Medicína


Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Výchozí polohou je klek. Nepokrčené paže opřete o zem, stehna a paže kolmo k podložce, trup s podložkou rovnoběžně. S výdechem přitahujte zvolna pravou nohu k trupu, koleno se přibližuje k bradě.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Základní relaxační poloha šavásana na zádech s nohama mírně od sebe, ruka podle těla dlaněmi vzhůru a hlavou v ose těla byla popsána dříve.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Následující text byl připraven na základě zkušeností, které autor získal v Bihárské škole jógy v severní Indii.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Řadí se mezi tzv. očišťovací procedury. Podle akademika Dostálka stimulují očišťovací procedury i jiná jógová cvičení tzv. reflexogenní zóny, tedy oblasti, odkud jsou vyvolávány reflexy autonomního nervového systému.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Dýchání je v józe připisována velká důležitost. Správné dýchání je významné i z lékařského hlediska.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Na tyto polohy je vhodné se připravit a rozcvičit. K tomu dobře poslouží cvičení z první části pavanmuktásan zaměřená na kotníky, kolena a kyčle.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
K vědecky nejzkoumanějším jógovým technikám patří mantrajóga, tedy opakování určitých slabik, slov nebo vět. U mantrajógy byl prokazován relaxační, protistresový efekt.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Nenechte se mýlit názvem, o vnitřní ticho v tomto cvičení nejde, jsou dokonce mistři, kteří říkají, že čím horší myšlenky člověka napadají, tím lépe.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Je to směr jógy pro moderní lidí velmi důležitý. Mistři se shodují v tom, že bez karmajógy je pro naprostou většinu lidí vnitřní rozvoj nemyslitelný.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Záleží na tom, kolik máte času. Je lépe cvičit méně a pravidelně nežli více a nesoustavně.