Poruchy spánku


Kategorie: Poruchy spánku 
15.srpen 2000
Diagnostický a léčebný postup u přechodné nespavosti (která trvá nejdéle 7 dnů) a u krátkodobé nespavosti (1 až 4 týdny) je podobný. Etiologicky se u těchto dvou časově vymezených nespavostí nejčastěji podílejí:

Kategorie: Poruchy spánku 
13.duben 2000
Nadměrná spavost (tzv. hypersomnie) v širším slova smyslu je velice nepříjemný symptom, který výrazně snižuje kvalitu života a zhoršuje sociální postavení nemocného.

Kategorie: Poruchy spánku 
13.duben 2000
K dispozici pro diagnostiku a snadnější určení je několik sebeposuzovacích škál spavosti, z nichž se v současné době nejvíce používaná Epworthská škála spavosti (Epworth sleepiness scale, ESS).

Kategorie: Poruchy spánku 
13.duben 2000
Při vyšetřování nadměrné spavosti se vychází z dotazníku Epworthské škály spavosti.

Kategorie: Poruchy spánku 
20.březen 2000
Nespavost (insomnie) nastává nejčastěji při změně prostředí, stresu, starostech, některých nemocech nebo příznacích rušících spánek, jako jsou kašel nebo bolesti.

Kategorie: Poruchy spánku 
20.březen 2000
Léčba nespavosti vychází z délky trvání nespavosti, která může být: