Zajímavosti


Kategorie: Zajímavosti 
22.březen 2007
Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlašuje již tradičně 24. březen Světovým dnem boje proti tuberkulóze. Hlavním tématem letošního dne je slogan „TB anywhere is TB everywhere“ což znamená že výskyt tuberkulózy kdekoliv představuje její výskyt všude. Má zdůraznit, že přes všechny úspěchy globálního boje proti tuberkulóze zůstává tuberkulóza celosvětově rozšířeným infekčním onemocněním, které nerozeznává hranice jednotlivých států a až dosud se vyskytuje, i když v různé míře, ve všech zemích této planety.

Kategorie: Zajímavosti 
21.březen 2007
Mohlo by se zdát, že počty dnů věnovaných závažnému tématu vzrůstají. Vždy je to však konkrétní připomenutí veřejnosti, aby se nad uvedeným problémem zamyslela. Ve stejném duchu je upozornění generální ředitelky WHO o vzácnosti vody, jejíž hrozící nedostatek v některých zemích světa se stává situací ohrožující zdraví i život jejich obyvatel.

Kategorie: Zajímavosti 
10.březen 2007
Na 1. lékařkou fakultu UK bylo ke dni 28. února 2007 zaregistrováno celkem 4.213 přihlášek ke studiu. Z toho 2.517 zájemců podalo přihlášku na obor všeobecné lékařství, 828 na obor zubní lékařství. Do navazujícího magisterského studia bylo zaregistrováno 181 přihlášek a 678 přihlášek bylo zaregistrováno pro bakalářské obory. V akademickém roce 2007/8 budou na 1. lékařské fakultě UK otevřeny bakalářské obory obory adiktologie, ergoterapie, fyzioterapie, zdravotnická technika a ošetřovatelství.

Kategorie: Zajímavosti 
06.březen 2007
Sluch je smyslem, který nám umožňuje rozvoj řeči a komunikaci s ostatními lidmi. Je hlavním zdrojem informací pro naši orientaci v okolním světě, umožňuje mozku správné hodnocení signálů z jiných smyslů a orgánů, je předpokladem pro rozvoj abstraktního myšlení. Jeho závažná porucha má vždy značný dopad na kvalitu života postiženého jedince, jak v oblasti citové a intelektuální, tak v oblasti sociální a ekonomické. Díky výkonným sluchadlům a kochleárním implantátům dnes existuje možnost velmi účinné rehabilitace dětí se závažnou poruchou sluchu. Pokud je poskytnuta včas, může dítěti zajistit rozvoj plnohodnotné komunikace a zařazení do běžného života ve slyšící společnosti.

Kategorie: Zajímavosti 
10.únor 2007
K vstřebatelnému materiálu požívanému v chirurgických oborech, lze v současnosti přiřadit vstřebatelné šrouby a tzv. piny. Šrouby o průměru až 9 mm a délce 3 cm i piny jsou vytvořeny na bázi přírodních cukrů.

Kategorie: Zajímavosti 
01.únor 2007
Trh s léky se podle údajů IMS Health (Mezinárodní agentura specializovaná na výzkum farmaceutického trhu) meziročně propadl o 4,1 % v počtu spotřebovaných balení a o 0,5 % ve finančním vyjádření. Celkové náklady na zdravotnictví přitom ve stejném období v České republice rostly. Propad ve spotřebě léků jde proti vývoji celosvětového trhu s léky (ve finančním vyjádření průměrně o 6 % ročně!), jehož růst je způsoben jednak uváděním nových léků na trh (či jejich nových forem), ale především celosvětovým stárnutím populace a vývojem k účinnější léčbě.

Kategorie: Zajímavosti 
16.leden 2007
Pokud někoho někdy zarazila zkratka OCHRIP, určitě nebyl sám. Vysvětlení nám podala doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., primářka OCHRIP ve FN Motole.

Kategorie: Zajímavosti 
20.prosinec 2006
V prosinci 2006 vydala OSN Příručku pro organizátory akcí v rámci 1. Globálního týdne bezpečnosti OSN. V návaznosti na předchozí informace jsou uvedeny stručně základní údaje z této příručky. Příručka je v anglické, ruské, španělské, francouzské a arabské verzi, je možné ji získat na internetových stránkách WHO.

Kategorie: Zajímavosti 
19.prosinec 2006
Představením Černého divadla pro děti základních a mateřských škol a slavnostním přestřižením pásky zahájilo 13. prosince 2006 svoji činnost Centrum prevence Ministerstva vnitra a Policie ČR při Muzeu Policie ČR

Kategorie: Zajímavosti 
30.listopad 2006
Alzheimerova choroba je mozkové postižení charakterizované úbytkem duševních schopností – demencí. Probíhá dlouhodobě, často i déle než 10 let. V časných fázích onemocnění je nutno zajistit léčbu zpomalující průběh choroby. Ve fázi rozvinuté a pokročilé demence je třeba zajistit odbornou a lidsky laskavou dlouhodobou péči v domácím prostředí, v denních centrech nebo v pobytových zařízeních a to dle volby pacienta a jeho rodiny. V roce 2006 se odhaduje v ČR 150 000 pacientů s demencí, z toho 100 000 s Alzheimerovou chorobou. V důsledku stárnutí populace se odhaduje, že v roce 2050 bude 250 000 lidí postiženo Alzheimerovou chorobou a celkem 400 tisíc postižených demencí. I přes toto závažné onemocnění a potřeby péče, by měl být jejich život příjemný a kvalitní.