Jak přestat fetovat - drogy


Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Váš problém má stránky - tu vnější týkající se praktických záležitostí a vnitřní týkající se vaší tělesné a duševní kondice. Obě spolu navzájem souvisejí. Tím, že si udržujete dobrou tělesnou a duševní kondici, zlepšujete své šance v praktickém životě.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Problémy s usínáním jsou časté u lidí, kteří mají problémy s drogami. Nespavost může být jedním z projevů odvykacích obtíží, ale ještě častěji souvisí s dřívějším nepravidelným a zmateným způsobem života či s napětím.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Je omyl si myslet, že duchovní lidé jsou vždycky příšerně vážní. Mnoho z těch, s nimiž jsem měl možnost se setkat, mělo naopak smysl pro humor. Občas se zasmát je také zdravé a zvyšuje to odolnost vůči stresu.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Záleží na tom, kolik máte času. Je lépe cvičit méně a pravidelně nežli více a nesoustavně.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Je to směr jógy pro moderní lidí velmi důležitý. Mistři se shodují v tom, že bez karmajógy je pro naprostou většinu lidí vnitřní rozvoj nemyslitelný.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Nenechte se mýlit názvem, o vnitřní ticho v tomto cvičení nejde, jsou dokonce mistři, kteří říkají, že čím horší myšlenky člověka napadají, tím lépe.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
K vědecky nejzkoumanějším jógovým technikám patří mantrajóga, tedy opakování určitých slabik, slov nebo vět. U mantrajógy byl prokazován relaxační, protistresový efekt.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Na tyto polohy je vhodné se připravit a rozcvičit. K tomu dobře poslouží cvičení z první části pavanmuktásan zaměřená na kotníky, kolena a kyčle.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Dýchání je v józe připisována velká důležitost. Správné dýchání je významné i z lékařského hlediska.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Řadí se mezi tzv. očišťovací procedury. Podle akademika Dostálka stimulují očišťovací procedury i jiná jógová cvičení tzv. reflexogenní zóny, tedy oblasti, odkud jsou vyvolávány reflexy autonomního nervového systému.