Děti


Kategorie: Aktuality Doporučený pohyb pro děti 
07.duben 2021

Nový web projektu Díky za VZPruhu, za kterým stojí Všeobecná zdravotní pojišťovna společně s akcí Díky, trenére jsou videa se zábavnými cviky pro celou rodinu, informace o pohybových aktivitách a inspirativní příběhy lidí, kteří přivádějí děti ke sportování.


Kategorie: Aktuality Vývoj dítěte 
12.únor 2021

Dětský organismus se od dospělého liší v několika směrech, obzvláště v imunitním systému. Nezkušenost dětské imunity způsobuje, že jsou děti častěji nemocné, ale podílí se i na určitých odlišnostech v průběhu nemocí. Každý dětský lékař ví, že dítě není zmenšeninou dospělého člověka. Novorozenci, kojenci, batolata, předškoláci disponují tzv.  naivním imunitním systémem. Před narozením získávají děti protilátky přímo z těla matky, následně z mateřského mléka. Během dalšího vývoje a růstu dítěte tato zásoba mizí a dětský organismus si své protilátky musí tvořit sám. Dětská imunita je slabší než obranyschopnost dospělého, na některé podněty reaguje přehnaně. Odlišnost dětského imunitního systému od imunity dospělých způsobuje, že se u těchto skupin liší také průběh řady nemocí.


Kategorie: Aktuality Úrazy dětí 
23.červen 2020

S poraněním míchy po úrazu se v roce 2019 léčilo na spinálních rehabilitačních jednotkách 131 osob, v roce 2018 to bylo 123 osob. Vyplývá to z nejnovějších statistik, které zpracovaly spinální rehabilitační jednotky. Z hlediska příčin úrazů došlo k nárůstu poranění míchy při sportu (14 oproti 4), zatímco pádů a autonehod bylo zhruba stejně jako v předchozích letech.


Kategorie: Očkování dětí Aktuality 
04.červen 2020

Meningokoková infekce může postihnout kohokoliv - od kojenců, po dospělé. Výskyt onemocnění v ČR každý rok stoupá. Přenáší se kapénkovou infekcí a napadá ochranné obaly mozku a míchy - meningy. Choroba je nepředvídatelná, postupuje velmi rychle a často vede až k úmrtí. Nejúčinnější ochranou proti nákaze je očkování. Velkou část nakažených bakterií meningokoka tvoří mladí lidé ve věku od 15 do 25 let. Meningokok může poznamenat jejich celý další život a v řadě případů ho i ukončit.


Kategorie: Aktuality Očkování dětí 
05.duben 2020

Odborná společnost praktických dětských lékařů (OSPDL) v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti ČLS JEP apeluje na rodiče, aby neodkládali očkování dětí ani v období současné pandemie způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Odklad by mohl způsobit nárůst očkováním preventabilních infekcí, a ohrozit tak zdraví dětí.


Kategorie: Aktuality Úrazy dětí 
19.prosinec 2019

Malé děti často polykají cizí předměty. Bývají to mince, drobné součásti hraček a bohužel také lithiové baterie a magnety. Spolknutý cizí předmět může být pro dítě smrtelně nebezpečný, zvláště pokud dítě spolkne knoflíkovou lithiovou baterii, dva a více magnetů současně, nebo magnet a jiný kovový předmět.

 


Kategorie: Aktuality Očkování dětí 
12.listopad 2019

Opakované zvracení, průjem, horečka – typické příznaky rotavirové infekce, kvůli které přibližně jedno z deseti dětí končí v nemocnici – nejčastěji v kojeneckém, batolecím a předškolním věku. Virová infekce je umí i v řádu hodin připravit o tekutiny a natolik oslabit, že je nutné podávat infuze, aby tělo získalo sílu s infekcí bojovat.


Kategorie: Aktuality Doporučený pohyb pro děti Výživa a strava dětí Nadváha a obezita 
25.říjen 2019

V současnosti má zhruba každé čtvrté dítě v Česku nadváhu a každé desáté už je obézní. Navíc dětí, které bojují s hmotností neustále přibývá. Pomoci se jim snaží i dětská lázeňská léčebna Mánes v Karlových Varech, která je součástí Nemocnice Na Bulovce. Za dětskou obezitu může nejen nezdravý životní styl, ale i genetická zátěž. Statistiky jsou alarmující. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) má více než 27 % dětí v České republice nadváhu a téměř 10 % dětí je obézních. Pro srovnání, v roce 1994 registrovali praktičtí lékaři ve svých ordinacích pouze 3,7 % obézních dětí, takže za poslední čtvrtstoletí se počet dětí bojujících s obezitou prakticky ztrojnásobil. Problematice byla věnována TK ve FN Bulovka v Praze počátkem října 2019.


Kategorie: Aktuality Očkování dětí 
02.září 2019

Kdyby v roce 1998 nevyšla zmanipulovaná studie spojující MMR očkování (očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) s autismem, dr. Maurice Hilleman by patrně obdržel Nobelovu cenu. Místo ní však dostával nenávistné dopisy. Zemřel v roce 2005, tedy 5 let předtím, než byla zmiňovaná studie prohlášena za zmanipulovanou a její autor zbaven práva na výkon lékařské praxe…

 


Kategorie: Aktuality Doporučený pohyb pro děti 
21.srpen 2019

S blížícím se koncem prázdnin začíná být aktuální téma nástupu dětí do školy. Kromě nákupu školních pomůcek začínají rodiče také řešit výběr sportovních kroužků a dalších zájmových aktivit. O letních prázdninách mívají děti obvykle dostatek pohybu, to se však rapidně změní s usednutím do školních lavic. VZP nabízí dětským klientům příspěvek až 1 000 korun na nejrůznější pohybové aktivity. V prvním pololetí letošního roku využilo tento benefit 77 tisíc dětí, které získaly dohromady 38 milionů.