Poruchy srdečního rytmu


Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
16.srpen 2004
Jaká je léčba? Infarkt myokardu je život ohrožující stav, který je nutno neodkladně léčit. Proto máte-li podezření, že vy nebo někdo ve vašem okolí má infarkt, nečekejte a zavolejte záchrannou službu.

Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
10.srpen 2004
Jakým způsobem se infarkt myokardu (IM) diagnostikuje? Má-li váš lékař podezření na IM, neodkladně provede tato vyšetření: EKG – pomocí měření elektrické aktivity srdce IM diagnostikuje a také určí, která část srdce byla postižena.

Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
09.srpen 2004
Co je příčinou infarktu myokardu? Infarkt myokardu je výsledkem procesu, který se nazývá koronární nemoc. Jedná se o ucpávání věnčitých cév srdce, které vyživují srdeční sval, tukovými zvápenatělými (aterosklerotickými) pláty.

Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
06.srpen 2004
Co je to infarkt myokardu? Vzhledem k tomu, že srdce musí ve dne i v noci bez přestávky pumpovat krev do celého těla, má své vlastní stálé zásobování kyslíkem a živinami. To obstarávají dvě silné rozvětvující se koronární arterie, kterými proudí okysličená krev do srdečního svalu.

Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
11.červen 2002
Vyjměte srdce z těla pokusného zvířete a izolujte je ode všech nervových spojení – pokud je umístíte ve vhodném roztoku, může ve své činnosti pokračovat léta. Zkuste je rozkrájet a jednotlivé části budou dále tepat, třebaže různě rychle.

Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
26.září 2000
Už v 60. letech se zevní defibrilátory stávají běžnou součástí vybavení jednotek koronární a intenzivní péče i operačních a katetrizačních sálů nemocnic. Jenže arytmie své oběti zdaleka nepřepadají jen ve zdech nemocnic vybavených špičkovými přístroji.

Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
26.září 2000
Porucha převodu srdečních impulsů je vždy záležitostí vážnou. Dlouho také byla pro lékaře neřešitelným problémem. Bylo třeba nalézt lék zcela nový, lék na baterie – kardiostimulátor.

Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
26.září 2000
Defibrilace za pomoci elektrického výboje dovede účinně přerušit i velmi závažné tachyarytmie a často i zachránit život.