Léčiva


Kategorie: Léčiva 
17.listopad 2005
Lymfomy jsou v České republice šestým nejčastějším zhoubným nádorem a pátou nejčastější příčinou úmrtí. Jejich četnost každoročně stoupá. Jedná se o skupinu nádorových onemocnění postihující buňky imunitního systému (T nebo B lymfocytů), lymfatických tkání – lymfatické uzliny, slezinu, játra a kostní dřeň. Patří sem Hodgkinův lymfom a mnohočetná skupina tzv. non-hodgkinských lymfomů.

Kategorie: Léčiva 
03.listopad 2005
Pokrok v medicíně, nižší náklady na zdravotnictví, ekonomické bohatství. Těmito třemi body charakterizovali v minulých dnech zástupci Mezinárodní asociace farmaceutických společností (MAFS) význam tzv. inovativních léků pro pacienta, zdravotnictví a ekonomiku.

Kategorie: Léčiva 
02.listopad 2005
Velice komplikovaná finanční situace v našem zdravotnictví si pochopitelně všímá mimo jiné i lékové politiky, a to z důvodů možných úspor. Proto se léky a náklady na ně dostávají do středu pozornosti všech účastníků zdravotního systému, politiků i občanů. Je však nutno se na lékovou politiku podívat objektivně a uvědomit si, že nelze nové originální léky zavrhovat jen pro vysoké finanční náklady, ale posoudit také jejich nesmírný přínos. Moderní léky jsou zdrojem pokroku v medicíně, jsou nezastupitelné v mnoha diagnózách ohrožujících život jedinců, a tím se stávají faktorem, který šetří peníze ve zdravotních systémech.

Kategorie: Léčiva 
30.květen 2005
Nové originální léky vyrábí farmaceutické společnosti zaměřené na výzkum a vývoj. V České republice má své pobočky více než třicet výrobců originálních léků. Sdružují se v Mezinárodní asociaci farmaceutických společností (MAFS, www.mafs.cz).

Kategorie: Léky a lidé 
13.prosinec 2002
Není pochyb o tom, že homeopatický lék je placebo, ale jeho působení je reálné. Ani není pochyb o tom, že homeopatie někdy pacientovi pomůže. Zpravidla pomáhá tím účinněji, čím více si za ni pacient zaplatí.

Kategorie: Léky a lidé 
14.listopad 2002
Charakter i délka putování léku v našem těle závisí na tom, v jaké formě, jak a kde je lék aplikován. Většina léčiv může místa svého účinku dosáhnout jen krevním oběhem - a proto se do něj musí nejprve dostat.

Kategorie: Léky a lidé 
23.září 2002
Podle předpisů platných v ČR nesmí řidič usednout za volant, je-li pod vlivem alkoholu, drog či léků, které by mohly omezit jeho schopnost řízení. Prokázat alkohol v krvi a odhadnout jeho účinky není velký problém.

Kategorie: Léky a lidé 
23.srpen 2002
Aby mohl lék působit, musí se obvykle dostat nejprve do krve - právě ona ho totiž může donést až na místo určení. Proto musí nejprve proniknout do srdce jako centrální pumpy našeho krevního oběhu.

Kategorie: Léky a lidé Kouření 
06.květen 2002
S ohledem na relativně rozšířené kuřáctví, představuje tabakismus významný faktor, který negativně ovlivňuje celkový zdravotní stav, morbiditu a mortalitu populace.

Kategorie: Léky a lidé 
29.duben 2002
Zhruba 15 procent léků, které útočí na choroboplodné mikroby, působí na dosud neznámou cílovou molekulu v lidském těle. O ostatních 85 procentech víme, že působí jen na 417 různých cílových molekul.