Medicína


Kategorie: Aktuality Inzerce Cukrovka 
24.listopad 2017

Onemocnění cukrovkou (Diabetes mellitus – úplavice cukrová), nabývá ve světové populaci stále většího významu. V České republice jím trpí téměř 9 % z celkového počtu obyvatel, v Evropě 7 až 10 % podle regionů a v Asii, zejména Indii, je procento ještě vyšší. Z tohoto důvodu Indická vláda vyhlásila "boj s cukrovkou" jako vládní program a investovala finanční prostředky a čas do vývoje nového účinného prostředku na bylinném základě bez vedlejších účinků.


Kategorie: Cukrovka Inzerce Aktuality 
24.listopad 2017

Za normálních okolností je hladina krevního cukru v krvi (glykémie) udržována ve velmi úzkém rozmezí. Nalačno u člověka bez diabetu glykémie nepřesáhne 5,6 mmol/l (obvykle ale ani neklesne pod 3,9 mmol/l) a po jídle stoupne maximálně o 2 mmol/l.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
22.listopad 2017

CHOPN je onemocnění plic zahrnující chronickou bronchitidu, emfyzém nebo obojí. CHOPN je charakterizována omezením průtoku vzduchu, které znemožňuje normální dýchání. Celosvětově trpí CHOPN 384 milionů lidí a odhaduje se, že do roku 2030 se toto onemocnění stane celosvětově třetí nejčastější příčinou úmrtí. Příčinou CHOPN obvykle bývá dlouhodobé působení látek dráždících plíce, které nakonec vede k poškození plic a dýchacích cest. K rozvoji CHOPN může přispět kouření, pasivní vdechování cigaretového kouře, znečištěné ovzduší, ale také chemické výpary a prach v okolním prostředí či na pracovišti. U většiny lidí se první příznaky CHOPN začnou projevovat nejdříve po dosažení věku čtyřiceti let.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
21.listopad 2017

Oslabená imunita u dětí je problém, se kterým rodiče bojují celoročně, avšak s podzimním a zimním obdobím nabírá na závažnosti. Rozpraskané koutky, časté infekce nebo nadměrná únava, to jsou některé z nepříjemností, jež oslabenou imunitu mnohdy provázejí. Příčinou snížené obranyschopnosti často bývá také nadměrný stres. Udržovat sebe i děti v psychické pohodě je proto v tomto období stejně důležité jako dbát na dostatek vitamínů a nepodceňovat počasí.


Kategorie: Aktuality 
21.listopad 2017

V říjnu letošního roku 2017 se dožil prof. MUDr.  Otta Hrodek, DrSc., 95 let. Svá studia absolvoval v prvních poválečných letech (1945-1949) na pražské1.  lékařské fakultě UK.  Po promoci  krátce pracoval na interních odděleních  chebské a českobrodské nemocnice, od  roku 1951 na II. dětské klinice,  tehdejší  DFN a FDL  v Praze.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
20.listopad 2017

Ve velké retrospektivní a multicentrické studii týmu z urgentního příjmu univerzitní nemocnice v Soulu v Jižní Koreji se shromáždily velmi početné údaje ke zhodnocení všech vztahů: OHCA – TTM (srdeční zástava mimo nemocniční prostředí – menažment cílené tělesné teploty).  Dosud se totiž citují poměrně nesourodá data a tím trpí i zodpovědné a spolehlivé zhodnocení, které by vedlo ke zdokonaleným metodickým doporučením přednemocniční kardiopulmonální resuscitace.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
20.listopad 2017

Stáří je nedílnou součástí života. Pojem aktivní stáří ale není jen prázdná formulace. Ii podzim života lze prožít důstojně, kvalitně, aktivně a užívat si jej. Velký vliv na fyzickou i psychickou kondici má především výživa, která napomůže nejen regeneraci organismu po zátěži, ale dokáže zvrátit i stav křehkosti, který trápí většinu seniorů.


Kategorie: Aktuality 
19.listopad 2017

Podle posledních průzkumů je Česko nejvíce ateistickou zemí v Evropě. Na postupný pokles nábožensky orientovaných obyvatel se v tuzemsku snaží reagovat různé profesní skupiny. Lékaři, policisté či podnikatelé proto zakládají vlastní asociace či sdružení, pomocí kterých se snaží udržovat a dále šířit duchovní myšlenky a zároveň je aplikovat do své praxe.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
18.listopad 2017

Dne 18. listopadu 2017 probíhá jubilejní desátý Evropský antibiotický den (EAAD) – aktivita Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí, jehož cílem je poskytnout podklady a podporu pro kampaně zaměřené na uvážlivé používání antibiotik a upozornit na rizika spojená s jejich nevhodným užíváním. Evropský antibiotický den je partnerem Světového antibiotického týdne probíhajícího ve dnech 13. – 19. listopadu 2017.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
17.listopad 2017

Výročí 125 let od založení a 30 let „vlajkové loďi“ své činnosti – kochleárních implantací – si 9. 11. 2017 připomněla Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku I. LFUK a Fakultní nemocnice v Motole. K jubileu pořádala ORL Vincentka Fórum 2017 v pražském Radiopaláci.