16. března 2003 Evropský týden mozku. I letos v tomto týdnu informovali neurovědci na celém světě i v České republice veřejnost o své práci, nových poznatcích a dosažených objevech v oblasti výzkumu mozku, o perspektivách a nadějích na jejich praktické využití v medicíně.

Kategorie: Aktuality 
06.březen 2003
Ačkoliv se v České republice v absolutních číslech snižuje výskyt žloutenky typu A, neznamená to, že by se snižovalo riziko této virové nákazy. Nižší výskyt je dán jednak vyšším hygienickým standardem, jednak vyšší proočkovaností některých věkových skupin dětí.

Kategorie: Aktuality 
03.březen 2003
Mezirezortní komise pro řešení jódového deficitu v České republice u příležitosti Dne jódu připomněla koncem února na tiskové besedě význam jódu a jeho nezastupitelnost pro správný vývoj člověka.

Kategorie: Aktuality 
28.únor 2003
Po zmapování lidského genomu se množí zprávy o genech určujících nejen dědičné choroby, ale také vlastnosti lidí. Mechanismy řídící dědičnost jsou však velmi složité a každý jev je téměř vždy výsledkem souhry několika i mnoha genů. Právě tato souhra genů, jejich interakce, je důležitější, než se dosud předpokládalo.

Kategorie: Aktuality 
28.únor 2003
""Nechceš si k nám přijít pohrát?"" Učitelčinu otázku, která se u malého adresáta okamžitě setkává s kladnou odezvou, následuje informace matce o provozu mateřské školy a nabídka zajímavých aktivit.