Medicína


Kategorie: Neplodnost 
10.duben 2000
Cílem terapie je fertilitu vylepšit, v některých případech zcela obnovit. K tomu máme k dispozici farmakologickou a operativní léčbu.

Kategorie: Neplodnost 
10.duben 2000
U ženy v dolní části břicha, tedy v podbříšku, jsou dobře chráněné dva vaječníky – jeden vpravo a jeden vlevo.

Kategorie: Neplodnost 
10.duben 2000
Častou příčinou sterility u ženy je anovulace, tedy stav, kdy nedozrávají vajíčka. Porucha se většinou projevuje nepravidelností menstruačního cyklu, většinou prodloužením cyklů na 35 až 50 dnů.

Kategorie: Neplodnost 
10.duben 2000
Názory na potřebnost genetického vyšetření v léčbě neplodnosti se různí. Jeho přínos v 99 procentech případů není žádný a jeho paušální provádění je vesměs zbytečné.

Kategorie: Neplodnost 
10.duben 2000
Pracoviště, provádějící metody asistované reprodukce, tedy především IVF, se obecně nazývají centra asistované reprodukce nebo centra reprodukční medicíny.

Kategorie: Neplodnost 
10.duben 2000
V následujícím článku jsou uvedena základní fakta a body, které bychom měli mít na paměti vždy když máme podezření na neplodnost.

Kategorie: Neplodnost 
10.duben 2000
Léčit neplodnost není jen tak. Jako většina záležitostí tak i léčba neplodnosti podléhá celé řadě právních předpisů.

Kategorie: Neplodnost 
10.duben 2000
Podrobné informace o metodách vyšetření a způsobech léčby při sterilitě lze nalézt v knize Léčba neplodnosti aneb Co dělat, když chceme dítě (Karel Řežábek), vydané v roce 1999.

Kategorie: Homosexualita 
10.duben 2000
Výraz homosexualita (z řeckého slova homos, stejný, a latinského sexus) znamená stejnopohlavnost.

Kategorie: Homosexualita 
10.duben 2000
Nikdy nebylo prokázáno, že by bylo možné se homosexualitě naučit.