Přeprava dětí a nehody


Kategorie: Přeprava dětí a nehody 
22.srpen 2005
Nejbezpečnějším způsobem přepravy dítěte v osobním automobilu je použití dětského zádržného systému, který je řádně upevněn ve vozidle a odpovídá technickým normám, hmotnosti a věku dítěte.

Kategorie: Přeprava dětí a nehody 
19.srpen 2005
Aktivity Světové zdravotnické organizace a Ekonomické hospodářské komise Organizace Spojených národů (OSN EHK OSN) v oblasti prevence dopravních nehod, především dopravních úrazů dětí v České republice vyústily v Národní strategii zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Kategorie: Přeprava dětí a nehody 
17.srpen 2005
Ministerstvo dopravy - BESIP provedlo na základě podrobných statistických údajů o dopravních nehodách, při kterých bylo v prvním pololetí 2005 usmrceno dítě jako spolujezdec, rozbor, ze kterého vyplývá několik bodů, které se vysoce podílejí na těchto dopravních nehodách. Tyto podrobné údaje poskytlo Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia Policie ČR.