Medicína


Kategorie: Aktuality Encefalitida Očkování 
04.září 2018

Invazivní meningokové infekce patří mezi nejrychleji probíhající onemocnění infekčního původu. Způsobuje je bakterie Neisseria meningitidis, která se přenáší kapénkami tak jako rýma, nebo chřipka. Nejčastějším projevem této nákazy je zánět mozkových blan (meningitida), nebo otrava krve (sepse). Důsledky bývají tragické – až 30% končí smrtí nebo závažnými trvalými následky jako je ztráta sluchu, amputace končetin, zjizvení kůže, deprese, epilepsie atd. Jak tuto nemoc poznat a jak se jí bránit?


Kategorie: Aktuality 
03.září 2018

Intenzivní medicína se stala od konce 20. století vysoce účinnou samostatnou disciplínou v záchraně života pacientů. Zařadila se do soudobého bloku záchranné medicíny – rescue medicine, propůjčila životní perspektívu do té doby téměř nepředstavitelnému počtu pacientů, ale přinesla tím i nové problémy (Brummel, Critical Care Clinics, 2018). Části zachráněných pacientů nelze zajistit předchozí kvalitu života nebo jim život nelze vůbec prodloužit. Neobnoví se plně fyzické, kognitivní a mentální funkce, možnost osobní nezávislosti nebo obnova trvá značně dlouho.

 


Kategorie: Cukrovka Aktuality 
01.září 2018

Lidé nemocní cukrovkou jsou vystavováni mnohým zdravotním rizikům. Jednou z nejčastějších pozdních komplikací diabetu, která zásadně ovlivňuje kvalitu života, je tzv. Syndrom diabetické nohy. Světová zdravotnická organizace (WHO) ho definuje jako infekci, ulceraci (zvředovatění tkáně) nebo destrukci hlubokých tkání nohy spojenou s neurologickými abnormalitami a s různým stupněm ischemické choroby dolní končetiny. V krajních případech může tato zdravotní komplikace vyústit až v amputaci. Syndromem diabetické nohy je postiženo asi 15–25 % diabetiků. V prevenci je klíčový výběr vhodné diabetické obuvi.


Kategorie: Aktuality 
31.srpen 2018

Částku přesahující 13,7 milionu korun vrací v srpnových dnech 2018 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) svým pojištěncům, kteří ve druhém čtvrtletí překročili ochranný limit na započitatelné doplatky za léky. Nárok na vratku přeplatku má celkem 26 000 klientů této pojišťovny. Nejvyšší přeplatek činí 11 070 Kč a bude zaslán pojištěnci z Moravskoslezského kraje.


Kategorie: Aktuality 
30.srpen 2018

Výzkumná skupina ze Stanfordské univerzity v Palo Alto v Kalifornii testovala v nové studii, zda jsou dávky D vitaminu, dosud doporučované k jeho suplementaci léčebně postačující pro pacienty se spinálním poraněním a to včetně sportovců. U dospělých pacientů je v metodickém doporučení uváděna denní dávka 600 – 800 m.j. Uvedená kategorie pacientů je totiž charakterizována až 4 – 5krát vyšším rizikem nízké hladiny 25-hydroxyvitaminu D než je typické pro běžnou populaci. D vitamin má přitom příznivý vliv nejen pro kostní hmotu, ale ovlivňuje i kardiopulmonální stav a homeostázu; platí to zejména pro spinální pacienty bez možnosti pohybu a stálého tělesného procvičování.


Kategorie: Aktuality 
29.srpen 2018

Se začátkem školního roku 2018, vstoupí do své čtvrté sezóny preventivní projekt VZPoura úrazům. Osm hendikepovaných zaměstnanců VZP, kteří sami žijí s trvalými následky po vážném zranění, při něm navštěvuje školy a školky a varuje děti před riziky nejrůznějších nehod. Doposud navštívili 820 školních zařízení a besedy s nimi absolvovalo přes 57 tisíc dětí.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
29.srpen 2018

Jak zjistím, který domov důchodců nebo jiné zařízení pro seniory je skutečně oficiální zařízení sociálních služeb a kde v případě potřeby dostane klient pojištěný u VZP i zdravotní péči? Může mi pomoci pojišťovna? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
28.srpen 2018

Život bez brýlí či kontaktních čoček už dávno nemusí být jen tajným přáním - díky vyspělým laserovým operacím, které probíhají zcela bezpečně za použití nejmodernějších technologií a metod, lze se brýlí či čoček zbavit doslova ze dne na den. Odhodlat se k laserové operaci očí bývá však pro řadu lidí těžké. Většinou je to obava z úplné ztráty zraku nebo mýty a polopravdy o laserové operaci.


Kategorie: Doporučené očkování Očkování Aktuality 
27.srpen 2018

Pokud pneumokok překoná bariéru mezi sliznicemi dýchacích cest a krevním řečištěm, dojde k tzv. invazivnímu onemocnění. V roce 2017 bylo v ČR zaznamenáno 444 případů invazivního pneumokokového onemocnění (IPO), to je o 121 více než v roce předcházejícím. Nejvíce, 238 nemocných, bylo ve věkové skupině starší 65 let a dalších 150 pacientů onemocnělo ve věku 40–64 let. V důsledku IPO loni zemřelo 79 pacientů, z toho 64 starších 40 let. Navíc v seniorské populaci patří k nejčastějším příčinám úmrtí zápal plic a komplikace s ním spojené. Ohroženy jsou zejména osoby s komorbiditami respiračního traktu a kardiovaskulárního systému.


Kategorie: Aktuality 
24.srpen 2018

Spiritualita je definována v širokém pojetí jako součást humanity. Zohledňuje u pacientů jejich hledání, prožívání, názory, vnímání účelnosti i jejich zkušenost ve vztahu k aktuálnímu okamžiku a situaci, k vlastnímu já, k blízkým i k ostatním lidem, k přírodě i k významným nebo posvátným životním i transcendentálním momentům.