Medicína


Kategorie: Inzerce Aktuality 
14.listopad 2018


Koncem září vyšlo 5. vydání publikace Compendium - Léčiva používaná v podmínkách ČR, které jste v minulosti znali pod názvem Remedia Compendium.

Ve srovnání se 4. vydáním z roku 2009 byly texty aktualizovány a významně rozšířeny. Text publikace se rozšířil o bezmála 300 článků o léčivých látkách a její rozsah o 200 stran na celkový počet 1 200 stran. Na zpracování textu se podílelo 54 předních odborníků z různých lékařských oborů. Publikace je členěna opět do 16 kapitol, obsahujících popisy téměř všech léčiv registrovaných v ČR.Kategorie: Aktuality 
13.listopad 2018

Ve světě žije zhruba 1,3 miliardy lidí se zrakovým postižením. Vyplývá to z nedávno zveřejněného dokumentu Světové zdravotnické organizace. Zhruba 826 milionů lidí má nějakou formu vady vidění na blízko, 188 milionů lidí trpí mírnou krátkozrakostí, 217 milionů střední až těžkou krátkozrakostí a 36 milionů lidí je nevidomých. Právě jim je věnovaný Mezinárodní den nevidomých.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
13.listopad 2018

Jaké jsou zásady pro platbu pojistného u podnikatelky (tedy OSVČ), která se stane matkou? V současné době jsem těhotná, termín porodu mám za tři měsíce. Kdy za mě bude platit pojistné stát?

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality Cukrovka 
12.listopad 2018

Cukrovka 2. typu postihuje 92 % všech diabetiků, nejčastěji starší osoby a lidi s nadváhou či obezitou. Málo pohybu, nepravidelné jídlo, nadměrný stres, ale také genetické dispozice výrazně přispívají ke vzniku tohoto typu cukrovky. Nemoc je charakteristická především nedostatečnou citlivostí tkání k účinkům hormonu inzulinu. Je bohužel smutnou skutečností, že se zvýšeným rizikem je diabetes provázen od svého vzniku. Přitom se nelze spoléhat na to, že komplikace vyřeší kardiologické nebo kardiochirurgické intervence. I přes veškeré pokroky moderní kardiologie bohužel stále platí, že diabetici mají ve srovnání s nediabetiky horší prognózu. Cestou k úspěchu je proto časná a komplexní léčba samotného diabetu i přidružených rizikových faktorů.


Kategorie: Aktuality Ateroskleróza 
12.listopad 2018

Od 90. let klesá v České republice celková úmrtnost a výrazně se prodlužuje doba dožití u mužů i žen. Největší měrou se na tom podílí snižování úmrtnosti v důsledku kardiovaskulárních onemocnění (KVO), hlavně ischemické choroby srdeční a cévních mozkových příhod. Jenže, prodloužila se doba prožitá v nemoci. Počet let prožitých ve zdraví se prakticky nezměnil, u mužů dokonce o 0,6 roku klesl.  Situaci chtějí změnit odborníci i pacientské organizace. Přes zlepšení zůstává úmrtnost na KVO u nás přibližně dvakrát vyšší než ve „starých“ evropských zemích (míněny země E15), třebaže mezi státy bývalého východního bloku jsme dosáhli největšího pokroku.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
10.listopad 2018

Společnost CompuGroup Medical uvedla na trh nový software – CGM PRIMARY, který znamená přelom v budoucnosti lékařského softwaru v ČR. Představuje klíčový produkt, jímž společnost dále naplňuje svou dlouhodobou vizi plně elektronizovaného zdravotnictví. Systém přináší do světa zdravotnictví nové technologie, ať už se jedná o její cloudové řešení či využití principů umělé inteligence. Díky softwaru budou moci lékaři komunikovat se svou ordinací odkudkoliv a kdykoliv. Program je navíc velmi intuitivní, bezpečný a s tradičně kvalitním servisem. Jeho uživatelům tak odpadne řada starostí, kterými se dosud museli zaobírat.


Kategorie: Aktuality 
09.listopad 2018

Dne 29. 10. 2018 proběhlo slavnostní otevření výukového a výzkumného ultrazvukového centra na Gynekologicko-porodnické klinice VFN a 1. LF UK v Praze. Centrum ultrazvukové diagnostiky v onkogynekologii navazuje na bohatou edukační a výzkumnou aktivitu a je nedílnou součástí Onkogynekologického centra této kliniky. Vedoucím centra je doc. MUDr. Daniela Fischerová, PhD.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
09.listopad 2018

XXXVII. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP ve dnech 7. 11. – 10. 11.  2018 v Hotelu Thermal v Karlových Varech bude řešit ožehavé otázky zdravotní péče vyplývající z nedostatku praktických lékařů převážně ve venkovských lokalitách. Představen bude také počátek reformy primární péče – zvýšení kompetencí praktických lékařů.


Kategorie: Aktuality 
08.listopad 2018

Společnost Fresenius Medical Care, světový poskytovatel produktů a služeb pro osoby s chronickým selháním ledvin, uvádí na český trh nový přístroj pro léčbu pacientů s terminálním stadiem selhání ledvin (ESRD) s označením 6008 CAREsystem. Přináší nejvyšší standardy léčby dialýzou, optimalizuje ji a zvyšuje ekonomickou efektivitu a bezpečnost.


Kategorie: Aktuality 
08.listopad 2018

Přední nefrologové z České republiky i zahraničí se sešli počátkem října 2018 v Hradci Králové v rámci IX. sympozia společnosti Fresenius Medical Care s názvem Moderní léčba selhání ledvin, které se stalo zároveň 14. partnerským dnem s Českou nefrologickou společností. V rámci programu zazněla řada zajímavých témat od nových technologií přes transplantace až po možnosti léčby v domácím prostředí. Na toto téma padaly smělé výzvy směrem k indikujícím lékařům, kteří by měli možnost domácí terapie „prodiskutovat“ s pacientem již při zahájení dialyzační léčby.