Medicína


Kategorie: Aktuality Plánované rodičovství 
10.červenec 2018

Sex za účelem plození dětí přestává být pro řadu mužů atraktivní. Jsou rozptýleni řadou jiných lákadel, kariérou a honbou za zážitky, které je nestojí příliš úsilí a neriskují při nich odmítnutí. Společnost degraduje, a tak se za 50 let může stát, že se v Evropě jiné dítě než ze zkumavky, nenarodí.


Kategorie: Aktuality 
09.červenec 2018

Dle statistik je výskyt děložního myomu diagnostikován téměř u každé druhé ženy. Jedná se o zcela nezhoubný nádor, který je zjištěn většinou na pravidelných gynekologických prohlídkách.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
05.červenec 2018

Chtěla bych změnit pojišťovnu a přejít k VZP. Momentálně ale pobývám v zahraničí a vracet se budu až v říjnu. Mohu se přesto přeregistrovat, abych byla u VZP už od příštího možného termínu, tedy od ledna?
Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
04.červenec 2018

Civilizační nemoci jsou fenoménem téměř již druhého století. Souvisí s moderní uspěchanou dobou a nezdravým životním stylem. Postihují už i mladší věkovou kategorii populace. Mezi nejčastější civilizační onemocnění patří obezita a s ní spojené zdravotní problémy nebo onemocnění pohybového aparátu. Zdravotních problémů souvisejících s uspěchaným tempem doby je ale mnohem víc.


Kategorie: Neplodnost Funkční sexuální poruchy mužů Aktuality 
04.červenec 2018

Mobilní telefon v kapse má negativní vliv na mužskou plodnost. Většina mužů toto tvrzení považuje za mýtus a nepřipouští si, že by se to mohlo týkat i jich samotných. Odborníci však upozorňují, že moderní technologie nebo i jen nedostatek spánku skutečně mužské reprodukční schopnosti zhoršují. Na rizika upozorňuje sexuolog MUDr. Pavel Turčan.


Kategorie: Aktuality 
03.červenec 2018

Rodiče by dle Čechů měli mít nejlépe dva potomky – vyplynulo to ze závěrů průzkumu* veřejného mínění agentury STEM/MARK prováděného pro internetový obchod Špuntík.cz. Pro dvě děti v rodině se vyjádřilo téměř 73 % respondentů. Jedno dítě je dostačující pro pouhých 6,9 % a tři děti považuje za ideální 13,9 % dotázaných. Ve městech je patrná větší zdrženlivost. V Praze preferuje jediného potomka 14,5 % lidí. To, že se ve věkové skupině mezi 26. a 35. rokem života setkáváme v 7,7 % s názorem, dle kterého je ideální nemít děti vůbec, lze považovat za alarmující trend do budoucna.


Kategorie: Aktuality 
03.červenec 2018

Studenti a mladí absolventi 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy budou prostřednictvím medicínských interaktivních workshopů opět bavit a vzdělávat návštěvníky festivalu Rock for People, který se koná od 4. do 6. Července 2018. V doprovodném programu hudební akce v Hradci Králové budou mít budoucí lékaři 1. LF UK i jejich starší kolegové prostor ukázat rockerům základy první pomoci včetně masáže srdce a nechat je medicínské postupy vyzkoušet. Návštěvníci si budou moci také nechat změřit krevní tlak i množství alkoholu či cukru v krvi, vyzkoušet tzv. alkobrýle, které simulují pocit opilosti, nebo smokerlyzer, který vyčíslí množství CO ve vydechovaném vzduchu.  


Kategorie: Aktuality 
02.červenec 2018

Z rukou nositele Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehna získali v červnu 2018 tři čeští studenti ocenění za své vědecké práce. V prestižní jubilejní již desáté soutěži Cena Sanofi za farmacii odborná porota ocenila jejich výzkumy zabývající se možnostmi zlepšení léčby rakoviny i virových onemocnění jako je rýma, encefalitida či žloutenka typu A. Mladí vědci si odnesli ceny ve výši 130 tisíc korun a získali i měsíční stáž v přední francouzské laboratoři. Soutěž pro talentované studenty farmaceutických věd vyhlašuje Velvyslanectví Francie v Praze ve spolupráci se skupinou Sanofi.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
02.červenec 2018

Dle TZ z května 2018 společnost Boehringer Ingelheim oznámila výsledky observační klinické studie probíhající v reálné klinické praxi, která měla za cíl zkoumat vliv změn dávkování léčivého přípravku afatinib na bezpečnost a účinnost u pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) s mutací receptorů epidermálního růstového faktoru (EGFR). Studie ukázala, že úprava dávky afatinibu zlepšila snášenlivost léku pacienty při zachování účinnosti léčby a snížení četnosti a intenzity nežádoucích reakcí. Tato zjištění, která jsou v souladu s klinickými studiemi, byla publikována online Americkou společností pro klinickou onkologii (ASCO) před její letošní výroční konferencí.

 


Kategorie: Aktuality 
29.červen 2018

Systém zdravotnictví v ČR zápasí s problémy, které ohrožují jeho udržitelnost. V podmínkách, kdy trvale roste počet chronicky nemocných a populace stárne, je akutní výzvou našeho zdravotnictví zlepšování kvality léčby při snižování celkových nákladů. Cestou, jak naše zdravotnictví zefektivnit, je systém založený na hodnotě („Value-Based Healthcare“), který se ptá, jak kvalitně jsou pacienti léčeni a zda jim daná péče opravdu pomáhá. Shodli se na tom zástupci státu, nemocnic, zdravotních pojišťoven, lékařů i medicínských společností, kteří se v Praze v červnu 2018 zúčastnili diskusního setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) o budoucnosti českého zdravotnictví.