Závislosti


Kategorie: Aktuality Jak přestat fetovat - drogy Poradna - závislosti 
12.říjen 2015

 Situace v užívání návykových látek u dětí řadí Českou republiku k jedněm z nejhůře hodnocených států ve světě. ČR má nejvyšší spotřebu alkoholu na osobu, vysoký počet kuřáků tabáku, zhoršuje se i situace v oblasti tzv. nelátkových závislostí – roste tedy počet dětských patologických hráčů, dětí závislých na užívání chytrých telefonů, sociálních sítích apod. Podle odhadů je na komunikačních technologiích závislých, nebo má jiné vážné související problémy jedno až pět procent dětí, odvážnější odhady využívající méně rigorózní kritéria uvádějí až 20 procent.   


Kategorie: Aktuality Závislosti Jak přestat kouřit 
02.červen 2015

Aktuální výzkum Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) a výzkumné agentury Ipsos ukázal, že 62 % Čechů vadí kouření v restauracích, hospodách, kavárnách a barech. Výzkum navazuje na závěry výzkumu z roku 2012, kdy kouření v restauračních zařízeních vadilo 52 % populace. Od roku 2012 se také razantně zvýšilo procento těch, kteří by rozhodně uvítali zákaz kouření v restauracích na aktuálních 40 % populace. Celkově si zákaz kouření v restauracích přeje 78 % Čechů.

 


Kategorie: Závislosti Aktuality 
06.listopad 2014

 „Závislosti se nevyhýbají nikomu, tedy ani žádné sociální skupině a neexistuje nic, jako ꞌbezproblémovéꞌ děti nebo rodiny. Existují ale cesty, jak riziko snižovat a jak problémy včas a efektivně řešit,“ řekl úvodem v rozhovorech o drogách“ na 1. LF UK v Praze počátkem listopadu 2014 prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.,přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.


Kategorie: Poradna - závislosti Jak přestat kouřit Aktuality 
04.červen 2014

Jak je již mnoho let známo, Světová zdravotnická organizace vyhlašuje každoročně poslední květnový den Světovým dnem bez tabáku. Je to příležitost uvědomit si význam pandemie závislosti na tabáku a připomenout rizika této závislosti.


Kategorie: Závislosti Aktuality 
14.květen 2014

Mayo Clinic v Rochesteru, MN, USA je zlatý model světové medicíny pro odvykání závislosti na tabáku. V roce 1988 zde bylo založeno Centrum závislosti na nikotinu. Posledních 26 let je vedl internista prof. Richard Hurt, který mj. v současnosti přednáší 15. a 16. května 2014  na 1. LF UK. Podle Mayo Clinic bylo v roce 2005 založeno také první a dosud jediné centrum svého druhu u nás: Centrum pro závislé na tabáku na III. interní klinice 1. LF UK a VFN, které letos slouží desátý rok výhradně kuřákům – dosud jich prošlo na 4000.


Kategorie: Závislosti 
12.únor 2013
Čím více závislých nebo rizikově konzumujících alkohol se bude léčit, tím méně lidí na následky alkoholismu zemře. Současně se sníží i náklady na likvidaci všech škod, které konzumace alkoholu působí. Očekává se, že nový koncept léčby, která v určitých případech nevyžaduje hospitalizaci a spočívá v podpoře snížení množství konzumovaného alkoholu, situaci může zlepšit. Velkou roli při zvládnutí individuálního problému s alkoholem mají i nejbližší lidé pacienta, který je závislý na alkoholu nebo rizikovým způsobem konzumuje alkohol.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
01.říjen 2012
Komponované pořady „Řekni drogám NE!“ zaměřené na prevenci vzniku závislostí u dětí a mladistvých letos putují opět městy České republiky. Pořady se konají v rámci stejnojmenného celoplošného projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Cílem projektu je snížit rozsah užívání drog v rizikové populaci dětí a dospívající mládeže a tím také snížit výdaje na léčbu závislostí a s nimi souvisejících onemocnění.

Kategorie: Jak přestat kouřit 
31.květen 2012
TK uspořádána 30. 12. 2012 v Praze ke Světovému dni byla každoročním apelem na veřejnost a upozorněním na nebezpečí plynoucí z tabákových výrobků se zdůrazněním na právo každého na ochranu vlastního zdraví.

Kategorie: Jak přestat kouřit 
14.prosinec 2011
Kouření je známým rizikových faktorem pro vznik nádorových onemocnění i chorob kardiovaskulárního systému. Tabák každoročně na celém světě usmrtí přibližně 5 milionů lidí. Z dotazníku zdravotních úřadů Velké Británie přitom vyplývá, že jen v této zemi by nejméně dvě třetiny aktivních kuřáků se svým zlozvykem rády přestaly. Samotné odhodlání však většinou nestačí.

Kategorie: Jak přestat kouřit 
26.červen 2008
Většina kuřáků si přeje přestat kouřit. Není to pro ně nijak snadné. Pokud přestávají sami, je úspěšnost malá, intenzivní léčba ji může až zdesetinásobit. Taková péče ale nebude nikdy z mnoha důvodů dostupná všem, ale pouze pro část silně závislých či komplikovaných případů. Proto je podstatné využívání krátké intervence lékařů všech odborností v rozsahu cca 3-5 minut při každém kontaktu s kuřákem. Výhodné je zapojení sestry nebo lékárníka. Úspěšnost se pak pohybuje mezi 3 – 15 % abstinence po roce.