Medicína


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
10.duben 2018

„Učitelů lékařských fakult je nedostatek – mladí nepřicházejí a současní stárnou.“prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK, předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR „Chceme lékaře? Musíme mít jejich učitele!“prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., děkan LF MU, místopředseda Asociace děkanůlékařských fakult ČR „Kdo naučí lékaře léčit?“prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK. „Propojení práce na klinice a v ústavu je harmonická konstelace.“MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D., odborný asistent Anatomického ústavu 1. LF UK a Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
09.duben 2018

Co mám dělat, když moji léčbu nehradí zdravotní pojišťovna? Jak to, že určitý léčivý přípravek není dosud hrazený v ČR? Na takovéto a podobné otázky odpovídali zástupci Onko Unie, o. p. s. v rámci své edukativní kampaně Nejsem na odpis zájemcům na několika místech v Praze – na Andělu, Floře a Karlově náměstí dne 4. 4. 2018. Zároveň rozdávali nově vydanou brožuru Jak překonat bariéry v dostupnosti léčby a odkaz na webové stránky www.nejsemnaodpis.cz, kde je brožura ke stažení pro všechny pacienty v republice. Zakončení celé akce proběhlo ve 12:30 hodin na Palackého náměstí před budovou Ministerstva zdravotnictví ČR, kde byla brožura předána prof. MUDr. Romanovi Prymulovi, CSc., Ph.D., náměstkovi pro zdravotní péči na Ministerstvu zdravotnictví ČR.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
07.duben 2018

Nárůst autoimunitních chorob v posledních desetiletích je alarmující. Tyto choroby jsou způsobeny útokem vlastního imunitního systému na zdravé buňky. Hlavním viníkem těchto reakcí jsou buňky imunitního systému zvané T lymfocyty, které jsou ale rovněž zásadní v boji proti infekčním chorobám. To, zda T buňka zničí zdravou, nebo infikovanou buňku, je určeno tím, co rozpoznávají povrchové rozpoznávací molekuly zvané T-receptory (TCR).


Kategorie: Ateroskleróza Aktuality 
06.duben 2018

Cévní mozková příhoda (CMP) označovaná také jako mozková mrtvice nebo odborně iktus je třetí nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Každým rokem postihne 25 tisíc lidí a v průměru 28 z nich na následky onemocnění denně zemře. Problémem je, že cévní mozková příhoda nebolí a její příznaky lidé často podceňují. Při CMP dochází k přerušení toku krve do některé části mozku. Krev přivádí do mozku kyslík a další nezbytné živiny. Bez kyslíku vydrží mozkové buňky a neurony pouhých 5 minut. Poté začínají postupně odumírat. Pokud se rychle neobnoví přívod krve a kyslíku do mozku, může dojít k trvalému poškození nebo smrti. Proto je nutné poznat onemocnění včas.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
05.duben 2018

Hradí pojišťovna plastické operace uší nebo nosu? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 


Kategorie: Aktuality 
04.duben 2018

Nevidomí a slabozrací doufají v revoluci v internetovém bankovnictví. Dosud si drtivá většina z nich na správu svých účtů přes internet zkrátka netroufne. Potvrzuje to i průzkum, který si mezi 160 nevidomými a slabozrakými klienty 3 českých TyfloCenter udělal Nadační fond FriendlyVox.


Kategorie: Aktuality 
03.duben 2018

Více než polovina Čechů má z něčeho ve svém okolí strach. Podle výzkumu STEM/MARK trpí nějakým typem fobie až tři čtvrtiny Češek a jedna třetina českých mužů. Například obavu z výšky má pak každý šestý Čech. Strachy, které se ostatním jeví jako přehnané, mohou snižovat kvalitu života a jejich ignorace může vést až k depresím. Nejúčinnější metodou léčby je opakované vystavování se situacím, které nás děsí.


Kategorie: Aktuality 
02.duben 2018

Poruchy autistického spektra se daří lékařům diagnostikovat u většího počtu dětí. Zatímco v roce 2010 vykázali tuto diagnózou u 1 040 dětí z řad klientů VZP, v roce 2016 jich bylo již téměř dvakrát tolik. VZP na tento současný trend upozorňuje v souvislosti se Světovým dnem autismu, který připadl na 2. dubna. Včasná diagnostika je v tomto případě naprosto zásadní.   


Kategorie: Dotazy na VZP Aktuality 
29.březen 2018

Jaké jsou možnosti léčby obezity? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality Rakovina 
29.březen 2018

Národní den myelomu byl vyhlášen 30. března 2017 ve spolupráci Klubu pacientů mnohočetného myelomu a skupiny předních českých odborníků sdružených do České myelomové skupiny u příležitosti světového měsíce myelomu. Jeho cílem je nejen každoroční připomenutí vážného onemocnění, na které zemřou ročně desetitisíce lidí na celém světě, ale také zvýšení informovanosti veřejnosti. Ta je v současné době na velmi nízké úrovni.V Česku myelom postihuje přibližně 1500 lidí, většinou starších 60 let. Přirozená bolest zad v tomto věku a malá informovanost veřejnosti i praktických lékařů o této nemoci mají často za následek pozdní identifikaci nemoci, která se v pokročilém stádiu hůře léčí. Odborníci proto apelují na lidi, aby se při dlouhodobých bolestech zad nenechali odbýt a požadovali důkladné vyšetření, které vyloučí nebo potvrdí, zda se jedná o mnohočetný myelom.