Medicína


Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Na tuto otázku vám může pomoci odpovědět následující dotazník. Vznikl podle 10. verze mezinárodní klasifikace nemocí, kterou vytvořila Světová zdravotnická organizace.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Remcal: “Třeba nechci přestat.” Odpověď: V tom případě čtete tuto část zvlášť pozorně. Najdete v ní doporučení, jak brát s nižším rizikem.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Po aplikaci drogy došlo k otravě. Postižený nereaguje na zevní podněty a je ohrožen jeho život. To je skutečně pořádný malér. Jak postupovat?

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Jedná se o velmi užitečný postup převzatý od amerických kolegů. Učí člověka předvídat následky toho, co udělá. Pomáhá také zvolit jednu z dvou nebo více možností. A konečně posiluje motivaci k tomu, aby člověk jednal v souladu se svými skutečnými zájmy.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Ve Spojených státech se stala bestsellerem kniha “Kdykoliv říkám ne, cítím se provinile”. Jak říká název, kniha se do velké míry týkala toho, jak odmítat. Schopnost umět odmítnout se hodí v mnoha situacích i k tomu, aby si člověk udržel abstinenci (“zůstal čistý”).

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Remcal: “Měli byste se víc starat o to, jaké mají lidé problémy, a ne léčit jejich závislost. Drogy nejsou problém, problémy jsou v lidech.""

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Způsobů zvládání touhy po alkoholu jsme uvedli třináct stejně jako jsme uvedli třináct způsobů odmítání.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Některé postupy k překonávaní závislosti jsou složitější. Máte-li chuť zkusit si i ty, blahopřeji. Zde jsou k vašim službám.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Anekdota říká: “Přestat kouřit je snadné, podařilo se mi to už desetkrát.” Jestliže někdo po období abstinence sáhne po droze, mluvíme o recidivě.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Erich se sice chtěl závislosti zbavit, ale jinak nebyl ochotný ve svém životě nic změnit. Chtěl se dál stýkat se stejnými lidmi, kteří byli na drogách, a chtěl chodit na stejná místa, kde dřív drogy bral. Chtěl také poslouchat stejnou hudbu, i když ho “rozjížděla”. Výsledek byl předvídatelný – recidiva.