Medicína


Kategorie: Aktuality 
30.prosinec 2017

Dáváte si na konci roku předsevzetí pro rok příští? Pokud ano, patříte k více než 70 % lidí, kteří dělají totéž. Zdaleka ne všem se ale podaří dobrý úmysl dotáhnout do konce. Velká část předsevzetí se přitom tradičně týká zdravého životního stylu – přestat kouřit, zhubnout, víc se hýbat, pomáhat těm, kdo to potřebují… Pokud jste klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny, můžete významně zvýšit svoji šanci, že tentokrát uspějete. VZP se rozhodla svým pojištěncům na cestu ke zdravějšímu životu významně přispět. Rodinné rozpočty tak mohou ušetřit tisíce korun.

 


Kategorie: Aktuality 
29.prosinec 2017

Historie současné Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole začala již před 125 lety, kdy se z čistě německé kliniky ORL vymezilo malé pracoviště profesora Emiliána Kaufmana. V roce 1892 tak vznikla tehdejší Česká otiatrická klinika, pro niž byla ve Všeobecné nemocnici vyčleněna jedna vyšetřovna a 10 lůžek. „Jaké operace se tehdy prováděly, dnes už přesně nevíme. Ale klinika se úplně původně jmenovala Otiatrická – tedy první, co se v rámci ORL osamostatnilo od chirurgie, byla operativa ucha. Zřejmě šlo především o myringoplastiky, tedy obnovení funkce bubínku,“ říká současný přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.


Kategorie: Aktuality 
28.prosinec 2017

Stanovisko České lékařské komory k anonymnímu přípisu rozesílanému lékařům z emailové adresy e-recept@sukl.cz


Kategorie: Aktuality 
28.prosinec 2017

Vzdor velkému zájmu o sport – kompetitivní i rekreační, nemáme dosud validní statistiky o výskytu náhlé srdeční zástavy a smrti ani u vrcholových sportovců, i když právě jim se věnuje masmediální a on-line pozornost. Prevence není sjednocena ani v organizovaném sportu.


Kategorie: Úrazy dětí Aktuality 
28.prosinec 2017

Dne 18. 12. 2017 se konal seminář „Úrazy dětí v jezdectví,“ jímž vrcholila práce na projektu „Prevence úrazů dětí v jezdectví v kontextu sociálně ekologického modelu.“ Realizátorem projektu bylo Centrum úrazové prevence při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. 


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
28.prosinec 2017

Je pravda, že od 1. ledna 2018 stát platí pojistné na zdravotní pojištění i za vysokoškolské studenty nad 26 let? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 


Kategorie: Aktuality 
27.prosinec 2017

Darování kostní dřeně Češi jednoznačně považují za nejhodnotnější dobročinnou aktivitu. Každý dárce dává naději na život a uzdravení. Transplantace kostní dřeně může být pro některé pacienty s onemocněním krve poslední nadějí na záchranu. Zbytečné předsudky mohou být důvodem, proč není v České republice stále dostatek dárců.


Kategorie: Aktuality 
27.prosinec 2017

V České republice jsou každoročně diagnostikovány stovky pacientů s poruchou krvetvorby. Ta je spojena s kostní dření – orgánem krvetvorby, kde vznikají důležité elementy tvořící naši krev. Houbovitá tkáň kostní dřeně váží přibližně 2,6 kilogramu a za čtyři vteřiny vyrobí zhruba tolik červených krvinek, kolik je obyvatel České republiky. Nefunguje-li kostní dřeň na sto procent, následkem bývá mnoho vzácných krevních onemocnění.


Kategorie: Aktuality 
22.prosinec 2017

Vážené kolegyně a kolegové,
v souvislosti s desítkami vašich dotazů vás žádám, abyste od 1. 1. 2018 nebojkotovali elektronické recepty. Kdo můžete, používejte je, tedy v případě, že systém bude fungovat. My ostatní budeme i nadále používat recepty klasické. Pro lékařskou komoru není přijatelné, aby pacienti kvůli nezodpovědnému experimentu nedostali potřebné léky. V současnosti více než osm tisíc lékařů nemá přístup k tzv. centrálnímu úložišti elektronických receptů. Z toho logicky vyplývá, že za vystavování papírových receptů nikomu nic nehrozí.


Kategorie: Závislosti Aktuality 
22.prosinec 2017

Zdravotníci, policisté a další odborníci, kteří se věnují prevenci rizikového chování na školách, hledají společnou cestu koordinované prevence na mezinárodní konferenci Návykové látky a bezpečnost ve školách, kterou pořádala v prosinci 2017 Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a Národní protidrogová centrála Policie ČR (NPC).