Zuby


Kategorie: Zuby 
19.říjen 2012
Na jaře tohoto roku proběhl v České a Slovenské republice již druhý ročník celostátní roadshow „Orbit – Zdravý úsměv pro každého“. Akce oslovila více než 70 000 lidí v obou zemích a její součástí bylo dotazníkové šetření o tom, jak Češi a Slováci pečují o své zuby. Z průzkumu vyplývá, že jsou Slováci, co se pravidelných kontrol chrupu a dentální hygieny týče, důslednější než my, Češi.

Kategorie: Zuby 
05.říjen 2012
Za podpory Orbit Klubu běží na českých základních školách již dvanáctým rokem preventivní výukový program ZDRAVÉ ZUBY. Stejnojmenné celorepublikové soutěži pro děti je jen o rok méně. Do dalšího ročníku vchází program ZDRAVÉ ZUBY ve zcela novém kabátě – s novými pracovními sešity, upraveným webem a soutěžními kartami. Děti bude nově programem provádět pan Zubík, který ví, jak na zdravé zuby. Děti se dozví mnoho užitečných rad a informací do svého dospělého života a budou je moci předat i svým dětem.

Kategorie: Zuby 
14.červen 2011
ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup. Primárně je určený pro děti z I. stupně základních škol v celé České republice. Program je realizován od roku 2000 a umožňuje školám systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví. Program je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, kanceláří WHO v ČR a odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii. Program ZDRAVÉ ZUBY pomáhá plnit cíle vládního programu ZDRAVÍ 21. Hlavními partnery programu jsou Orbit Klub a Listerine Smart Rinse.

Kategorie: Zuby 
04.duben 2011
Zuby jsou součástí dutiny ústní a slouží k uchopení, oddělení a rozmělnění stravy. Zásadní význam mají také pro řeč a estetický vzhled. Dočasný chrup dětí navíc udržuje místo pro stálé zuby, upozornila ve svém sdělení prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. z LF MU Brno a ze Stomatologické kliniky FN u sv. Anny v Brně na TK koncem března 2011 v Praze věnované problematice dětského chrupu a péče o něj.

Kategorie: Zuby 
29.září 2010
V souvislosti s hledáním úsporných opatření v oblasti zdravotní péče navrhuje Ministerstvo zdravotnictví řadu úprav systému veřejného zdravotního pojištění vedoucích k jeho stabilizaci. Je třeba urychleně otevřít diskusi a záměrům vtisknout konkrétní podobu s cílem vytvořit efektivní nabídku kvalitních služeb.

Kategorie: Zuby 
15.červen 2010
Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup, který je na I. stupni základních škol realizován již 10 let. Devátým rokem probíhá v rámci programu celorepubliková soutěž pro všechny žáky I. stupně základních škol, jejímž cílem je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí na preventivní prohlídku chrupu. Letošního ročníku soutěže se účastnilo 11 565 žáků, v kategorii dětí se výhercem stala Jana Knejzlíková ze Základní školy Oldřichovská z Mníšku, v kategorii škol zvítězila Základní škola Rajnochovice Vítězové soutěže byli vyhlášeni 10. června v hotelu Panorama Hotel v Praze.

Kategorie: Zuby 
18.duben 2010
Rozsáhlý průzkum mezi stomatology a veřejností, který uspořádal Orbit Klub, ukázal, že se Češi v péči o chrup mírně zlepšují. Skoro tři stovky stomatologů se shodly na tom, že v porovnání s rokem 1989 je přístup veřejnosti k dentálnímu zdraví výrazně lepší – předně v tom, že se navštěvuje zubní lékař dvakrát do roka. Dentální péče mimo ordinaci však stále není srovnatelná se západní Evropou.

Kategorie: Zuby 
26.březen 2010
Trendem dnešní doby je zdravý životní styl, což se také významně projevuje ve skladbě našeho jídelníčku. Jí se mnohem více syrového ovoce než dříve a pije se také více ovocných šťáv. Po nich však je nutno – dle stomatologů si asi po půl hodině propláchnout ústa nejlépe vodou.

Kategorie: Zuby 
27.říjen 2009
Program ZDRAVÉ ZUBY, který je zdarma distribuován do všech základních škol je komplexní celoplošný výukový program péče o zubní zdraví Na základních školách je realizován již 10 let. Jedná se o největší dlouhodobý projekt pro děti mladšího školního věku v oblasti prevence zubního kazu a v oblasti ochrany a podpory zdraví. Cílem programu je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů u dospělé populace v budoucích letech.

Kategorie: Zuby 
02.listopad 2008
Průzkum Orbit klubu* provedený mezi 250 stomatology poukázal na skutečnost, že ze dvou třetin je špatný stav dětských zubů způsoben nedůsledností rodičů a špatnou výchovou v oblasti dentální hygieny. Česká republika tak zaujímá jedno z prvních míst v kazivosti chrupu dětí v Evropě.