Medicína


Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Anonymní narkomané mluví o “dopadnutí na dno”, tedy o bezvýchodné životní situaci způsobené drogami.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
První terapeutická komunita vznikla za druhé světové války ve Velké Británii. Vznikla tak trochu z nouze. Velký počet nemocných s válečnými neurózami nebylo možné léčit tradičními metodami. Tak vznikl systém, kde si nemocní pomáhali navzájem.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Otázka, kterou často dostáváme od pacientů i od jiných lidí, se týká úspěšnosti léčby.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Příbuzní a přátelé mohou do jisté míry pomoci překonat problémy s drogou. Na druhé straně může někdy rodina řešení problému komplikovat. V této kapitole budeme společně uvažovat o tom, co pomáhá a co ne.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
“Kdybych o tom věděl, přišel bych mnohem dřív a ušetřil bych si spoustu nepříjemností,” slýcháme dost často od lidí, kteří se u nás léčí.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Riziko předčasné smrti u mladých závislých na opiátech je podstatně vyšší než u jejich vrstevníků.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Počátkem 70. let zkoumali dva američtí vědci vzorek více než 1800 lidí, kteří se věnovali pravidelnému praktikování jógové meditační techniky. Zjistili u nich výrazný pokles spotřeby návykových látek.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Praktikujeme na tvrdší podložce (např. jednou přeložené dece). Prostředí by mělo být co nejklidnější. Nejlepší je polosvětlo (tedy ne tma ani ostré světlo). Příjemná by měla být i okolní teplota.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Název v překladu znamená “Cvičení, která uvolňují vítr”. “Vítr” je podle koncepcí tradičního indického lékařství jedním ze základních prvků těla. Uvedená cvičení vnášejí podle těchto koncepcí mezi jednotlivé prvky rovnováhu, čímž napomáhají zdraví.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Výchozí polohou je leh na zádech, ruce dlaněmi dolů. S nádechem se zdvíhají nepokrčené paže, nohy, hlava i trup.