Medicína


Kategorie: Aktuality 
29.červen 2018

V červnu 2018 ukončené dohodovací řízení k cenám za zdravotnické služby v roce 2019 skončilo dohodou. Pozitivní výsledek je dán jak vstřícným přístupem všech jednajících stran, tak přístupem ministerstva zdravotnictví, které již od začátku jednání dalo jednoznačně najevo, že nebude preferovat žádný ze segmentů a podporuje dohodu ve všech segmentech. V roce 2019 tak půjde na zdravotnické služby rekordní částka 310 miliard korun, což je zhruba o 24 miliard korun více než v letošním roce.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
28.červen 2018

Jaké jsou možnosti odstranění tetování a hradí některý z postupů pojišťovna?

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
28.červen 2018

Rodiče považují známky na vysvědčení za vyjádření úrovně schopností jejich dětí. Jenže tato představa je podle MUDr. Martina Jana Stránského, neurologa z Polikliniky na Národní velice zavádějící. Podle něj není správné známkovat žáky za to, jak úspěšně se dokázali např. nabiflovat znalosti. To nejdůležitější, co by se mělo hodnotit, je jejich snaha využívat vlastní potenciál mozku jako myslícího orgánu, tedy schopnost přemýšlet, diskutovat, řešit problémy a ze všeho nejvíce se učit z vlastních chyb. Jenže za chyby se v tradiční škole trestá zhoršenou známkou.


Kategorie: Aktuality 
27.červen 2018

Až v roce 2016 začala být spiritualita uznávána jako velmi významný faktor. Stala se jednou ze složek komplexního pohledu na pacienta a současně výzvou chápat i medicínu jako podporu nejen medicínských, ale i psychosociálních a spirituálních potřeb pacienta. Spirituální péče se tím stala i novou položkou stejně jako zdravotnická dokumentace a jako výraz péče o pacienta a jeho rodinu.

 


Kategorie: Aktuality Závislosti 
27.červen 2018

SANANIM z.ú., významná nevládní organizace s dlouhou historií a řadou významných úspěchů nejen na poli prevence a léčby nealkoholových drog, ale i při prosazování a zavádění racionální drogové politiky v ČR, bude mít možnost přímo ovlivnit drogovou politiku Evropské komise. Členství v Expertní skupině zahájí účastí na jednání v Bruselu ve dnech 3. – 4. července 2018.  Na období 2018 – 2020 byl SANANIM jmenován členem Expertní skupiny Evropské komise – Civil Society Forum on Drugs. Bude se zasazovat o racionální drogovou politiku.


Kategorie: Aktuality 
26.červen 2018

Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje na problematiku zneužívání nejrůznějších návykových látek dětmi ze dvou důvodů. Jedním z nich je Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Druhým pak blížící se prázdniny – v tomto období mají děti výrazně více volného času, jsou mnohem méně pod dohledem dospělých a mají proto také mnohem více prostoru k různým nebezpečným experimentům.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Rakovina 
26.červen 2018

Nová česká studie přináší nová data o původci rakoviny děložního čípku – lidského papilomaviru (HPV) – ve středoevropské populaci zdravých žen. Poukazuje tak na další možnosti zvýšení citlivosti screeningu pomocí moderního testu založeného na analýze DNA HPV.


Kategorie: Aktuality Cukrovka 
25.červen 2018

Počet dětí s cukrovkou se u nás za posledních 20 let ztrojnásobil. Stále více dětí onemocní diabetem 1. typu, jehož léčba je možná za pomocí inzulínu. Jen ve FN Motol byla od začátku roku cukrovka zjištěna u 30 dětských pacientů. Příčiny tohoto trendu, se kterým se potýká i mnoho dalších zemí v Evropě, se dosud nepodařilo uspokojivě objasnit. Podle jedné z možných hypotéz (tzv. hygienická hypotéza) se tak děje z toho důvodu, že v kojeneckém a batolecím věku se dítě nedostává do styku s běžnými patogeny, které se přirozeně vyskytují v jeho okolí.


Kategorie: Aktuality 
22.červen 2018

VZP automaticky prodlouží poskytovatelům lůžkové zdravotní péče stávající rámcové smlouvy o jeden rok. S těmi zdravotnickými zařízeními, u nichž již došlo po vzájemných jednáních ke konsensu, bude pojišťovna uzavírat smlouvy rovnou na standardní období pěti let.


Kategorie: Cestování Aktuality 
22.červen 2018

Počet osob cestujících do zahraničí se meziročně celosvětově zvyšuje. V roce 2016 se tento ukazatel přiblížil k hodnotě 1,8 miliardy za kalendářní rok, což je 4násobně víc než před 10 lety. Do zahraničí míří i z hlediska možného výskytu zdravotních komplikací riziková část populace - senioři. O tom, jak by se  měli ochránit na cestách v  organizaci Život 90 hovořil koncem května 2018 doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS, z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví.