Hubnutí - obezita


Kategorie: Aktuality Hubnutí - obezita 
06.březen 2015
Lékaři mají nového pomocníka v léčbě obezity – žaludeční balonek, který pomáhá pacientům přirozenou cestou snížit hmotnost a trvale změnit stravovací návyky. Oproti dosud běžně užívaným gastrickým balonkům má několik zásadních výhod: podle potřeby lze v průběhy léčby upravovat jeho velikost vypouštěním či doplněním tekutiny, má až dvakrát větší životnost než starší generace balonků a v těle pacienta může zůstat až jeden rok. Díky tomu pacienti používající tuto novinku shodí během roku průměrně kolem 25 kilogramů. Zavedení balonku je jednoduché a šetrné, trvá pouze 20 minut.

Kategorie: Možnosti řešení obezity Aktuality 
29.prosinec 2014

Nadváha a obezita jsou dnes právem označovány jako epidemie 21. století. Kardiovaskulární onemocnění bývají nejčastější příčinou úmrtí. Odborná veřejnost se shoduje, že většinu rizikových faktorů spojených s civilizačními onemocněními lze ovlivnit.


Kategorie: Nadváha a obezita Aktuality 
24.září 2014
Vysoký krevní tlak, nadměrná konzumace alkoholu nebo stres – to vše jsou faktory, které mohou způsobit, že srdce člověka začne bít na poplach. V tomto případě to bití nebude pravidelné, neboť se bude jednat o fibrilaci síní, jednu z nejčastějších srdečních arytmií. Studie navíc potvrdily, že značný vliv na propuknutí této choroby, která může vyústit až v cévní mozkovou příhodu, může mít i obezita. A rizikový vztah je více než jednoznačný. S každým zvýšením BMI (Body Mass Index) indexu o 1 bod roste pravděpodobnost vypuknutí nemoci o 4 %.

Kategorie: Možnosti řešení obezity Jak zhubnout? Aktuality 
27.srpen 2014
Lidský organismus pro svou činnost potřebuje energii, kterou získává především ze stravy. Pokud se chceme vyhnout celodenní únavě, zažívacím potížím či problémům s nadváhou a obezitou, musíme především ráno tělu dodat správné živiny. Zdravou snídaní nastartujeme správnou činnost zažívacího systému a podpoříme spalování tuků.

Kategorie: Aktuality Nadváha a obezita 
14.duben 2014
Nové studie (Oxford Brookes University, UK; www.brookes.ac.uk ) udávají, že riziko předčasného úmrtí lépe ohodnotí poměr obvodu zápěstí k tělesné výšce – index WHtR (Waist-Height Ratio) než BMI (Body Mass Index). Uvedený poměr WHtR výstižněji udává centrální obezitu v porovnání s BMI, který svědčí o celkové obezitě. Výsledek vypovídá o předpokládané délce života, respektive o ztrátě let z průměrné délky života dané populace.

Kategorie: Možnosti řešení obezity 
26.duben 2013
Společnosti OB Klinika, a.s. (OB Klinika), a Nemocnice Hranice, a.s. (Nemocnice Hranice), oznámily, že od 29. dubna 2013 zahajují úzkou spolupráci v oblasti lékařské péče o obézní pacienty. V rámci této spolupráce vznikla v Nemocnici Hranice speciální ambulance pro obézní a závažně obézní pacienty. Provozována je pod odbornou záštitou OB Kliniky, špičkového centra pro léčbu obezity a s ní spojených onemocnění v Praze.

Kategorie: Nadváha a obezita 
16.duben 2013
V rámci projektu Žij zdravě Všeobecné zdravotní pojišťovny učinila společnost STEM/MARK průzkum stavu obezity a přidružených onemocnění v České republice. Průzkum se uskutečnil v lednu letošního roku 2013 na vzorku 2058 respondentů z celé České republiky, a přestože ukázal, že počet obézních u nás v současnosti nestoupá, objevil se alarmující nárůst podváhy u dívek ve věku 18 až 19 let.

Kategorie: Možnosti řešení obezity 
04.únor 2013
Prof. MUDr. Jiří Šonka, DrSc., (28. 12. 1920 – 9. 3. 2005), významný český endokrinolog, žák profesora Josefa Charváta, dosáhl několika významných světových priorit v oblasti metabolického výzkumu. Zejména však v ČR založil obor obezitologie. Výzkumu obezity i organizaci péče o obézní věnoval celý svůj život vědce i lékaře. Na III. interní klinice – klinice endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN vybudoval ambulanci pro obézní a také se zasloužil o osamostatnění obezitologické sekce České endokrinologické společnosti ČLS JEP.

Kategorie: Hubnutí - obezita 
14.listopad 2012
Podle výsledků průzkumu Všeobecné zdravotní pojišťovny v rámci preventivního projektu VZP Žij zdravě nadváha a obezita trápí 64 % českých mužů. Takže i muži se snaží o dosažení „ideální“ hmotnosti s různými výsledky! Přesto muži mají v boji s kilogramy oproti ženám některé výhody.

Kategorie: Nadváha a obezita 
22.říjen 2012
Obezita a nadváha postihují v České republice 20–30 % dětí. Přibližně dvě třetiny z nich se kilogramů navíc nezbaví ani v dospělosti, u mnohých se objevují závažné zdravotní obtíže. Proto je nesmírně důležité, aby rodiče začali řešit problémy s hmotností svých dětí včas. Nadváha a obezita neznamená pro děti a mladé lidi pouze estetický problém. Je spojena s celou řadou zdravotních komplikací, například kardiovaskulárních, metabolických, endokrinních, zažívacích, ortopedických nebo dermatologických. V neposlední řadě se děti kvůli své váze potýkají s vyčleněním z kolektivu a mohou u nich propuknout i vážnější psychické potíže. Léčba bývá dlouhodobá, vyžaduje individuální přístup, úzkou spolupráci s dítětem, především však s rodinou.