Medicína


Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Záleží na tom, kolik máte času. Je lépe cvičit méně a pravidelně nežli více a nesoustavně.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Je omyl si myslet, že duchovní lidé jsou vždycky příšerně vážní. Mnoho z těch, s nimiž jsem měl možnost se setkat, mělo naopak smysl pro humor. Občas se zasmát je také zdravé a zvyšuje to odolnost vůči stresu.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Problémy s usínáním jsou časté u lidí, kteří mají problémy s drogami. Nespavost může být jedním z projevů odvykacích obtíží, ale ještě častěji souvisí s dřívějším nepravidelným a zmateným způsobem života či s napětím.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Váš problém má stránky - tu vnější týkající se praktických záležitostí a vnitřní týkající se vaší tělesné a duševní kondice. Obě spolu navzájem souvisejí. Tím, že si udržujete dobrou tělesnou a duševní kondici, zlepšujete své šance v praktickém životě.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Právní předpisy doznávají změn, nevím jaké budou platit v době, kdy čtenář dostane tuto knihu do rukou. Navíc nejsem právník a tuto knihu nepíši pro právníky. Přesto vám nabízím odpovědi na čtyři časté právní otázky, s nimiž se v praxi setkávám.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
V tomto článku jsou shrnuta největší nebezpečí vzniku zavislostí u dětí podle věku a adekvátní principy prevence.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Preventivní program FIT IN vznikl v roce 1990. Je nevládní iniciativou, soustavně spolupracuje s řadou vládních institucí a organizací i se soukromým sektorem.

Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
S patologickými hráči jsme se setkávali před listopadem 1989 zřídka. Většinou měli zároveň problémy s alkoholem a karetními hrami. Teprve po listopadu roku 1989 za námi začínali přicházet “čistí” patologičtí hráči, pro které byla hazardní hra jediným problémem.

Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
.

Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
.