Medicína


Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Psychickou závislost někdy přirovnávám ke spícímu hadu. Had je studenokrevný živočich. Když se ochladí, zaleze do díry a spí. Běda ale kdyby se oteplilo a někdo ho dráždil. Pak by had vylezl a mohl by uštknout.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Lepší sebevědomí vám pomůže překonat váš problém.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Máme už mnoho roků dobré zkušenosti s kombinováním hudby a relaxace. Relaxace totiž zvyšuje vnímavost vůči hudbě a vhodně volená hudba může zase prohloubit a ozvláštnit relaxaci.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Mezilidské vztahy mohou abstinenci komplikovat i posilovat. Způsoby odmítání drog jsme už popsali, jenže nejde jen o odmítání.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Milanovi je 20 let. Přišel za mnou s rodiči kvůli pervitinu. Naštěstí se mu podařilo přestat. Za asi čtvrt roku přišel s rodiči znovu. Pervitin nebere a chodí do práce. Všechno je mnohem lepší než dřív. Ale že by doma vládla pohoda, to se rozhodně říci nedá.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Některé typy vztahu jsou při překonání závislostí překážkou. Máme na mysli hlavně tři typy vztahů.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
V této kapitole budeme uvažovat o dětech v rodinách, kde mají rodiče problémy s drogou.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Ženy jsou proti některým nemocem odolnější a dožívají se vyššího věku - zkrátka jsou silnějším pohlavím. Ve vztahu k drogám to však neplatí.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Remcal: “To je snad jedno, kolik je člověku let.” Odpověď: Není. Za prodej nebo dávání drog nezletilým jsou podstatně vyšší trestní sazby. Jenom pro zajímavost se podívejte na toto.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Příhoda, o které budu vyprávět, se odehrála ve třicátých letech v USA.