Zajímavosti


Kategorie: Zajímavosti 
20.prosinec 2001
Řídí se lékaři pověstnou Hippokratovou přísahou, nebo ji vlastně ani nemusí znát?

Kategorie: Zajímavosti 
18.prosinec 2001
Snad žádné noviny na světě, včetně odborného tisku neopomněly hrůznou událost, která postihla New York 11. září 2001.

Kategorie: Zajímavosti 
17.prosinec 2001
Přispěli jste již někdy na nějakou humanitární akci? Také Vás zajímá, co se s takto získanými penězi děje? Slouží skutečně svému účelu nebo je to jen dobrý zdroj obživy pro pár lidí

Kategorie: Zajímavosti 
17.prosinec 2001
Pozadí známé pohádky ""O perníkové chaloupce"" je poněkud drsnější. Ve skutečnosti totiž dva mladí delikventi přepadli, okradli a zabili starou perníkářku. Jak to ale již tak bývá, veřejnost více straní dětem než perníkářkám a tak byl tento příběh poněkud překroucen až do dnešní známé podoby.

Kategorie: Zajímavosti 
12.prosinec 2001
Les. Tma. Sníh. Zběsilé auto se zběsilým řidičem se řítí serpentinami prosincové noci.

Kategorie: Zajímavosti 
10.prosinec 2001
Před několika dny jsem dostal zvláštní knihu. Je psaná na stroji na průklepovém papíře. ( Jaký anachronismus v dobách internetu.) V roce 1980 ji v několika exemplářích opsala pro své přátele paní Olga Havlová.

Kategorie: Zajímavosti 
19.červenec 2001
Podle průzkumů kriminalistů bylo zjištěno, že téměř 100 % delikventů se ve svém dětství nebo mládí setkalo s různou formou domácího násilí. Tato zjištění a nárůst kriminality byly mj. podnětem k aktivnímu preventivnímu vyhledávání tohoto typu násilí.