Medicína


Kategorie: Aktuality 
24.září 2018

Prevence je důležitá ve všech medicínských oborech, včetně urologie. Urologické nádory bývají velice nenápadné, a právě proto jsou nebezpečné. Týden urologického zdraví upozorňuje na problematiku onemocnění - u mužů i u žen.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
24.září 2018

Kojení  je důležité pro zdravý  růst a vývoj dítěte, pro zdraví žen a dětí,  pro odstraňování nerovností v otázkách zdraví, včetně ekonomických úspor  a ekologických výhod. Prvních 1000 dní, konkrétně od početí do 2 let věku je jedinečnou příležitostí pro budování zdraví, pro vývoj mozku a pro budoucnost dítěte. Nové vědecké výzkumy potvrzují, že základy pro celoživotní zdraví - včetně predispozic k obezitě, cukrovce a jiným chronickým nemocem jsou z velké části nastaveny během těchto 1000 dnů. Genetika, prenatální období, způsob porodu a časné postnatální období včetně způsobu krmení ovlivňuji střevní mikrobiom (souhrnný genom veškeré mikrobiální populace našeho těla), což má významný dopad na imunitní systém dětí, jejich krátkodobé i dlouhodobé zdraví.


Kategorie: Aktuality 
21.září 2018

 Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích už není schopen se sám o sebe postarat.


Kategorie: Aktuality 
21.září 2018

Dne 21. září si celý svět připomene Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Jeho cílem je upozornit na problematiku tohoto onemocnění a informovat o možnostech prevence a léčby. U nás je však problém alzheimeriků širší. Diagnostikována je jich pravděpodobně pouze polovina, a to ještě v pozdních fázích nemoci. Tito pacienti jsou tak zcela odkázáni na systém sociálních a medicínských služeb, který už však praská ve švech. Na místo ve specializovaných zařízeních se běžně čeká třeba i celý rok. Plnohodnotnou domácí péči si přitom většina rodin nemůže dovolit, příspěvek na péči totiž pokryje sotva třetinu reálných nákladů.


Kategorie: Aktuality Očkování 
20.září 2018

TZ ze dne 20. 9. 2018 – Znehodnocení léčivé látky, zbytečné cesty k lékaři, do lékárny a zpět či zbytečné zdražení vakcín – to jsou jen některé výhrady Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG) k záměru zavést výdej vakcín v lékárnách. To nově prosazuje Česká lékárnická komora (ČLnK). Lékaři jej považují za nesmysl, který finálně povede k ještě většímu poklesu proočkovanosti.


Kategorie: Aktuality 
20.září 2018

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Program je pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Je určen školám a tak se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
19.září 2018

Všeobecná fakultní nemocnice je v současné době jeden z největších poskytovatelů zdravotních služeb pro pacienty nejen na území Prahy a Středočeského kraje, ale v řadě případů z celé České republiky. O tom svědčí i čísla: téměř 60.000 hospitalizací ročně a kolem 1 700 000 ambulantních vyšetření. Jednotlivá pracoviště jsou umístěna na území Prahy 2, Prahy 6, ale také na Zbraslavi. Dopravní obsluha těchto lokalit je velmi náročná a zahrnuje i dopravu nemocných. Pro transport nemocných ve stabilizovaném stavu má VFN, i díky Magistrátu hl. města Prahy, dostatečné vybavení.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
19.září 2018

Jak to bude letos na podzim s úhradami očkování proti chřipce? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 


Kategorie: Aktuality 
18.září 2018

Poskytnutí první pomoci při nehodě je podle odborníků často stěžejním bodem, který rozhodne o životě nebo smrti zraněného. Přesto ji podle výzkumů umí a je ochoten poskytnout málokdo. Světový den první pomoci, který letošního roku 2018 připadl na 8. září, je jednou z aktivit, jejímž cílem je zvýšit povědomí o důležitosti a zásadách první pomoci.


Kategorie: Aktuality Deprese 
17.září 2018

S problémy s duševním zdravím se za život setká každý čtvrtý Čech. Paradoxně navzdory tomu by se tři lidé z pěti styděli před svým okolím přiznat, že vyhledali odbornou pomoc. S podobnými předsudky již téměř třicet let bojují Týdny pro duševní zdraví, v jejichž rámci se po celé republice koná řada kulturních a osvětových akcí. 29. ročník Týdnů pro duševní zdraví nabídne široký výběr akcí po celém Česku. Pomáhá čelit stereotypům o duševním zdraví a nemoci.