Zajímavosti


Kategorie: Zajímavosti 
03.duben 2007

Faktory vycházející ze silničního provozu

 

v      Ekonomické faktory (úroveň ekonomického rozvoje)

v      Demografické faktory (věk, bydliště)

v      Systém plánování území (jak daleko lidé cestují a jakými dopravními prostředky)

v      Směs zranitelných účastníků silničního provozu a vysoce motorizované dopravy

v      Nedostatek zájmu o to k jakému účelu bude pozemní komunikace sloužit v době, kdy jsou stanovovány rychlostní limity (profil komunikace a její design)

 

Faktory ovlivňující možnost být účastníkem nehody

 

v      Nepřiměřená rychlost

v      Užívání alkoholu a drog

v      Únava

 

Rizikové skupiny řidičů ve vztahu k únavě za volantem

Časové faktory ovlivňující únavu za volantem

Faktory prostředí ovlivňující únavu za volantem

Rizikové faktory vzhledem ke spánku

Mladí řidiči od 16 do 25 let

Řízení v době od 02:00 do 05:00 hodin

Jízda odlehlou krajinou a fádním terénem

Řízení se spánkovým deficitem

Řidiči ve věku nad 50 let

Dlouhý pracovní výkon před jízdou

Monotónní  silnice

Řízení v době, kdy je řidič normálně zvyklý spát

Muži

Dlouhá doba jízdy

Hlavní silniční tahy

Řízení po nekvalitním spánku

Lidé pracující ve směnách

Nepravidelné pracovní směny  před jízdou

Extrémní klimatické podmínky

Řízení po méně než 5 hodinách spánku v posledních 24 hodinách

Profesionální řidiči

Jízda v časovém stresu

Jízda po neznámé trase

 

 

v      Být mladý muž

v      Být zranitelný účastník silničního provozu v obytné zóně

v      Cesty za snížené viditelnosti

v      Nedostatečná údržba vozidla

v      Design pozemní komunikace, její směrové podmínky a špatná údržba

v      Nedostatečná viditelnost díky povětrnostním podmínkám

v      Špatný zrak

 

 WHO, World Report on Road Traffic Injury Prevention

Dle J.Hořína, MD ČR


Kategorie: Zajímavosti 
22.březen 2007
Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlašuje již tradičně 24. březen Světovým dnem boje proti tuberkulóze. Hlavním tématem letošního dne je slogan „TB anywhere is TB everywhere“ což znamená že výskyt tuberkulózy kdekoliv představuje její výskyt všude. Má zdůraznit, že přes všechny úspěchy globálního boje proti tuberkulóze zůstává tuberkulóza celosvětově rozšířeným infekčním onemocněním, které nerozeznává hranice jednotlivých států a až dosud se vyskytuje, i když v různé míře, ve všech zemích této planety.

Kategorie: Zajímavosti 
21.březen 2007
Mohlo by se zdát, že počty dnů věnovaných závažnému tématu vzrůstají. Vždy je to však konkrétní připomenutí veřejnosti, aby se nad uvedeným problémem zamyslela. Ve stejném duchu je upozornění generální ředitelky WHO o vzácnosti vody, jejíž hrozící nedostatek v některých zemích světa se stává situací ohrožující zdraví i život jejich obyvatel.

Kategorie: Zajímavosti 
10.březen 2007
Na 1. lékařkou fakultu UK bylo ke dni 28. února 2007 zaregistrováno celkem 4.213 přihlášek ke studiu. Z toho 2.517 zájemců podalo přihlášku na obor všeobecné lékařství, 828 na obor zubní lékařství. Do navazujícího magisterského studia bylo zaregistrováno 181 přihlášek a 678 přihlášek bylo zaregistrováno pro bakalářské obory. V akademickém roce 2007/8 budou na 1. lékařské fakultě UK otevřeny bakalářské obory obory adiktologie, ergoterapie, fyzioterapie, zdravotnická technika a ošetřovatelství.

Kategorie: Zajímavosti 
06.březen 2007
Sluch je smyslem, který nám umožňuje rozvoj řeči a komunikaci s ostatními lidmi. Je hlavním zdrojem informací pro naši orientaci v okolním světě, umožňuje mozku správné hodnocení signálů z jiných smyslů a orgánů, je předpokladem pro rozvoj abstraktního myšlení. Jeho závažná porucha má vždy značný dopad na kvalitu života postiženého jedince, jak v oblasti citové a intelektuální, tak v oblasti sociální a ekonomické. Díky výkonným sluchadlům a kochleárním implantátům dnes existuje možnost velmi účinné rehabilitace dětí se závažnou poruchou sluchu. Pokud je poskytnuta včas, může dítěti zajistit rozvoj plnohodnotné komunikace a zařazení do běžného života ve slyšící společnosti.

Kategorie: Zajímavosti 
10.únor 2007
K vstřebatelnému materiálu požívanému v chirurgických oborech, lze v současnosti přiřadit vstřebatelné šrouby a tzv. piny. Šrouby o průměru až 9 mm a délce 3 cm i piny jsou vytvořeny na bázi přírodních cukrů.

Kategorie: Zajímavosti 
01.únor 2007
Trh s léky se podle údajů IMS Health (Mezinárodní agentura specializovaná na výzkum farmaceutického trhu) meziročně propadl o 4,1 % v počtu spotřebovaných balení a o 0,5 % ve finančním vyjádření. Celkové náklady na zdravotnictví přitom ve stejném období v České republice rostly. Propad ve spotřebě léků jde proti vývoji celosvětového trhu s léky (ve finančním vyjádření průměrně o 6 % ročně!), jehož růst je způsoben jednak uváděním nových léků na trh (či jejich nových forem), ale především celosvětovým stárnutím populace a vývojem k účinnější léčbě.

Kategorie: Zajímavosti 
16.leden 2007
Pokud někoho někdy zarazila zkratka OCHRIP, určitě nebyl sám. Vysvětlení nám podala doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., primářka OCHRIP ve FN Motole.

Kategorie: Zajímavosti 
20.prosinec 2006
V prosinci 2006 vydala OSN Příručku pro organizátory akcí v rámci 1. Globálního týdne bezpečnosti OSN. V návaznosti na předchozí informace jsou uvedeny stručně základní údaje z této příručky. Příručka je v anglické, ruské, španělské, francouzské a arabské verzi, je možné ji získat na internetových stránkách WHO.

Kategorie: Zajímavosti 
19.prosinec 2006
Představením Černého divadla pro děti základních a mateřských škol a slavnostním přestřižením pásky zahájilo 13. prosince 2006 svoji činnost Centrum prevence Ministerstva vnitra a Policie ČR při Muzeu Policie ČR