Medicína


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
16.listopad 2017

Nosím celý život brýle na dálku, mám 3,6 a 3,2 dioptrie. Nyní se mi zhoršil zrak při čtení apod. Připlácí pojišťovna něco na multifokální brýle?
Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý,vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Plánované rodičovství 
15.listopad 2017

Lékaři reprodukčních klinik stojí před neřešitelným problémem – počet neplodných, kteří potřebují cizí vajíčka – oocyty, roste. Ochotné dárkyně však nestačí tuto poptávku pokrývat. Reprodukční kliniky tak prakticky neustále “hladoví” po kvalitních dárkyních vajíček.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
15.listopad 2017

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) se stává čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí v ČR i ve světě. Podle plicních lékařů se v nejbližších letech dostane až na třetí místo pomyslného mortalitního žebříčku. Na tuto plicní nemoc v ČR ročně zemře přes 3 500 lidí, tedy o 70 % více než v posledních 10 letech. Ve světě se roční úmrtnost šplhá k 3 milionům.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
14.listopad 2017

Vítězem architektonické soutěže na  modernizaci chirurgických oborů Fakultní nemocnice Hradec Králové se stal tým tvořený účastníky Ing. Janem Heráleckým, Ing. arch. Norbertem Obršálem a Ing. arch. Janem Kubátem.  Do vyhlášené architektonicko-urbanistické soutěže v dubnu 2017 se přihlásilo celkem 17 zájemců, pět z nich postoupilo do druhé fáze.


Kategorie: Aktuality Cukrovka 
14.listopad 2017

Cukrovka (diabetes mellitus) je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu cukrů. Na úterý 14. listopadu připadá Světový den diabetu. V uplynulém roce vykázali lékaři tuto diagnózu u více než 548 tisíc klientů VZP.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
13.listopad 2017

Jedinci a tím spíše pacienti mohou být ve zvýšeném kardiálním a kardiovaskulárním riziku pokud jsou nositeli krevní skupiny A, B a AB v porovnání s nositeli krevní skupiny 0. Toto riziko kombinováno s nevhodnou stravou, s kouřením, s nedostatkem pohybu, s rizikovou rodinnou anamnézou, pohlavím a věkem však nelze ovlivnit ani změnit.


Kategorie: Aktuality Kouření 
13.listopad 2017

Na dané téma tiskové konference České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně počátkem listopadu 2017 přednesla jako první svůj referát prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí pracovní skupiny pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku při předsednictvu ČLS JEP.


Kategorie: Aktuality Očkování 
11.listopad 2017

Tuto neděli 12. listopadu si připomínáme Světový den zápalu plic neboli pneumonie, který upozorňuje na nebezpečí jednoho z nejtěžších onemocnění dolních dýchacích cest. Jen v České republice pneumonií každoročně onemocní přes sto tisíc osob, na 3 000 případů končí tragicky. Nejrizikovějšími skupinami jsou děti do pěti let, osoby s oslabenou imunitou a senioři. První zápal plic může být i tím posledním.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
10.listopad 2017

Vážená paní (budoucí) ministryně,

Vážený pane (budoucí) ministře,

praktičtí lékaři shromáždění na XXXVI. výroční konferenci vyjadřují velké znepokojení nad komunikací současného Ministerstva zdravotnictví ČR s lékařskou veřejností, zejména s ambulantní složkou.

 


Kategorie: Cukrovka Aktuality 
10.listopad 2017

Za normálních okolností je hladina krevního cukru v krvi (glykémie) udržována ve velmi úzkém rozmezí. Nalačno u člověka bez diabetu glykémie nepřesáhne 5,6 mmol/l (obvykle ale ani neklesne pod 3,9 mmol/l) a po jídle stoupne maximálně o 2 mmol/l.