První pomoc


Kategorie: První pomoc 
17.březen 2011
Cévní mozková příhoda postihne každý rok v České republice až 50 tisíc lidí. Každý třetí na její následky zemře. Velká část pacientů, kteří přežijí, se potýká s více či méně těžkým postižením způsobeným touto nemocí. Proto se k tématu a k poskytnutí včasné pomoci (zvláště laikem) opakovaně vracíme.

Kategorie: První pomoc 
16.březen 2011
Každý z nás má v povědomí zaznamenáno, že když najde na ulici nehybného člověka, který nedýchá a jemuž netluče srdce, je třeba zahájit oživování. Dlouhá léta se vyučovalo, že nejúčinnější pomocí je dýchání z úst do úst a nepřímá masáž srdce stlačováním hrudníku. Postupem času se měnily poměry, v jakých je třeba jednotlivé činnosti střídat, a také návody, jak postupovat, pokud jsme na záchranu sami, nebo když naopak máme pomocníka.

Kategorie: První pomoc 
21.únor 2011
,,Dnes 1 hodina Vašeho času může znamenat řadu let pro ostatní“

Kategorie: První pomoc 
22.duben 2010
Zdravíme nejen webové stránky Komory záchranářů, ale i webové stránky www.medicina.cz, které čtou záchranáři, lékaři, zdravotníci i laici. Na konci dubna bude v Divadle FX Šaldy v Liberci odborné sympózium Akutní stavy v poučných scénářích a kazuistikách, které pořádá Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Technická unverzita v Liberci - Ústav zdravotnických studií a Krajskánemocnice v Liberci zvou na odborné sympóziumAkutní stavy v poučných scénářích a kazuistikáchLiberec, Divadlo FX Šaldy28. dubna 2010 - 8,30

Kategorie: První pomoc 
30.březen 2010
Ze všech registrovaných otrav v ČR jich více než polovina připadá na dětské pacienty. Nejrizikovější skupinou jsou děti mezi 1 až 3 lety, které tvoří více než polovinu dětských pacientů postižených otravami. K 70 – 90 % otrav dojde doma.Nejčastějším místem otrav jsou kuchyně (3/4 případů). Nejčastěji se děti otráví léky, chemickými látkami a rostlinami. Toto je smutná bilance vážných stavů u dětí, které jsou ve své podstatě zcela zbytečné. Problematice otrav byla věnovaná TK v březnu 2010 v Praze za přítomnosti odborníků z Toxikologického informačního střediska 1. LF UK a VFN.

Kategorie: První pomoc 
27.červenec 2007
Horké letní měsíce ohrožují především kardiaky a hypertoniky, u kterých stoupá riziko náhlých příhod. Cévní mozková příhoda (iktus, lidově mrtvice), je v České republice třetí nejčastější příčinou úmrtí, jak jsme již opakovaně psali. Zatímco o koronárních jednotkách je veřejnost většinou dobře informovaná, iktová centra jsou do určité míry opomíjeny. Vznikala sice v průběhu uplynulých deseti let a většinou jsou součástí neurologických oddělení nebo klinik, ale doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc., vedoucí lékař iktového centra 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, koordinátor organizace pražských iktových center však upozorňuje, že ani v těchto centrech není potřebný počet lůžek.

Kategorie: První pomoc 
25.listopad 2006
Příští přednáška pro veřejnost se bude konat 7.12. 2006 od 17:00 - 19:00 hodin ve Faustově domě na Karlově nám. 40 Praha 1.

Kategorie: První pomoc 
13.únor 2006
Náhlá srdeční zástava je vedoucí příčinou úmrtí v Evropě. Ročně postihuje přibližně 700 000 lidí. Úplné zástavě srdeční činnosti - asystolii - většinou předchází takzvaná komorová fibrilace. Během ní se jednotlivá svalová vlákna v srdci sice stahují, avšak náhodně a nekoordinovaně. V obou těchto případech srdce neplní svou funkci pumpy, zabezpečující oběh krve v těle a orgánům se tak nedostává potřebné množství kyslíku. Je dokázáno, že šance přežít srdeční zástavu je větší, pokud se se srdeční masáží začne co nejdříve od jejího vzniku, tedy ještě před tím, než komorová fibrilace přejde do asystolie.

Kategorie: První pomoc 
20.leden 2006
B: Postiženo je dítě. Spontánní kašel je efektivnější a bezpečnější než jakýkoliv manévr, který by mohl zachránce provést. Efektivní kašel je hlasitý, dítě je schopné pláče nebo slovné odpovědi na dotazy, dokáže se před kašláním nadechnout, je při vědomí. Avšak pokud kašel chybí nebo je neefektivní, dítě se velmi rychle začne dusit.

Kategorie: První pomoc 
18.prosinec 2005
Obstrukce dýchacích cest je situace, která bezprostředně ohrožuje život postiženého. Její nejčastější příčinou u dospělého je vdechnuté jídlo, u dětí připadají v úvahu i malé hračky, bonbóny nebo mince. Správnému postupu jak uvolnit dýchací cesty se věnuje i European Resuscitation Council (ERC - Evropská rada pro resuscitaci) ve svých nedávno uveřejněných nových doporučeních pro kardiovaskulární resuscitaci.