Medicína


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Způsobů zvládání touhy po alkoholu jsme uvedli třináct stejně jako jsme uvedli třináct způsobů odmítání.

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Paní B mi nedávno řekla: “Je pravda, že jsem začala víc pít, když jsem měla problémy v rodině. Teď ale už problémy v rodině nemám, ale piju dál. Dá se s tím něco dělat?” Odpověď na otázku paní B je obsažena v názvu této kapitoly.

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Proč je důležité odmítat se dá ukázat na příkladu. Pan A se kdysi vracel s výplatou v kapse z práce domů. Na zastávce potkal kamaráda Lojzu. Lojza ho přemluvil, aby zašli na “jedno”. Pan A nezůstal u jednoho a nezůstal u piva.

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Paní B mívá občas kvůli pití problémy, nedivte se proto prosím, že je zvědavá. Zajímá ji, od jakého množství je alkohol škodlivý.

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Pan A a paní B nejsou konkrétní osoby. Jejich příběhy, trápení a snahy však vycházejí za zkušeností se stovkami, ne-li tisíci, konkrétních lidí.

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Kniha “Jak překonat potíže s alkoholem” navazuje na úspěšnou publikaci “Týká se to i mne?”. Od jejího vydání v roce 1992 nastal další pokrok při léčení závislostí a získali jsme nové zkušenosti.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
První část nadpisu této kapitoly je určená lidem, kteří se drogám dokázali vyhnout. Druhá část nadpisu a většina této knihy je určena těm, kdo se drogami zapletli.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Naiva: “Jak mám překonat závislost, když nemám vůli?” Odpověď: Ale máte vůli! Shánět drogy a dělat spoustu nebezpečných a namáhavých věcí, které jsou s tím spojené, to není jen tak. Jenže vůle v tomto případě slouží špatné věci. Je třeba vůli přesměrovat a používat ji k lepším věcem.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Na tuto otázku vám může pomoci odpovědět následující dotazník. Vznikl podle 10. verze mezinárodní klasifikace nemocí, kterou vytvořila Světová zdravotnická organizace.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Remcal: “Třeba nechci přestat.” Odpověď: V tom případě čtete tuto část zvlášť pozorně. Najdete v ní doporučení, jak brát s nižším rizikem.