Vývoj dítěte


Kategorie: Aktuality Vývoj dítěte 
12.únor 2021

Dětský organismus se od dospělého liší v několika směrech, obzvláště v imunitním systému. Nezkušenost dětské imunity způsobuje, že jsou děti častěji nemocné, ale podílí se i na určitých odlišnostech v průběhu nemocí. Každý dětský lékař ví, že dítě není zmenšeninou dospělého člověka. Novorozenci, kojenci, batolata, předškoláci disponují tzv.  naivním imunitním systémem. Před narozením získávají děti protilátky přímo z těla matky, následně z mateřského mléka. Během dalšího vývoje a růstu dítěte tato zásoba mizí a dětský organismus si své protilátky musí tvořit sám. Dětská imunita je slabší než obranyschopnost dospělého, na některé podněty reaguje přehnaně. Odlišnost dětského imunitního systému od imunity dospělých způsobuje, že se u těchto skupin liší také průběh řady nemocí.


Kategorie: Aktuality Vývoj dítěte 
06.srpen 2018

Psychickému zdraví a s ním spojeným poruchám se v červencových  dnech 2018 věnoval světový kongres dětských psychiatrů a spolupracujících odborností International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP). Špičkoví odborníci z celého světa sdíleli nejnovější výzkumy, studie a zkušenosti na témata, která aktuálně rezonují nejen odbornými lékařskými kruhy, ale také mezi veřejností.


Kategorie: Aktuality Vývoj dítěte 
04.květen 2017

Každý 33. novorozenec se v ČR narodí s vývojovou vadou -  bylo konstatováno na III. ročníku odborné konference Neonatologie 21. století. Nejčastějšími vrozenými vývojovými vadami (VVV) jsou genetické vady (chromozomální abnormity) a to téměř ve 40 % případů narození, následují je vrozené vady ledvin a močového ústrojí, vrozené vady srdce a velkých cév. Výskyt VVV se v posledních letech mírně zvyšuje, což je dáno i zvyšujícím se věkem matky (i otce) při početí a následném porodu.


Kategorie: Vývoj dítěte Aktuality 
21.duben 2017

První jarní paprsky potěší po dlouhých zimních měsících snad každého. Dny se prodlužují, příroda se probouzí a láká k venkovním radovánkám s dětmi. Na začátku jara je však stále poměrně chladné počasí a právě toto přechodové období přináší řadu zdravotních nástrah. Na přelomu zimy a jara mohou být děti oslabené a při střídání teplot snáze mohou prochladnout. Vhodným výběrem přiměřeného oblečení vzhledem k venkovním teplotám ale také aktivitám je možné děti ochránit před nepříjemným nachlazením a virózami, které bývají běžné v tomto období, včetně zánětů močového měchýře. Základem by mělo být tzv. vrstvené oblečení, díky němuž lze dítěti sundat nebo obléct jeden kus oblečení a zabezpečit ho i v případě proměnlivého počasí.


Kategorie: Aktuality Vývoj dítěte 
21.říjen 2016

Česká verze Simple Steps - pomoc  pro rodiny dětí s PAS v období zavádění mezinárodně certifikované ABA v ČR.

Zajištění poskytování aplikované behaviorální analýzy jako terapie pro lidi s poruchou autistického spektra je jedním z řady opatření, k jejichž realizaci zavázala vláda příslušné resorty usnesením č. 111 ze dne 8. února 2016, které bylo přijato k „Podnětu k řešení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin“.


Kategorie: Aktuality Vývoj dítěte 
31.srpen 2015

Vrozené srdeční vady patří mezi nejčastější vývojové poruchy. V České republice se v roce 2014 narodilo 109 900 dětí a téměř 800 z nich přišlo na svět se srdeční vadou. Statisticky má totiž 7 novorozenců z 1000 ihned po porodu diagnostikovanou srdeční vadu a zhruba u třetiny z nich je zjištěna závažná, život ohrožující komplikace. Jiné komplikace, jako jsou například poruchy rytmu, se však dají úspěšně léčit, a dokonce ještě před narozením dítěte. To je možné díky prenatální kardiologii. Těhotné ženy tak mohou v současné době běžně podstoupit prenatální kardiologické vyšetření plodu – ultrazvukové vyšetření pro vyloučení vrozených srdečních vad dítěte, anomálií cévního systému, poruch srdečního rytmu či selhání srdečního svalu


Kategorie: Vývoj dítěte 
21.říjen 2003
Pozdní adolescence (vlastní adolescence) začíná normálně mezi 14. a 16. rokem u chlapců a mezi 14. a 17.rokem u děvčat. Po pozdní adolescenci následuje stádium, ve kterém jedince označujeme jako mladého dospělého. Tento stav je dosažen obvykle mezi 17. a 21. rokem.

Kategorie: Vývoj dítěte 
13.říjen 2003
Střední adolescence neboli vlastní puberta začíná normálně mezi 12,5 a 15. rokem u chlapců a mezi 12. a 14. rokem u děvčat.

Kategorie: Vývoj dítěte 
08.říjen 2003
Toto období se objevuje obvykle mezi 10,5 až 14 lety u chlapců a mezi 10 a 13 lety u děvčat.

Kategorie: Vývoj dítěte 
03.říjen 2003
Dospívání začíná a pokračuje v širokém věkovém rozmezí a nezačíná a nepokračuje u obou pohlaví stejně rychle.