Úrazy dětí


Kategorie: Aktuality Úrazy dětí 
23.červen 2020

S poraněním míchy po úrazu se v roce 2019 léčilo na spinálních rehabilitačních jednotkách 131 osob, v roce 2018 to bylo 123 osob. Vyplývá to z nejnovějších statistik, které zpracovaly spinální rehabilitační jednotky. Z hlediska příčin úrazů došlo k nárůstu poranění míchy při sportu (14 oproti 4), zatímco pádů a autonehod bylo zhruba stejně jako v předchozích letech.


Kategorie: Aktuality Úrazy dětí 
19.prosinec 2019

Malé děti často polykají cizí předměty. Bývají to mince, drobné součásti hraček a bohužel také lithiové baterie a magnety. Spolknutý cizí předmět může být pro dítě smrtelně nebezpečný, zvláště pokud dítě spolkne knoflíkovou lithiovou baterii, dva a více magnetů současně, nebo magnet a jiný kovový předmět.

 


Kategorie: Úrazy dětí Aktuality 
28.prosinec 2017

Dne 18. 12. 2017 se konal seminář „Úrazy dětí v jezdectví,“ jímž vrcholila práce na projektu „Prevence úrazů dětí v jezdectví v kontextu sociálně ekologického modelu.“ Realizátorem projektu bylo Centrum úrazové prevence při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. 


Kategorie: Aktuality Úrazy dětí 
15.srpen 2017

Více než 210 tisíc dětských klientů VZP končí ročně v péči lékařů kvůli různým zraněním. Náklady na jejich léčbu přesáhly v loňském roce 557 milionů korun, což je oproti roku 2015 téměř 8% nárůst. Nejčastěji si děti a dospívající lidé ublíží v letních měsících – souvisí to s tím, že mají více volného času, častěji než jindy se pohybují v přírodě a jsou méně pod dozorem dospělých. VZP se snaží s dětskými úrazy bojovat za pomoci projektu VZPoura úrazům, kdy její hendikepovaní zaměstnanci besedují se školáky a varují je před rizikovým chováním. Tento projekt pokračuje i o prázdninách.


Kategorie: Aktuality Úrazy dětí 
14.září 2015

Při úrazech zemřelo za posledních pět let v Česku 696 dětí. Počet by zaplnil jednu základní školu se třiceti třídami! Dalších zhruba 10 tisíc dětí má za tu dobu po úrazech trvalé následky. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce pomoci tyto alarmující statistiky změnit. Od září 2015 zahájila preventivní projekt nazvaný VZPoura úrazům. Přímo zaměstnanci pojišťovny, kteří sami po úrazu skončili na vozíku, budou děti ve školách varovat před hrozícími riziky a učit je, jak se těmto hrozbám vyhnout. Zájem projevily desítky škol.


Kategorie: Úrazy dětí 
09.srpen 2012
Dle TZ Národního centra prevence dětských úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve FN v Praze Motole Jsou úrazy hlavní příčinou smrti, invalidity, zátěže a nerovnosti u evropských dětí. Zůstávají první příčinou úmrtí dětí a dospívajících ve všech státech Evropy. Nevyrovnaný přístup 31 evropských zemí ke strategiím na ochranu nejzranitelnějších občanů a budoucí společnosti vyvolává potřebu širšího zavádění ověřených postupů.

Kategorie: Úrazy dětí 
05.prosinec 2011
Začíná sezóna zimních sportů a s ní souvisí i řada dětských úrazů na lyžích, snowboardech, bruslích a při dalších sportovních aktivitách spjatých se zimním obdobím. V nemocnicích skončí s úrazem každoročně 25 tisíc dětí ve věku do čtrnácti let a drtivá většina je spojená právě se sportem. Také proto přišla Všeobecná zdravotní pojišťovna s preventivním projektem nazvaným Neriskuj to! (o kterém jsme již informovali v souvislosti s letními sporty). Cíl je vysvětlit dětem a jejich rodičům, že na lyže, na snowboard, ale i na kolo se musí vždy vybavit přilbou a chrániči.

Kategorie: Úrazy dětí 
19.červen 2006
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je rychlost největším zabijákem v silničním provozu. Je celosvětově nejčastější příčinou usmrcení a těžkých zranění v důsledku dopravních nehod, jak uvádí materiál Regionální úřadovny pro Evropu Světové zdravotnické organizace (WHO EUROPE) „Call to Action – Key Messages from the WHO Report : Preventing Road Traffic Injury: A Public Health Perspective for Europe“1).

Kategorie: Úrazy dětí 
18.červen 2006
V rámci aktivit Národních dnů bez úrazů, které probíhaly po celé České republice od 1. června do 11. června 2006 pod záštitou kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČR, provedlo Ministerstvo vnitra a deník MF Dnes orientační průzkum dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v okolí škol v Praze a v Černošicích.

Kategorie: Úrazy dětí 
07.červen 2006
V roce 2005 zemřelo na našich silnicích celkem 39 dětí, což je o 12 dětí více než v roce 2004. Z tohoto počtu bylo 22 dětí spolujezdců v osobních automobilech, kde je nárůst oproti roku 2004 o 5 dětí. I když se tato čísla mohou zdát někomu malá, 22 dětí – to je jedna školní třída.